EKONOMİ GÜNDEM KENT HAKKI

Kayyum atanan 13 belediyede 196 usülsüzlük

Sayıştay tarafından hazırlanan Kamu İdareleri Denetim Raporu’nda, üçü büyükşehir olmak üzere, kayyum atanan 13 belediyede toplam 196 usulsüzlük tespit edildi.

 

[mks_dropcap style=”letter” size=”52″ bg_color=”#ffffff” txt_color=”#000000″]S[/mks_dropcap]on dönemde kamuda yaptığı denetimlerde ortaya çıkardığı usülsüzlüklerle gündeme gelen Sayıştay, kayyum atanan 13 belediyede 196 adet usülsüzlük tespit etti. Üçü büyükşehir olan belediyelerin, kayyum atanan tarihlerden bu yana bütçelerinde normalin üzerinde yaşanan açıklar üzerine derinleştirlen soruşturma ve denetimlerde, önemli usülsüzlüklere imza atıldığı ortaya çıkarıldı.

 

BELEDİYENİN TAŞINMAZLARI AKP VE MÜFTÜLÜĞE

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait olan ve meclis kararıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlara tahsis edilen 16 taşınmazı muhasebe kayıtlarına almadı. Kayıtsız 7 taşınmazdan iki bina, 25 yıllığına AKP’li Çüngüş Belediye Başkanlığı’na, bir bina Bağlar İlçe Müftülüğüne ve bir arsa da Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’ne verildi. Diyarbakır Kayapınar Belediyesi’nin tapu kayıtlarına göre, arazi ve arsalar hesabına kaydı gereken taşınmazların toplam tutarı 27.314.992,62 TL olarak belirtildi. Belediye’nin muhasebe kayıtlarında ise bu tutar 32.223.511,02 TL olarak gösterildi. Aradaki 4 milyon 908 bin 518 TL’lik fark dikkat çekti. Belediyenin otopark tesisi dışında başka bir amaçla kullanılamayacağı belirtilen otopark geliri de mevzuata aykırı olarak vadesiz hesapta tutuldu. Devreden toplam 2.545.040,70 TL’lik otopark bedelinin, Büyükşehir’e de aktarılmadığı, belediyenin borçlarından dolayı hesapta bloke olduğu tespit edildi.

567 TAŞINMAZ KAYITLARDA YOK

Siirt Belediyesi ve Tapu Müdürlüğü’ndenki kayıtların karşılaştırılması sonucu, 567 adet taşınmazın, Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazlar Formu’nda yer almadığı, böyle bir formun da hiç olmadığı görüldü. Raporda, bu nedenle ‘kayıtlı tutarların, hangi taşınmaz malların değerinden kaynaklandığı bilgisine ulaşılamadığı’ ifade edildi. Bu durumun, hesapların olması gereken tutardan az görünmesine yol açtığı belirtildi. Rapora göre belediye, Gecekondu Kanunu hükümlerine göre oluşturulması gereken fon hesabını da oluşturmadı. Kanunda belirtilen amaçlar için kullanılması gereken ve miktarı hakkında bilgi verilmeyen bu tutar, fon oluşturulmadığı için belediyenin genel harcamaları için kullanıldı. Raporda, şu değerlendirme de yer aldı: “İdareye gönderilen merkezi idare vergi geliri paylarının toplamı üzerinden aylık yüzde iki oranında kesilen İlbank sermaye payının toplam tutarının 11.080.989,12 TL olduğu görülmüştür. Kurumun dönem sonu mali tablosunda ise bu hesabın 3.693.224,56 TL daha düşük göründüğü tespit edilmiştir.”

KAYYUM 1479 TAŞINMAZIN DEĞERİNİ 1 LİRA OLARAK GÖSTERDİ

Mardin Büyükşehir Belediyesi, arazi, bina, yol, köprü gibi 1479 taşınmazın değerini 1 lira olarak gösterdi. Raporda, “Bu nedenle taşınmaz kayıtlarının gerçek durumu yansıtmadığı tespit edilmiştir” denildi. Belediye ise cevabında, taşınmazların çoğunluğunun mezarlıklar, orta malı çeşmeler ve su kuyuları olduğunu söyledi. Sayıştayise belediyenin yanıtını inandırıcı bulmadı. ‘Başka bir çok taşınmazın da kayıtlarının olmadığı ya da eski parayla tutulduğunu’ rapora yazdı. Sayıştay, belediyenin doğrudan temin yöntemiyle yaptığı mal ve hizmet alımları da mercek altına aldı. Raporda, bu alımların mevzuata aykırı olduğu ifade edilerek, “Kısa bir zaman aralığında, hatta bazen aynı gün içinde dahi alım gerçekleştirildiği, gün içinde gerçekleşen bazı alımların aynı firmadan yapıldığı, bu alımların toplamının eşik değer limitlerini aştığı, ancak kısımlara bölünerek doğrudan teminle alındığı görülmektedir” denildi. Belediyenin, ihalelerde aşırı düşük teklif sınır değerin altında kalan isteklilerin tekliflerinin, açıklama istenilmeksizin reddedileceği yönünde, mevzuata ve kanuna aykırı düzenleme yaparak, 58.500,00 TL lik kamu zararı oluşturduğu da ifade edildi.

FON İÇİN YOLLANAN PARA GELİR OLARAK GÖSTERİLDİ

Batman Belediyesi’nin gecekondu fon hesabı açmadığı, Hazine’nin fona aktarması için gönderdiği 139.083,93 lirayı da gelir hesaplarına kaydettiği belirtildi. 39 adet kurum taşınmazının, kiralama işlemlerinin de pazarlık usulüyle mevzuata aykırı yapıldığı kaydedildi. Raporda, “Taşınmazı kiralayıp sözleşme imzalayan kişilerin sözleşmede belirlenen kira tutarlarını ödememesi neticesinde, sözleşmelerin feshedilmeyip bu kişilerin ihale yasaklısı yapılmadığı görülmüştür” ifadesi de yer aldı.

27 MİLYONLUK BORÇ 7 MİLYON OLARAK GÖSTERİLDİ

Ağrı Belediyesi, nakit yetersizliğinden, 27 milyon TL’lik elektirik alımını ödeyemedi. Belediyenin İller Bankası’na 6.432.355,93 TL’lik faiziyle birlikte toplam 27.847.666,55 TL borcu olduğu ortaya çıktı. Borç tutarı bilançoda ise toplam 7.793.360,46 TL olarak gösterildi. Belediye’nin gecekondu fon hesabı açmadığı, bu fona yatırılması gereken 25.560,68 TL’yi de normal gelir gibi kayıtlara aldığı tespit edildi. Belediye, 2.560.729,00 TL’lik otopark parasını da başka amaçlar için kullandığı ortaya çıktı. Belediyenin, mülkiyetindeki ihaleyle kiraya verilen 65 adet taşınmazı da mevzuta aykırı olarak aynı kişilere kiraya verdiği, bu kişilerin kira süresini sürekli olarak uzattığı belirtildi. Belediyenin 4.748.885,79 TL tutarında doğrudan mal ve hizmet alımı yapması da usülsüzlük olarak kaydedildi.

VAN’DA TÜM İHALELER TEK BİR KİŞİYE

Van Büyükşehir Belediyesi’nin giderinin, bütçe gelirinden 95 milyon 372 bin TL fazla olduğu, 125 milyon 139 bin TL tutarında ise kredi borcu bulunduğu ortaya çıktı. Belediyenin kira bedellerinin ilgili hesaplarda izlenmediği için 3.519.111,20 TL’nin hesaplara kaydedilmediği, ilkelere aykırı şekilde tek bir kişiden mal ve hizmet alımı yapıldığı ve ihalelerin aynı kişiye verildiği kaydedildi. Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün önemli günlere ait organizasyon ve reklam harcamalarının doğrudan temin yöntemiyle 5.297.784,34 TL’ye ulaştığı ortaya çıktı. Sosyal çalışmacı, sosyolog gibi uzmanlar yerine sosyal inceleme formlarını hazırlayan kişinin, hiçbir şekilde imza atma yetkisinin olmadığı ifade edildi. Bazı işçilerin, 512 güne ulaşan yıllık izninin bulunduğu, elemanların izin tutarı olan 10.505.175,00 TL’nin blançoda yer almadığı ortaya çıktı.

HİZMETİN 11,4 KATI FAZLA ÖDEME YAPILAN ŞİRKET

Belediyede çalışan işçilerin bağlı olduğu Mavi Kent A.Ş.’nin işçi hizmetleri dışında büyükşehir belediyesine herhangi bir hizmet ve ekonomik katkı sağlamadığı ifade edilen raporda, şirkete işçi maliyeti 27.740.947,20 TL iken, 51.722.861,23 TL ödemede bulunulduğu ortaya çıktı. Van’da yol yapım ihalelerinin maliyeti de doğru hesaplanmadı. Belediye’nin yüklenicilere işin gerçek değerinden daha fazla ödeme yaptığı ifade edildi. 13 adet yol yapım işinin maliyeti 334.004,51 TL’yken, maliyetin 11,4 katı yani 3.799.403,00 TL tutarında ödeme yapıldığı tespit edildi. Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne ilişkin raporda, kurumun işçilerin sosyal hakları olan yıllık ücretli izinleri düzenli olarak kullandırılmadığı kaydedildi. Kullanılmayan işçi yıllık izin ücretlerinin muhasebeleştirilmediği, bu nedenle bilançoda ‘Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabının’ alacağında bulunması gereken 1.953.199,01 TL kaydın yer almadığı ifade edildi. Kurumun, bankalardan kullanılan kredileri ve geri ödemeleri de yönetmelik hükümlerine uygun olarak muhasebeleştirmediği belirtildi. Kurumun, Banka Kredileri Hesabı’nın alacağında kayıtlı 110.154.204,39 TL tutarında kredi borcu tespit edildi.

TUNCELİ BELEDİYESİ E-DEVLET VE E-İMZA KULLANMIYOR

Belediyesi’nin 2004’te yürürlüğe giren ‘e-imza’yı ve 2006’da oluşturulan ‘e-devlet’ sistemini kullanmadığı ortaya çıktı. Raporda, Belediye’nin, bilgi ve iletişim sistemindeki güvenlik zafiyetlerinin can kaybı ve ulusal güvenlik ihlaline neden olabilecek düzeyde olduğu ifade edildi. Raporda, güvenlik zafiyetlerinin de sistemin hizmet dışı kalmasına veya kötüye kullanılmasına, can kaybına, büyük ölçekli ekonomik zarara, kamu düzeninin bozulmasına veya ulusal güvenliğin ihlaline neden olabileceği vurgulanırken, “Dışarıdan getirilen bir bilgisayar belediye internet ağına girebilmektedir. Sistem 1,2,3,4 gibi ardı ardına takip eden rakam ve harfleri şifre olarak kabul etmektedir. Sisteme şifreyle giriş yapıldıktan sonra, belirli bir süre kullanılmadığında, otomatik olarak kapanmamaktadır” denildi.

Kaynak: Cumhuriyet