Ekoloji hareketlerinin 15 Aralık’ta Diyarbakır’da yapılan “Yerel yönetimler için ekoloji buluşması” toplantısının sonuç bildirgesi açıklandı. Yapılan açıklamada, merkeziyetçi politikaların karşısında yerel yönetimin güçlendirilmesi gerektiği söylendi.

[mks_dropcap style=”letter” size=”52″ bg_color=”#ffffff” txt_color=”#000000″]D[/mks_dropcap]iyarbakır’da yapılan “Yerel yönetimler için ekoloji buluşması” toplantısının sonuç bildirgesi açıklandı. Mezopotamya Ekoloji Hareketi, DTK Ekoloji Komisyonu, HDP Ekoloji Komisyonu, Hasankeyfi yaşatma girişimi, Hevsel Bahçeleri’ni koruma platforu’nun çağrısıyla Ekoloji birliği, Yeşil Sol Parti, HDK, Ekoloji meclisi, EGEÇEP, İstanbul kent savunması temsilcileri ve akademisyenelerin katıldığı toplantı 15 Aralık’ta Diyarbakır’da yapılmıştı.
“DEMOKRASİ GÜÇLERİNİN KAZANMASI ÖNEMLİ”
Toplantıda 31 Mart yerel seçimlerinde demokrasi güçlerinin belediyeleri kazanmasının önemli olduğu tespiti paylaşıldı. Yapılan açıklamada, “Ülkedeki hak ve özgürlüklerin gelişmesi, doğa üzerindeki baskının azaltılması ve merkeziyetçi politikalara karşı yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gerektiğini savunuyoruz. Bu doğrultuda mücadele eden partiler ve adaylarla birlikte çalışacağımızı deklare ediyoruz. Bu kapsamda özgürlükçü, ekolojik toplumun hayat bulduğu, özyönetimi esas alan, yurttaşların aktif katılımının sağlandığı yerel yönetimlerin oluşturulmasını zorunlu görüyoruz.
Yerel seçimlerde ekolojik bir belediyecilik siyaseti ortaya koyan adayları görmek istediğimizi, böylesi adaylarla gerekli dayanışmayı göstereceğimizi taahhüt ederken; doğaya ve kente karşı işlenecek suçlar karşısında her zaman mücadele içinde olacağımızı ilan ediyoruz” denildi.
Mevcut belediyecilik anlayışıyla kente ve doğaya ihanet edildiği belirtilen açıklamada, yerel seçimlere dair alınan tavrın ardından talepler sıralandı. Sonuç metninde yer alan talepler şu şekilde:
1. Belediye kaynakları artık dar bir kesime değil, halka ve doğaya aktarılması temel şarttır.
2. Kaynakların halka aktarılması ile temel ihtiyaç kadar su ücretsiz verilmeli, ücretsiz toplu taşıma, ücretsiz belediyecilik hizmetlerine geçilerek sosyal adalet için adım atılmalıdır.
3. Tarımın ana vatanı Anadolu ve Mezopotamya için gıda artık temel bir sorundur. Belediyeler üretici ve kentlinin ortak olacağı kooperatiflerin kurulmasını örgütlemeli, kaynak ayırmalı, yerel tohumlarla gıdada kendine yetebilen bir kent modeline geçerek tarım şirketlerine boyun eğmeden, halkına ucuz, sağlıklı gıda sunabilmelidir.
4. Küçük çiftçiliği desteklemek için, tarımda kullanılan makineler için halkla beraber çalışmalar yapılmalı, belediyeler, araç ekipmanları için tarım araçları hangarları kurmalıdır. Bu alandaki kooperatiflerle birlikte hareket edilmelidir.
5. Kentler enerjiye, çöpe ve binaya doymuştur. Şirketlerin ve tekelci sermayenin ihtiyaçlarına göre değil, yurttaşların ihtiyaçları önceleyen ve enerji tasarrufunu önemseyen enerji politikaları geliştirilmelidir. Enerji ihtiyacı kamu ve/ya enerji kooperatifleri eliyle sağlanmalıdır. Atık üretmeyen bir politika ekolojik belediyecilik ile mümkündür.
6. Yerel yönetimler, kapitalist üretimin ortaya çıkardığı iklim değişikliğine karşı mücadeleyi sosyal adaleti temel alarak başarmalı, kömür, petrol, gaz, asfalt ve betona bağımlılıktan kurtaran politikalar uygulanmalıdır.
8. Suyun ticari bir meta ve stratejik bir silaha dönüştürülmesine karşı suyun tüm canlılar için erişilebilir kılınıp, su kaynaklarının kullanım süreçlerinin ekoloji öncelikli ve demokratik katılımcı yöntemlerle yapılması gerekir. Suyu hapseden ve gasp eden şirket faaliyetleri, barajlar, maden ocaklarına karşı mücadele yürütülmelidir.
9. Dere, nehir ve göl yataklarındaki yapılaşmaya karşı mücadele edilmelidir. Zarar veren uygulamalar sökülüp atılmalıdır. Su havzalarının korunmasında, halkla beraber politikalar ve pratik uygulamalar geliştirmelidir.
10. Özelleştirme ve taşeronlaştırmaya son verilerek, daha önce özelleştirilen bütün hizmetlerin geri alındığı, halkçı ve sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak tüm hizmetlerin, belediye kurumları ve personeli tarafından yürütüldüğü, hizmetlerin piyasalaştırılmasına ve kâr aracı haline getirilmesine son verildiği, hizmetlerin halka ucuz, kaliteli ve sürekli bir şekilde ulaştırıldığı bir yerel yönetimden yanayız.
“KADINLARIN ETKİNLİĞİ ŞART”
Maddelerin hayata geçmesinin ancak yerel yönetimde doğrudan demokrasinin inşasıyla mümkün olduğu söylenen açıklamada, “Kadınların yerel yönetimlerde etkin olması için, eşit temsilin esas alınması gereklidir. Sosyal, ekonomi ve belediye yönetim alanlarında kadın emeğinin korunup desteklenmesini talep ediyoruz” denildi.  Demokrasi güçlerinin, seçimi bir dönüşüm aracı haline getirmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, “Ekolojik yaşam için her zaman her yerde mücadele edecek olan bizler, belediye seçimlerinin demokrasi güçleri tarafından kazanmasını; doğayı, toplumu gözeten ekolojik belediyeciliğin hayata geçirilmesinin asıl hedef olması gerektiğini görüyor, halkımızın ve adayların şimdiden ekolojik belediyeciğin kazanması için çalışmaya başlaması çağrısını yapıyoruz. Aksi takdirde; tek adam, tek merkez iktidarında ekosistem ve toplumsal yapı ciddi risklerle karşı karşıya kalacaktır” diye belirtildi.