Danıştay’ın Karadeniz Bölgesi’nde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak Yeşil Yol projesini durdurmasına karşın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı DOKA’nın projenin 2. etabı için bütçe ayırdığı ortaya çıktı. Rize İl İdaresi de bütçeye başvurma kararı adı.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2016 yılında onaylanan Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin planlama bölgesini etkileyen çevre düzeni planı revizyonunun iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada karar vermişti. Yargı sürecine karşın Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOKA) 2600 kilometre uzunluğundaki yolun tamamlanması için bütçe ayırdığı ortaya çıktı.
Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre bilirkişi raporuna atıfta bulunan kurul kararında özetle “Öngörülen yaylalar arası ulaşım koridorunun, kendi özgün koşulları ve doğal çevresi ile yayla yerleşmelerinin öne çıkmaları yerine, yaylanın tanımı ve niteliğine aykırı bir biçimde yaylalar arasında yatay bir ilişki yaratarak yayla yerleşmelerinin özgünlüklerinin zayıflamasına sebebiyet vereceği sonucuna ulaşılmıştır” denilmişti.
Kurul 16 Aralık 2019 tarihinde oybirliğiyle Yeşil Yol projesinin yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti. Yargı sürecine karşın Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) “Yeşil Yol güzergâhındaki Kültür – Turizm Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı 2. Etap” kapsamında 30 Aralık 2019’da kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara teklif çağrısında bulundu.

RİZE İL İDARESİ DE BÜTÇEYE BAŞVURMA KARARI ALDI

Program amacının “bölgenin kültür ve turizm potansiyelini harekete geçirmek, bölgedeki ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlamak” olduğu belirtildi. Bu süre daha sonra geçen mayıs ayına kadar uzatıldı. Rize İl Özel İdaresi de bu çağrı kapsamında bütçeye başvurmak için 6 Mart’ta karar aldı.