İNSAN HAKLARI MANŞET TOPLUMSAL CİNSİYET

TPD’den psikolog ve çocuk danışan evliliği haberleri üzerine açıklama

Türk Psikologlar Derneği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) bünyesinde görevli bir psikoloğun, önceden devlet koruması altında bulunan bir çocuk ile evlendiğine ilişkin haberler üzerine bir açıklama yaparak bu duruma tepki gösterdi.

Türk Psikologlar Derneği Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde görevli bir psikoloğun önceden devlet koruması altında bulunan bir çocukla evlendiğine ilişkin bilginin Sağlık Emekçileri Sendikası’nın (SES) girişimleri doğrultusunda açığa çıktığı belirtilerek “Geçtiğimiz gün kamuoyuna yansıyan bu gelişmeler ciddi bir ihmal ve de istismar örneği teşkil etme potansiyeli taşımaktadır.” denildi.

“SES’in konunun acilen araştırılması ve konuya ilişkin tedbir alınması yönündeki girişimlerinin de bir sonuca ulaşmadığı gözlemlenmektedir.” sözleriyle sürece yönelik kaygının da dile getirildiği açıklama; “Haberler, en ufak bir biçimde dahi gerçekliği yansıtıyorsa durumun ne psikologluk meslek etiğine ne de herhangi makul bir ahlak anlayışına uymadığı ortadadır.” vurgusuyla devam ediyor ve şu sözlerle sona eriyor: “Türk Psikologlar Derneği olarak hem ASPB hem de SES ile iletişime geçilip konunun takibi yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.”