SAĞLIK

Sağlık emekçileri: Taleplerimizde ısrarlı, mücadelede kararlıyız

Türkiye’nin bir çok ilinde sağlık emekçileri, 14 Mart Tıp Bayramı Haftası’nda basın açıklaması yaparak sorun ve taleplerine dikkat çekti.

Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) bağlı odalar ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle birçok yerde eylem ve açıklama yaptı.

İSTANBUL

İstanbul’da Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve İstanbul Tabip Odası (İTO) üyeleri 14 Mart Tıp Bayramı Haftası kapsamında Beyoğlu’daki Taksim Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması yaptı. Açıklama için anıt etrafında bir araya gelen hekimler, polis bariyerleri ile karşılaştı. Bariyerlerin içine alınan hekimler anıtın önüne çelenk bıraktı.

“GÜNDE ORTALAMA 40 SAĞLIK ÇALIŞANI ŞİDDETE VE TACİZE MARUZ KALIYOR”

Daha sonra Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Üyesi Samet Mengüç açıklama yaptı. Sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlardan bahseden Mengüç, “Ne yazık ki son yıllarda bayram havasında kutlayamıyoruz. Çünkü sağlık çalışanları ciddi bir iş yükü altında, ciddi bir baskı altında. Günde ortalama 40 sağlık çalışanı şiddete, tacize maruz kalıyor. Hatta öldürülme tehditi ile karşıya karşıya kalmaktadır. Her şeye rağmen yarında yapacağız bu mesleği” dedi.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip ise ortak açıklamayı okudu. Saip, ““Hekimler her zaman bilimden, aydınlanmadan, laikten, bağımsızlıktan, barıştan ve özgürlüklerden yana oldu. Hekimler, bulaşıcı hastalıklara karşı nefer ve deprem mağdurlarına şifa, doğanın talanına, nükleer belasına karşı durdular. Her zaman iyi hekimlik ve insan haklarından yana oldular. Etik ve deontolojik değerleri korumaktan vazgeçmediler. Sağlıkta yaşanan sorun ve yetersizlikleri ülkedeki yönetim anlayışından, önceliklerinden ve tercihlerinden ayrı düşünülemeyeceğini savundular” dedi.

17 MART’TA BÜYÜK HEKİM YÜRÜYÜŞÜ YAPILACAK

Bu sene, tıbbiyelilerin emperyalist işgale karşı direnme iradesini ortaya koymalarının 100’üncü yıl dönümün olduğunu hatırlatan Saip, “14 Mart Tıp Bayramı bizler için her zamankinden daha anlamlıdır. Her zamankinden daha canlı, daha heyecanlı ve daha coşkuluyuz. Tıp Bayramı’nın 100’üncü yıla özel görkemli bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. İlk olarak 17 Mart Pazar günü 13.00’te Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesinde toplanıp ve Haydarpaşa Tıbbiyesi’nin önünde saygı duruşu yapacağız. Haydarpaşa Tıbbiyesi önünden ‘iyi hekimlik, sağlık hakkı, demokrasi, barış ve özgürlük’ talebiyle miting yaptığımız Kadıköy İskele Meydanı’nda, hekimlerin yüzüncü yıl bildirgesini kamuoyuna açıklayacağız” ifadelerini kullandı. Saip, bütün illerden ve tabip odalarından hekimlerin de katılacağı yürüyüşe bütün sağlık çalışanlarını davet etti.

ANKARA

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla genel merkez binasında basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, “Taleplerimizde ısrarlı, mücadelede kararlıyız” dedi. Erden, 14 Mart’ı bir dizi sorunla karşıladıklarını söyledi.
Sorunlar sürekli birikirken iktidarın çözüme yönelik adım atmadığını kaydeden Erden, “İş güvencesinden yoksun, esnek ve kuralsız çalıştırma biçimi yaygınlaşıyor. Emekçiler olarak yaşamımızı hem çalışırken hem de emeklilikte açlık sınırının altında kalan ücretlerle sürdürüyoruz. KHK ve YDK’lar aracılığıyla gerçekleştirilen ihraçlar iş güvencemize yönelik saldırıları artırırken öte yandan da güvenlik soruşturmaları ile çalışma ve eğitim hakkımız gasbediliyor” diye konuştu.

SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN TALEPLERİ SIRALANDI

Erden, taleplerini şu şekilde sıraladı;
• Haksız ve hukuksuz bir şekilde ihraç edilen sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin işine iade edilmesi ve güvenlik soruşturmalarının iptal edilsin,
• Performansa dayalı ücretlendirmeden vazgeçilerek temel ücretin yükseltilmesi ve yapılan/yapılacak olan tüm ek ödemelerin emekliliğe yansıtılsın,
• Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin ek göstergelerinin 3600’den başlayarak kademeli olarak arttırılsın,
• Fiili hizmet süresi zammı (yıpranma payı) sağlık ve sosyal hizmet işkolunda çalışan bütün emekçilere geçmiş çalışma sürelerini de kapsayacak şekilde ve fiili çalışma süresi şartı kaldırılarak yeniden düzenlensin.

DİYARBAKIR

Amed Sağlık Platformu bileşenleri, 14 Mart Tıp Haftası dolayısıyla Diyarbakır Tabip Odası’nda basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya, Diyarbakır Tabipler Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHU-DER), Diyarbakır Diş Hekimleri Odası (TDB), Mezopotamya Psikologlar İnisiyatifi yöneticileri ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Açıklamanın Türkçesini Tabip Odası Başkanı Şerif Demir, Kürtçesini ise Tabipler Odası Genel Sekreteri Orhan İlim okudu. 14 Mart Tıp bayramı haftasında hekimler ve sağlık çalışanlarının sadece kendilerinin özel sorunları kadar memleket sorunlarını da dert ettiklerine dikkat çeken Demir, memleketin sorunlarıyla sağlık alanında yaşanan sorunlarının birbirinden ayrılmaz bir bütün olduklarını fark ettikleri bir tarihin de yıldönümü olduğunu kaydetti. Sağlık alanında katmerleşen sorunlar nedeniyle uzun yıllardır 14 Martları bayram olarak kutlamadıkları ve kutlayamayacaklarını belirten Demir, “14 Mart Tıp Haftasında Sağlık alanının giderek derinleşen yoğun sorunlarıyla birlikte karşınızdayız” diye konuştu.
Diyarbakır Tabip Odası tarafından verilen Barış, Dostluk ve Demokrasi Ödülü’nün bu yıl 16 Mart Cumartesi günü saat 14.00’de verileceğini duyuran Demir, bütün meslektaşlarını ödül törenine davet etti.

ADANA

SES Adana Şubesi, 14 Mart Sağlık Haftası nedeniyle şube binasında basın toplantısı düzenledi. Yönetim Kurulu adına açıklamayı yapan Adana Şube Eş Başkanı Muzaffer Yüksel, her 14 Mart’ta ve seçim dönemlerinde iktidarın vaatlerde bulunduğuna dikkat çekerek, sonuçta sorunların çözülmediğini ve devam ettiğini ifade etti. Sağlık alanında yaşanan sorunları anlatan Yüksel, “Uyguladığı sağlıkta dönüşüm programı ile halkın sağlığını paranın egemenliğine tabi kılan, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini de kölece çalışma koşullarına mahkum eden siyasi iktidar hem 14 Mart sağlık haftasını, hem de yerel seçimleri hesaba katarak yine vaatlerini sıralamaktan geri kalmayacak. Sonra o vaatleri yeniden kullanılmak üzere bir kenara kaldıracaklar” diye konuştu.

BATMAN

SES Batman Şubesi ve Batman Tabip Odası, 14 Mart Tıp Haftası nedeniyle Bölge Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı.
Açıklamada ilk sözü alan SES Batman Şube Eş Başkanı Deniz Topkan, “Uyguladığı sağlıkta dönüşüm programı ile halkın sağlığını paranın egemenliğine tabi kılan, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini de kölece çalışma koşullarına mahkum eden siyasi iktidar hem 14 Mart sağlık haftasını, hem de yerel seçimleri hesaba katarak yine vaatlerini sıralamaktan geri kalmayacak. Sonra o vaatleri yeniden kullanılmak üzere bir kenara kaldıracaklar. Sağlık alanında artarak devam sorunlara karşı mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Ortak açıklamayı yapan Batman Tabip Odası Başkanı Selahattin Oğuz ise şöyle konuştu: “Toplumun eşit, ulaşılabilir, ücretsiz, anadilde sağlık hakkı mücadelesi ile bu taleplerimizin ortaklaşması halinde nitelikli bir sağlık hizmet sunumundan ve elbette ki sağlıklı birey/sağlıklı toplumdan bahsedilebilineceğini de ifade etmek istiyoruz. Bu duygularla meslektaşlarımızın ve tüm sağlık emekçilerinin 14 Mart’ını kutluyor, yaşanabilir / talan edilmemiş bir doğada, bilimin rehberliğinde, mesleki etik değerlerimizden ödün vermeksizin iyi hekimlik yapmaya devam edeceğimizi, toplumsal barış, adalet, eşitlik ve özgürlüğe dair umudumuzu koruyarak, mesleki dayanışmamızı daha da artıracağımızı diliyor, mesleğimize ve geleceğimize sahip çıkacağımızı buradan tekrar vurgulamak istiyoruz.”

VAN-HAKKARİ TABİP ODASI

Van-Hakkari Tabip Odası’nda yapılan toplantıda açıklamayı Van-Hakkari Tabip Odası Başkanı Özgür Deniz Değer yaptı. Hekimliğin; doğası gereği bilimden yana, ilerici, özgür ve bağımsız olduğunu belirten Değer, “100 yıl önce olduğu gibi günümüzde de hekimlerin ülkemizde ve dünyada insanlığın bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik halinin korunması yolunda gösterdiği çaba değişmemiştir. Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının bu çabasının yanında, sağlık çalışanlarının mevcut çalışma koşulları, giderek derinleşen sorunlarla boğuşmalarına neden olmaktadır” dedi.

Savaşın, doğada ve insanda tahribat yaratan, toplumsal yaşamı tehdit eden ve insan eliyle yaratılan bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyleyen Değer, “Her çatışma, her savaş; fiziksel, ruhsal, sosyal ve çevresel sağlık açısından onarılmaz sorunlara yol açarak büyük bir insani dramı da beraberinde getirir. TTB ve tabip odaları, kurulduklarından bu yana savaşa karşı tavrını ortaya koymuştur. Bu tavra karşı yapılan soruşturmalar, gözaltılar kabul edilemez. Bir kez daha tekrar ediyoruz; savaş bir halk sağlığı sorunudur” dedi.