Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 12 Mart’ta açıkladığı “Ekonomi Reformlarının” süreleri ve ilgili bakanlıklar, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sitesinde yayınlandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 12 Mart’ta açıkladığı “Ekonomi Reformlarının” bakanlığın sitesinde yayınlandığını açıkladı.
10 ana başlıktan oluşan “Ekonomi Reformları Eylem Planı”nda Erdoğan’ın açıkladığı reformlar takvimlendirildi. Açıklanan takvimde hedeflerin sorumlu bakanlıkları ve hedef süreleri yayınlandı. Açıklanan 10 başlık “Kamu Maliyesi, Fiyat İstikrarı, Finansal Sektör, Cari Açık, İstihdam, Kurumsal Yönetişim, Yatırımların Teşvik Edilmesi, İç Ticaretin Kolaylaştırılması, Rekabet, Piyasa Gözetimi ve Denetimi” oldu.
12 Mart’ta açıklanan “Ekonomi Reformları”na göre uzaktan ve kısmi çalışma modeli yaygınlaşacak. Reform paketinde yer alan hedeflere göre uzaktan çalışma mevzuatı yenilecek ve esnek çalışma modellerini içeren iş modellerine uyum sağlanacak. Kısmi süreli çalışanların hafta tatili, yıllık ücretli izin hak etme süresi ve kıdem tazminatına hak kazanma sürelerinin kanunda açıkça belirtilmesine yönelik düzenleme yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı sitesinde yer alan takvimde düzenleme yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek.
“Uzaktan çalışma mevzuatı, yeni iş modellerine uyum sağlayacak şekilde revize”nin tamamlandığı, “Kısmi süreli çalışanların hafta tatili, yıllık ücretli izni hak etme süresi ve kıdem tazminatına hak kazanma sürelerinin kanunda açıkça belirtilmesine yönelik düzenleme”nin 31 Aralık 2021’e kadar tamamlanacağı, “İşgücü piyasasını yönlendirmek için ‘sektörel beceri haritaları’ oluşturularak sektörel işgücü planlamasının ise 30 Haziran 2022’ye kadar tamamlanacağı belirtildi.