Nazım ve Uygulama İmar Planı için yürütmeyi iki defa durduran Samsun 3. İdare Mahkemesi, açık hava depo sahasının “tarım dışı amaçlı kullanılamayacağına” karar verdi.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde Oltan ve Köleoğlu Enerji tarafından yapılan Biyokütle Enerji Santrali’ne yargıdan bir ret daha geldi. Samsun 3. İdare Mahkemesi, biyokütle enerji santrali için Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 1/5000’lik Nazım Plan ve Çarşamba Belediye Meclisi’nin 1/1000’lik Uygulama İmar Planı’nın yürütmesinin durdurulmasına karar vermesinin ardından, açık hava depo sahası olarak kullanılması planlanan parsellerin de “Tarım dışı amaçlı kullanımı uygundur” kararını iptal etti.

“HUKUKA VE MEVZUAT HÜKÜMLERİNE UYARLIK GÖRÜLMEDİ”

Bölgede arazisi bulunan Mehmet Değerli, Recep Yavan, Murat Şenel ve Seyfettin Yavan tarafından açılan ve avukatlığını Serpil Dönmez’in yürüttüğü davada verilen ret kararının gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:
“Faaliyetin Çarşamba Büyük Ova Koruma Alanı dışında icra edilebileceği çok fazla miktarda yeterli alanın bulunduğunun anlaşılması karşısında 5403 sayılı Kanun’un 14. maddesinde emredici olarak yer verilen ‘alternatif alan bulunmaması’ koşulu sağlanmadan Çarşamba Büyük Ovas koruma alanı içinde yer alan dava konusu parsellerin tarım dışı amaçla kullanımına izin verilmesi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuat hükümlerine uyarlık görülmemiştir.”