16 Temmuz 2020, Perşembe

CHP’li Karaca’dan AKP’li 17 yılın çevre bilançosu: Hava kirliliği, orman talanı ve beton kentler

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde “kara tablo” olarak tanımladığı Türkiye’deki durumu değerlendirdi. Doğayı ve insan sağlığını tehdit eden koşulları yedi başlıkta ele alan Biçer Karaca, bu sorunlarla ilgili acil önlem alınmasını istedi.

Birleşmiş Milletler tarafından 5 Haziran olarak belirlenen Dünya Çevre Günü’nün 2019 yılı teması “Hava Kirliliği ile Mücadele” olarak ilan edildi. Türkiye’nin en sorunlu alanlarının başında hava kalitesindeki kötüye gidişin olduğuna vurgu yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı, Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, hava kalitesi istasyonlarına yapılan onca yatırıma rağmen 20 milyon insanın nasıl bir hava soluduğuna dair veri olmadığına dikkat çekti. 60 milyon kişinin hava kirliliğine maruz kaldığını söyleyen Biçer Karaca, “gerekli önlemler alınsaydı yaşanan ölümlerin yüzde 13’ü önlenebilirdi” dedi.

“AK PARTİLİ 17 YILIN BİLANÇOSU: HAVA KİRLİLİĞİ, ORMAN TALANI VE BETON KENTLER”

Hava kirliliğinin çok katmanlı sorunların bir sonucu olduğunun altını çizen Biçer Karaca değerlendirmelerini şöyle sürdürdü: “Mevcut iktidarın 17 yıllık süreçte yok edilmesine neden olduğu orman alanları gerek hava kalitemizi iyileştirme çabalarını, gerekse iklim değişikliğe karşı mücadeleyi sekteye uğrattı. Ormanlar ne için yok ediliyor diye baktığımızda, başlıca sebebin kentleri talan eden beton ekonomisi olduğunu görüyoruz. Özellikle İstanbul’u yaşanmaz hale getiren, yeşile hasret bırakan iktidarın beton sevdasıdır. Beton uğruna ormanlar, dağlar, dere yatakları yerle bir ediliyor”

“YANLIŞ ÇEVRE POLİTİKALARI GIDA GÜVENLİĞİNİ ORTADAN KALDIRDI”

AK Parti’nin Türkiye’ye bıraktığı en ağır hasarın çevre alanında yaşandığına dikkat çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı, Türkiye’nin en kıymetli tarım havzalarını sulayan nehirlerdeki kirliliğin neden olduğu halk sağlığı risklerinden, yok edilen mera ve tarım alanlarına kadar bir dizi yanlış politikanın Türkiye’yi bugün artan gıda fiyatları ve kanser oranlarıyla karşı karşıya bıraktığını söyleyerek ekledi: “Bugün insanımızın gıda güvenliğini sağlayamıyorsak, tarım ürünlerimiz gümrük kapılarından geri dönüyorsa, kendi kendini besleyen ülkemiz gıda egemenliğini kaybetmiş durumdaysa tüm bunların sebebi çevre alanında yaptığımız yanlışlardır.”

“Bu kara tabloyu yeşile döndürelim” diyen Gülizar Biçer Karaca, 5 Haziran Dünya Çevre Günü sebebiyle acil çözüm üretilmesini beklediği 7 sorun başlığıyla ilgili derlediği verileri paylaştı:

1-) HAVA KİRLİLİĞİ ÜRKÜTÜCÜ BOYUTLARDA

• Türkiye`de hava kirliliğine bağlı ölümlerin sayısı yılda yaklaşık 30.000 seviyelerine çıktı.

• Türkiye`nin havası AB ortalamasına göre en az %33.4 daha kirli hale geldi.

• 2017 yılında eğer gerekli önlemler alınıp hava kirliliği değerleri Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği limitlere çekilseydi ülkemizde yaşanan ölümlerin yaklaşık %13’ü önlenebilirdi.
• 2018 yılında 81 ilden 45’inde yıllık ortalama ulusal sınır değerler aşıldı. 82 milyonluk ülkemizde, yaklaşık 60 milyon kişi, hava kirliliğinin olduğu yerlerde yaşıyor.

• 81 ildeki 219 istasyonun %38’i güvenli veri sağlayamıyor. Bu durum 20 milyon kişinin soluduğu havanın kalitesini bilmediğimiz anlamına geliyor.

2-) ORMAN ALANLARINDAKİ BÜYÜK KAYIPLAR

• 2001-2017 yılları arasında Türkiye 425 bin hektar ağaç örtüsünü kaybetti. Bu rakam 2000 yılındaki toplam ağaç örtüsüne göre yüzde 4.2’lik bir düşüş demek.

• Orman Kanunu’nda son 16 yılda 17 kez değişiklik yapılırken, bu değişikliklerin pek çoğu “kamu yararı” adı altında orman alanlarında maden, turizm, enerji yatırımlarına izin veren düzenlemeler oldu.

• 2017 yılı sonu itibarıyla ormanlardan verilen izin miktarı toplam 651.390 hektar. Sadece madencilik faaliyeleri için verilen orman izinlerinin miktarıysa 116.500 hektara ulaştı.

• 2-B düzenlemesiyle 2017 yılı sonu itibarıyla orman dışına çıkartılan alan miktarı 535 bin hektara ulaşmış durumda.

• Türkiye’de 2017 yılı sonunda AK Parti döneminde yangınlarda zarar gören ormanlık alan miktarı 119 bin 92 hektara ulaştı.

3-) BETONLAŞAN KENTLER, YOK EDİLEN YEŞİL ALANLAR

• Yapı ruhsat izinleri Ak Parti’nin iktidara geldiği 2002 yılında 36 milyon metrekare iken bu rakam 2014 yılında 220 milyonun üzerine çıktı, 2017 yılında ise 280 milyon metrekare seviyelerine yükseldi. AK Parti’nin 17 yılda kentlerde arkasında bıraktığı bilanço 2 milyar 350 milyon metrekarenin betona dönüşmesi oldu.
• Dünya şehirleriyle kıyaslandığında İstanbul, sahip olduğu yüzde 2.2’lik yeşil alan oranıyla 34 şehir arasında son sırada yer alıyor. MekAnsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde, kişi başına düşen asgari yeşil alan miktarının 15 metrekare olarak belirlenmesine rağmen İstanbul’da bu oran kavşaklardaki, refüj ve yol kenarındaki yeşillikler de dahil edildiğinde ancak 5,98 metrekareyi buluyor.

4-) SU VARLIĞI ÜZERİNDEKİ TEHDİTLER ARTIYOR

• Ergene, Büyük Menderes, Susurluk, Gediz, Sakarya gibi Türkiye’nin nüfusun yüksek, tarımsal ve endüstriyel üretimin yoğunlaştığı havzalar, sanayi kaynaklı kirlilik nedeniyle henüz kaynağında suyunu kaybeder hale geldi. 2018 yılında bu havzalarda çoğu akarsu ve derede su kalitesi 4. derece yani ”çok kirli” seviyeye geldi.

• HES’ler nedeniyle derelerimiz yok oldu. Kuyucuk, Eber, Meke gibi göllerimiz tamamen kurudu, pek çok gölümüzde ciddi su kayıpları yaşandı.

• Türkiye’nin en kirli nehri Ergene’ye her gün bırakılan atık su miktarı 330 bin metreküp seviyelerinde olmasına rağmen 2011 yılında başlatılan “Ergene Havzası Eylem Planı” gibi çözüm projeleri de sürekli erteleniyor.

• TÜİK’in iyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle 2018’de gerçekleşen ölüm oranıyla ilgili istatistikleri; Trakya Bölgesi’nde yaşanan ciddi sorunları gözler önüne serdi. Türkiye ortalaması yüzde 19.6 iken Kırklareli’de kanser nedeniyle ölüm oranları 2017 yılında yüzde 23,31, 2018 yılında yüzde 24,6 olarak açıklandı.

• 2016 yılı verilerine göre 158 yüzey suyumuzun 116 tanesi içme suyu standartlarında değil. Yani yüzey sularının yaklaşık %74`ü kirlenmiş durumda.

• Susurluk, Ergene, Konya, Gediz, Kuzey Ege, Burdur, Büyük ve Küçük Menderes gibi Türkiye’nin en önemli 8 su havzasında toplam 750 dere ve gölün 744’ü kirli.

• TÜİK 2017 verilerine göre 816 belediyede atıksular arıtılmadan doğaya veriliyor.

5-) TARIM ARAZİLERİ VE MERALARINI KAYBEDEN TÜRKİYE GIDA GÜVENLİĞİ SORUNUYLA KARŞI KARŞIYA

• Türkiye’de tarım arazilerinin kapladığı alan 1992 yılında toplam 27,6 milyon hektar iken, 2018 yılı itibarıyla 23,4 milyon hektara geriledi. Ülkemiz 25 yılda kaybettiği yaklaşık 4 milyon hektar tarım arazisi ile kıymetli tarım arazilerinin %15’ini kaybetmiş oldu.

• Cumhuriyetin ilk yıllarında 44 milyon hektarla ülke yüzölçümünün yüzde %56`sını oluşturan mera ve çayır alanları, 2014 yılı verilerine göre 14,6 milyon hektara inerek %19`a geriledi.

• Milli gelirin %1’inin tarım desteklerine ayrılması yasal zorunluluk olmasına rağmen 2006-2014 yıllarında tarımsal destekler %0,48-%0,63 aralığında kaldı, yeterince desteklenmeyen üreticilerin yükselen girdi fiyatları nedeniyle de üretimden el çektirildi.

• 1990’da 20 milyon dekarlık bakliyat ekim alanı 2018’de 7 milyona geriledi, üretim ise yüzde 41 oranında düştü.

6-) HALKIN KATILIMINA İZİN VERİLMİYOR, ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ İŞLEVSİZLEŞTİRİLİYOR

• Çevresel Etki Değerlendirme süreçleri AK Parti döneminde tümüyle işlevsiz hale geldi. 1993 yılından bu yana 60.694 proje için “ÇED gerekli değildir”, 5288 proje içinse “ÇED olumlu” kararı verildi. Bu kararlara karşın 25 yılda verilen “ÇED olumsuz” kararı ise sadece 53.

• Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından 2018 yılında 400’den fazla proje için “ÇED Olumlu” kararı verilirken sadece 4 projeye “ÇED Olumsuz” kararı verildi. Binlerce projede ise yine çevresel etki değerlendirmeye gerek duyulmadı.

7-) “SIFIR ATIK” DİYEREK YOLA ÇIKANLAR ÜLKEMİZİ DÜNYA’NIN ÇÖPLÜĞÜ HALİNE GETİRDİ

• 2018’de Türkiye’deki ithal plastik atık miktarının yaklaşık 440 bin tona ulaştığı tahmin ediliyor. Bu oran 2004 yılına göre iki kata yakın bir artış anlamına geliyor.

• Geri dönüşümü yapılamayan ithal atıklar depolama alanlarına gidiyor. Oradan toprağa ve yer altı sularına karışarak halk sağlığını tehdit ediyor.

Son Haberler

LGBTİ+’lara en fazla hak ihlali yapanlar aileler ya da özel kişiler

Mersin LGBTİ 7 Renk Derneği, '2019 Yılı Akdeniz Bölgesi Lgbti+lara Yönelik Hak İhlalleri Raporu’nu yayınladı. Mersin LGBTİ 7 Renk Derneği, '2019 Yılı Akdeniz Bölgesi Lgbti+lara...

Barış Atay hakkında 7 yıl sonra ‘kovuşturmaya yer yoktur’ kararı

Gezi Direnişi’nin ardından başlatılan 'Redhack' soruşturması kapsamında o dönem gözaltına alınan Barış Atay’la ilgili savcılık ‘kovuşturmaya yer yoktur’ kararı verdi. Gezi Direnişi’nin ardından yaklaşık 5...

15 yaşındaki çocuk, koyun otlatırken askerlerin açtığı ateş ile yaralandı

Van Çaldıran’da koyun otlattığı sırada askerlerin açtığı ateş sonucu yaralandığı belirtilen 15 yaşındaki Azat Bağa isimli çocuk, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Van'ın Çaldıran ilçesine...

Burada hava sıcaklığı 38 dereceye yükseldi: Bilim insanları nedenini açıkladı

Önde gelen iklim bilimcilerden oluşan bir ekip tarafından bugün yayınlanan analiz, tarihte görülmemiş Arktik sıcak hava dalgasının, insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle oluştuğunu gösteriyor. Verhoyansk,...

Çok Okunanlar

Prof. Dr. Ateş Kara Bayram’da sokağa çıkma yasağını tek şarta bağladı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağına ilişkin yaptığı açıklamada, bu konuda...

Açık öğretimde psikoloji bölümünün açılması psikologları isyan ettirdi

İstanbul Üniversitesi'nde psikoloji bölümünün açık öğretim statüsünde eğitime açılması listelenmesi psikologları isyan ettirdi. Psikologlar, İstanbul Üniversitesi'nin Açık ve Uzaktan Eğitim...

Johnie Walker artık karton kutularda satılacak

Ünlü viski markası Johnnie Walker, şişede viski satışını 2021'de bırakarak karton kutuya geçeceğini açıkladı. Viski markası Johnnie Walker, 2021 tarihinden...

İmamoğlu’ndan Vakıfbank çıkışı: Tümüyle ahlak dışı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin metro projelerini tamamlamak için yurtdışından aldığı kredinin AKP döneminden kalan borç için haczedilmesine izin...

Et yerken parayı peçete olarak kullandı

Sosyal medyada iki kişinin et yerken parayı peçete olarak kullandıkları görüntüler gündem oldu. Videodaki kişilerin pirzola yerken, cepten çıkardıkları...

Magazin dünyası Alaattin Çakıcı ile fotoğraf çekme yarışına girdi

Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı son yapılan infaz düzenlenmesi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talebi ile serbest bırakılmıştı. Suç...

Canan Kaftancıoğlu’ndan AKP İstanbul İl Başkanı’na 15 Temmuz töreni tepkisi

Koronavirüs salgını nedeniyle, İstanbul Valiliği’nin düzenlediği 15 Temmuz anma törenlerine diğer partilerin temsilcileri davet edilmezken sadece AKP il başkanının...

Ayasofya’nın gişe gelirinin 7 yıl daha İsviçreli şirkette olduğu ortaya çıktı

Ayasofya müze iken işletme ihalesini kazanan İsviçreli şirket SICPA’nın sözleşme gereği 7 yıl daha süresinin bulunduğunu bulunduğu ortaya çıktı. Danıştay...

Koronavirüste yeni dönem: Hükümetin bayram ve okul planları

Hükümetin bayram ve okulların açılmasına ilişkin nasıl bir yol haritası izleyeceğine dair ip uçları ortaya çıktı. Yeni normalleşme süreci ile...

Tijen Karaj: Hala bana o soruyu soruyorlar

15 Temmuz darbe girişiminin en çok konuşulan isimlerinden biri de zorla darbe bildirisi okutulmaya çalışılan TRT Spikeri Tijen Karaş...

Gözden Kaçmasın