POLİTİKA YEREL GÜNDEM

“Mazbataların geri alınması haksızlık ve adaletsizliktir”

Batman’da 4 belediye meclis üyesinin mazbatalarının iptal edilmesini protesto eden basın açıklamasında “Mazbataların geri alınması haksızlık ve adaletsizliktir” denildi.

Batman’da 4 belediye meclis üyesinin seçildikten sonra KHK’lı oldukları gerekçesi ile mazbatalarının iptal edilmesi protesto edildi. Açıklamaya Belediye Eşbaşkanları Dr. Mehmet Demir, Songül Korkmaz, Meclis üyeleri ve partililer katıldı.

Batman Belediyesi meclis üyesi olarak Mustafa Yurtsever, Reşat Akıncı, Erkan Kaygusuz, Ahmet Yılmaz asıl seçilip göreve başladıktan sonra mazbatalari KHK’lı olduklari gerekçesiyle iptal edildi. Ayrıca yedek listede bulunan Ahmet Arslan ve Abdülmecit Çeken’e de mazbata verilmeyeceği için görev yapamayacaklar.

“ARKADAŞLARIMIZA MAZBATALARI VERİLMİŞTİ”

Basın açıklamasını mazbatası iptal edilen meclis üyesi Mustafa Yurtsever okudu. “Seçim sonuçlarının açıklanması ve kesinleşmesinden sonraki süreçte de herhangi bir sorun gösterilmemiş ve arkadaşlarımıza mazbataları verilmiştir” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bütün bu gelişmelerden sonra YSK aldığı bir kararla meclis üyelerimizin mazbatalarını geri alma kararı almıştır. Bu karar alınırken; OHAL döneminde alanın KHK kararlarında belirtilen, ‘Kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkûmiyet kararı aranmaksızın rütbe veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler, bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler’ gerekçesine sığınılmıştır.”

“HAKSİZ VE ADALETSİZ BİR UYGULAMA”

“Oysa KHK kararlarında belirtilen husus seçme ve seçilme hakkının yasaklanmasına ilişkin getirilen bir yasaklama değil kamuda istihdam edilmeme ile ilgili olarak değerlendirilebilir” denilen açıklamada “Bu karar bile bir haksızlığı içermesine rağmen arkadaşlarımızın seçildikleri Belediye Meclis Üyeliği kamuda bir istihdam şekli de değildir. Adaylıklarını itiraz edilmeyen, seçildikten sonra mazbataları verilen Belediye Meclis üyelerimizin görevlerine başladıktan sonra mazbatalarının geri alınmasını haksız ve Adaletsiz bir uygulama olarak görüyoruz” ifadeleri kullanıldı.

“HUKUKİ DEĞİL SİYASİ BİR KARAR”

“Suçlulukları kanıtlanmamış, herhangi bir ceza almamış, ithamlara dayanılarak KHK ile görevlerinden uzaklaştırılmış ve seçme haklarının bulunduğu YSK tarafından kabul edilmiş olan meclis üyelerimizin seçilme haklarının ellerinden alınması kararı hukuki olmaktan çok siyasi bir karar olarak tarihteki yerini alacaktır” denilen açıklama şöyle devam etti:

“Suçluluğu kanıtlanmamış ve ceza almamış vatandaşların seçilme haklarının ellerinden alınması anayasadaki seçme ve seçilme hakkının ruhuna da aykırı bir karardır. Unutulmamalıdır ki hukuk herkesin ihtiyaç duyduğu temel bir haktır ve herkese lazımdır. Bugün seçilmiş Belediye Meclis Üyelerimize yönelik alınan bu kararlar ülkenin hukuk ve demokrasi siciline olumsuz yansıyacak ve kara bir leke olarak kalacaktır. Bu tür kararlar bağlı bulunduğumuz uluslar arası antlaşmalara , demokrasi ve hukuk normlarına aykırı ve ülkeyi zor durumda bırakacak adımlar olacaktır .”