EKOLOJİ-ÇEVRE YEREL GÜNDEM

Fethiye Göcek’te Özel Çevre Koruma Bölgesi’ne iskele alanı

Birgün Gazetesi’nin haberine göre Fethiye’nin Göcek Mahallesinde Özel Çevre Koruma Bölgesi’ne ‘iskele alanı’ yapılması planlanıyor.

Fethiye Mimarlar Odası tarafından yapılan açıklamada, “Bu planın kesinleşmesi ve uygulamaya konulması durumunda telafisi mümkün olmayan hasarlara neden olacaktır” denildi

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Muğla’nın Fethiye ilçesi Göcek mahallesinde hazine mülkiyetinde deniz kenarı kalan alanda ‘iskele alanı’ yapılması için Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün imar panosuna 30 gün süre ile askıya çıkarıldı. Kararın ardından çevreciler duruma tepki gösterirken, Mimarlar Odası Fethiye Şubesi de karara itirazda bulundu.

Uygulamanın gerçekleşmesi halinde kara ve deniz ekosistemlerinde geri dönülmez tahribatlar yaratacağını ifade eden Mimarlar Odası Fethiye Şubesi, “Uygulama İmar Planlarının; hâlihazır paftaları üzerinde tespit edilerek onaylanmış veya aktarımı yapılmış ‘Kıyı Kenar Çizgisi’ bilgileri ve onayları bulunmamaktadır. Bu nedenle bahse konu imar planları, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine aykırı olarak onaylanmıştır. Deniz dolgusu yapılacak kısmında antik Kalimche Harabelerine yönelik tespit ve tescil işlemleri devam etmektedir. Arkeolojik Sit Alanları konusunda 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa aykırılık oluşturan bu planın kesinleşmesi ve uygulamaya konulması durumunda telafisi mümkün olmayan hasarlara neden olacaktır” dedi.

İMAR PLANI 1992’DEN ÖNCE ONAYLANMIŞ

Göcek Yerleşmesinin imar planlarının 1992 tarihinden önce onaylandığı vurgulanan açıklamada, “Dolayısıyla 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri gereği 30 Mart 1994 tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde yapılması zorunlu olan imar planı revizyonları yapılmamıştır. Göcek Yerleşmesinin sahil şeridinde ve kıyı alanlarındaki mevcut imar planları 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik gereği revizyonlar yapılarak yasal hale getirilmeden ve mevzuatlardaki açıklanan hususlar yerine getirilmeden, itiraz edilen ve iptali istenilen söz konusu planlama alanının da içerisinde bulunduğu sahil şeridinde ve kıyı alanlarında yeni bir imar planı onaylanması hukuka, işleyişe, şehircilik ilke ve prensiplerine uygun değildir” diye belirtildi.

Açıklamada son olarak şu ifadelere yer verildi:

“Göcek Körfezinde yaklaşık 3000 Yat Bağlama Kapasiteli Yat Limanı, Yat Bağlama İskeleleri ve Çekek Alanları bulunmaktadır. Göcek Körfezinin taşıma kapasitesinin üzerinde olan bu sayı, özellikle turizmin yoğun olduğu yaz aylarında daha da artmaktadır. İtirazımıza konu imar planı ile getirilmesi planlanan yeni kullanımlar bu sayının daha da artmasına neden olacak, hem kara hem de deniz trafiğini kilitleyecektir.

Askıya çıkan planlama alanında, prefabrik bir Gümrük Binası ve iskelesi mevcuttur. Büyük teknelerin yanaşmasına imkân vermeyen deniz tabanı nedeniyle mevcut yer işlevsel değildir ve verimli çalışamamaktadır. Belirtilen alanda yapılacak dolgu ve yapısal alanlar hem deniz ekosistemini olumsuz etkileyecek, hem tescil ve tespit işlemleri devam eden arkeolojik sit alanında telafisi mümkün olmayan kayıplara neden olacak ve hem de kentin turizm merkezinde güvenlik gerekçesiyle bölünmüş, sınırlandırılmış bir alan yaratacaktır. Bu ise deniz turizmiyle bütünleşen ve marka haline gelen Göcek’in görsel değerlerini olumsuz yönde etkileyecek ve mevcut kullanımların akışını olumsuz etkileyecektir.”

dokuz8HABER’i takip edin

Video