Adana Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, dünyada kişi başına düşen erozyonla yitirilen toprak miktarının yılda 4 ton iken, ülkemizde bu oranın 10 tona ulaştığını söyledi.

İncefikir, erozyonun Türkiye’nin çevre problemlerinin başında geldiğini belirtti. Erozyonun insanları açlığa, yoksulluğa, susuzluğa ve göçe zorladığını dile getiren İncefikir, toprak erozyonunun çok önemli bir ekolojik sorun olarak güncelliğini koruduğuna dikkat çekti.
İncefikir, “Doğal üretim varlıklarımızın bilinçsiz ve hoyratça kullanılması, topraklarımızın erozyon ile aşınmasına, üretim kapasitelerinin düşmesine, çoraklaşmaya ve ekosistemin bozulmasına neden olmaktadır. Her yıl ortalama 743 milyon tona yakın verimli toprakla birlikte yaklaşık 9 milyon ton bitki besin maddesini kaybetmemize neden olan erozyon sonucunda toprağın yaşamsal döngülerinin bozulması, ekosistemin ve toprakların verimliliklerinin azalması gibi sorunlarla karşı karşıyayız.”

2050 YILINDA DÜNYA NÜFUSU 9,8 MİLYARA ULAŞACAKTIR

Türkiye’de toprak erozyonun önlenmesi için çalışmaların arttırılması gerektiğini söyleyen İncefikir sözlerini şöyle sürdürdü:
“Dünyada işlenebilir toplam tarım arazisi 3 milyar 200 milyon hektardır. Bu miktarın 1 milyar 475 milyon hektarında işlemeli tarım yapılmaktadır. Son yıllarda kişi başına tarım arazisi gelişmiş ülkelerde % 14,3, gelişmekte olan ülkelerde ise % 40 azalmıştır. Uluslararası Tarım Örgütü FAO’ya göre 2050 yılında dünya nüfusu 2 milyar artarak 9,8 milyara ulaşacaktır. Bu durumda kişi başına düşen tarım arazisi 2000 yılında 0.23 hektar iken, 2050 yılında 0,4 hektara düşecektir.”

EROZYONA NEDEN OLAN FAKTÖRLER

 • Eğimin aşırı olması
 • Bitki örtüsünün zayıf olması
 • Bitkilerin tahrip edilerek toprağın cılız bırakılması
 • Tarlaların eğim yönünde sürülmesi
 • Şiddetli Yağış (Sel Erozyonu)
 • Aşırı otlatma
 • Nadas uygulamasıyla toprağın boş bırakılması
 • Yağış azlığı
 • Bitki örtüsünden yoksun alanlardaki aşırı rüzgar (Rüzgar Erozyonu) gibi faktörler Erozyon Nedenleri olarak değerlendirilebilir.

EROZYONU ÖNLEMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

 • Ağaçlandırma
 • Bitki Örtüsünün muhafaza edilmesi
 • Meraların aşırı otlatılmaması
 • Nadas uygulaması yerine nöbetleşe ekim yapılması
 • Arazinin eğime dik sürülmesi
 • Yamaçlara taraçalandırma yapılması erozyonu engellemek için yapılması gerekenlerdir.