Kastamonu Cide ilçesi Loç Vadisinde OR-YA Enerji tarafından yapılması planlanan CİDE Regülatörü Ve Hidroelektrik Santrali projesi için verilen ÇED Olumlu Kararı, Kastamonu İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Danıştay’ın 2016 yılında verdiği “HES yapılamaz” hükmünü karşı, 2016 yılında Loç Vadisi’ni terk etmek zorunda kalan OR-YA Enerji “2009/7” başlıklı bir tebliği gerekçe göstererek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ÇED başvurusunu yineleyerek süreci yeniden başlatmıştı. ÇED Olumlu Kararı’na karşı açılan dava sonrası mahkeme tarafından yeniden bir bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verildi.

BİLİRKİŞİ “HES YAPILAMAZ” DEDİ

OR-YA Enerji’nin ÇED başvurusunu yenilemesi üzerine 24 Ekim 2019 tarihinde bölgede 5. kez bilirkişi incelemesi yapıldı. Şirket bölgede 300 civarında ağacın kesileceğini, bölge halkı ise bugüne kadar 8 bin ağacın kesildiğini ve 200 binin üzerinde ağaç kesileceğini belitti. Kastamonu İdare Mahkemesi heyeti de bilirkişilerle birlikte bölgede bu konu üzerine incelemelerde bulundu.
İnceleme sonrası açıklanan bilirkişi raporunda, şöyle denildi:
“Küre Dağları Milli Parkı tampon bölge sınırları içerisinde yapılması planlanan Cide HES Projesi’nin havzadaki ekosistem bütünlüğünü bozacak nitelikte olumsuz etkileri olacağı, ekolojik dengenin bundan zarar göreceği, proje alanının Küre Dağları Milli Parkı mutlak zona olan yakınlığı ve etki alanında olması ile havzanın mansap ve memba kısımlarına da olumsuz etki ederek buralarda bulunan doğal ve kültürel kaynak değerlerine olumsuz etkilerinin olabilecek olması dikkate alınarak proje çalışmasının alandaki ekolojik dengeye olumsuz yönde etkileyeceği kanaatine varılmıştır.”

MAHKEME ÇED OLUMLU KARARI’NI İPTAL ETTİ

Kastamonu İdare Mahkemesi, “çevreye ve Küre Milli Parkı yaşam alanına olumsuz sonuçlar doğuracağı anlaşılan” Cide Regülatörü ve HES Projesi’ne “Çevresel Etki Degerlendirme Olumlu” kararı verilmesine ilişkin dava konusu işlemde, hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna vararak, iptal kararı verdi.
Loç Vadisi Koruma Platformu, kararı sevinçle karşıladı.