GÜNDEM İNSAN HAKLARI

TTB: Sağlık Bakanlığı kamuoyunu aydınlatmalıdır

Türk Tabipler Birliği (TTB) organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’ya verilen süresiz sağlık kurulu raporu ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’na görüşlerini iletti. TTB açıklamasında, “içerik ve şekil olarak tıbbi rapor olmaktan çok uzak söz konusu belgenin gerçekliği ve niteliği hususunun açıklığa kavuşturulması” talebinde bulundu.

[mks_dropcap style=”letter” size=”52″ bg_color=”#ffffff” txt_color=”#000000″]T[/mks_dropcap]ürk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi tarafından düzenlenen ve medyaya yansıyan, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’ya verilen Süresiz Sağlık Kurulu Raporu’na yönelik Sağlık Bakanlığı’na görüşlerini iletti. TTB’nin açıklamasında, “Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde düzenlenmiş görünen ‘Süresiz Sağlık Raporudur’ başlıklı belge elektronik ortamda ve bazı medya organlarında yaygın biçimde dolaşımdadır. Söz konusu rapor, tanı ve tedavi sürecine dair herhangi bir tıbbi bulgu içermediği gibi, raporun dili ve üslubu hekimlik ve sağlık ortamında bugüne kadar verilmekte olan rapor formatlarının hiçbiri ile uyum göstermemekte, ‘usule ve fenne’ uygun düşmemektedir. Bu nedenle söz konusu ‘belgenin’ ilgili hastanede gerçekten düzenlenip düzenlenmemiş olduğuna ve düzenlenmiş ise bunun Cumhuriyet Savcılığına gönderilip gönderilmediğine, bu hususta Bakanlığınız herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin açıklamanın ivedilikle bizimle ve kamuoyu ile paylaşılmasını talep ediyoruz” denildi.

‘HERKESİN HER KOŞULDA SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİM SAĞLAMASI GEREKİR’

Açıklamada, “içerik ve şekil olarak tıbbi rapor olmaktan çok uzak söz konusu belgenin gerçekliği ve niteliği hususunun açıklığa kavuşturulması” talep edilirken, “yaş, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliği” dikkate almadan mahpusluk ortamında bulunan herkesin her koşulda sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanması gerektiğinin altı çizildi.

‘İNSANİ KOŞULLARDA GÖRÜŞMELERİNE OLANAK SAĞLANMALI’

Açıklamada son olarak, “Bu nedenle seslerini duyurmakta zorlanan ölümcül ve kronik hastalık tanısı konmuş binlerce mahpus başta olmak üzere, tüm tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetine erişiminde aksaklık yaşanmaması; yakınları ile insani koşul ve sürelerde görüşmelerine olanak sağlanması için diğer Bakanlıklarla da koordineli olarak Bakanlığınızca gerekli düzenlemelerin yapılması talebimizi bu vesile ile bir kez daha yinelemek istiyoruz” ifadelerine yer verildi.