POLİTİKA

Yeşil Sol Parti: Adaletten yana davrananlar tarihe geçti

Yeşil Sol Parti Parti Meclisi, son siyasal gelişmeleri değerlendirmek üzere 29 Haziran’da İstanbul’da bir araya geldi. Bugün (01.07.2019) yayınlanan Parti Meclisi 4. Olağan Toplantısı Sonuç Bildirgesi şu şekilde:

“Haksız ve hukuksuz bir şekilde yenilenen İstanbul seçim sonuçları Türkiye siyasi gündemini köklü olarak etkiledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri ile muhalefet, iktidar bloku karşısında önemli bir başarı kazandı. Bu sonuç, toplumda değişim ve demokratikleşme umudunu açığa çıkardı. Bu başarı mart ayında gerçekleşen belediye seçimleri ile birlikte ele alındığında iktidar blokunun güç kaybetmeye devam ettiğini gösteriyor. “İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder” diyen iktidar güçleri “kaybeden”; demokrasi, adaletten yana davrananlar “kazananlar” olarak tarihe geçti.

HDP’nin İstanbul seçimlerinde aldığı tutum ve attığı stratejik adım İstanbul seçimlerinin kazanılmasında belirleyici oldu. Tüm manipülasyonlara rağmen HDP seçmeni sandıklara giderek bu başarıda önemli bir rol oynadı.

İstanbul seçim sonuçları AKP iktidarının yenilebileceğini gösterdi. Şimdi görev seçimlerde açığa çıkan umudu örgütlemek ve İstanbul’dan tüm ülkeye yaygınlaştırmasını sağlamak!

Bizler, oylarımızla seçilmiş belediyelerde ekolojik ve demokratik kent yönetimleri için çaba gösterecek ve bu politikaların takipçisi olacağız.

Devletin tüm olanakları ve gücünü arkasına alan Cumhur İttifakı ve AKP karşısında bir araya gelen muhalefetin adalet, özgürlük, eşitlik, barış taleplerini dillendiren bir demokrasi ittifakına dönüşmesi önemlidir.

Seçim sonuçları yeni anayasaya olan ihtiyacı bir kez daha açığa çıkardı. Türkiye’nin, toplumun her kesiminin hazırlanma sürecine dahil olduğu, üzerinde geniş bir mutabakat sağlanan özgürlükçü, eşitlikçi, ekolojik ve demokratik bir anayasaya ihtiyacı vardır.

Avrupa’daki seçimlerden önemli başarılar elde ederek ve güçlenerek çıkan Yeşil partiler iklim değişikliğine ve ırkçılığa karşı mücadele, toplumsal adalet ve barış taleplerinin geniş kesimlerce kabul edildiğini gösterdi. Ülkemizde de emek, barış, demokrasi ve ekolojik sorunlar etrafında örgütlenme görevi önümüzde duruyor.

Yeşil Sol Parti olarak, seçimler ile ortaya çıkan bu moral ve olanaklardan da yararlanarak;

Başta nükleer santral projeleri olmak üzere tüm ekolojik yıkım projelerinin iptal edilmesi için mücadeleyi büyütüyoruz.

Ortadoğu ve Akdeniz’de yükselen savaş tehdidine karşı barışı ve silahsızlanmayı savunmaya devam ediyoruz.

Barışı savundukları gerekçesi ile yargılanan Barış Akademisyenleri ve onları destekledikleri için haklarında dava açılan imzacılar ile KHK ile işinden olan 140 bin insanın temel hak ve özgürlüklerinin geri verilmesi için çaba gösteren KHK platformu ile dayanışmayı sürdürüyoruz.

Her yıl “onur yürüyüşü” yasaklarına ve cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli baskı ve şiddete karşı mücadele eden LGBTİ+’lerle yan yana olmayı sürdürüyor ve dayanışmayı güçlendiriyoruz.

Birlikte başardık. Demokrasiyi de birlikte inşa edebiliriz!”