dokuz8HABER’den Güven Boğa, Adana’nın Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir ile tarım ve buğday alanında gelinen aşamayı konuştu.

İncefikir, Türkiye’de tarım alanları ve üretiminin AKP döneminde büyük bir düşüş içine girdiğini söyledi. İncefikir, durumun Adana’da ise çok fazla değişmediğini söyledi.
İncefikir, 2002 ile 2018 yılları arasındaki 16 yılda 3 milyon 379 bin hektar tarım arazisinin amaç dışı kullanımı ile tarım dışına çıkarıldığını belirti. Kaybedilen bu bu 3 milyon 379 bin hektar tarım arazisinin yaklaşık 2,5 milyon hektarının tarla bitkilerine ait olduğunu belirten, İncefikir, “2002 yılında tarım ihracatı ve ithalatı arasındaki fark neredeyse yok denecek düzeyde iken giderek ithalat lehine açılmıştır. TÜİK verilerine göre, 2002 yılında yaklaşık 1,7 milyar dolar olan tarım ihracatı 2019 yılında 4,8 milyar dolara çıkarken, ithalatı ise yaklaşık 1,7 milyar dolardan 8,6 milyar dolara çıkmıştır. Yani tarım ihracatı 2 kat artarken ithalatı 4 kat artmıştır” dedi.

TARIM ALANLARININ YÜZDE 68,6’SI SULANAMIYOR

Stratejik bir ürün olan buğdayda üretim azalırken ithalatın her yıl artış gösterdiğini belirten İncefikir, bu olumsuz durumun en önemli iki gerekçesinin girdi maliyetlerinin artışı ve sulanamayan alanların olduğunu söyledi.
“Girdi fiyatları ürün fiyatlarına göre daha yüksek oranlarda artmıştır.” diyen Cahit İncefikir, “Bunun sonucunda 1 kilogram buğday ile 2003 yılında 0,24 lt mazot, 1,05 kg gübre alınırken 2018 yılında 0,17 lt mazot, 0,60 kg gübre alınabilmiştir. Benzer bir durum mısır, pamuk gibi birçok üründe görülmektedir. Sulamanın tarımsal verimliği artırdığı bilinen bir gerçekliktir. Ancak Türkiye’deki toplam tarım alanlarının yüze 68.6’sı, ekili tahıl ve diğer bitkisel ürün alanlarının yüzde 65,3’ü sulanmıyor. Türkiye’deki tarım alanlarının yüzde 71’ini tahılların oluşturduğu göz önüne alındığında bu ciddi bir sorundur” diye konuştu.

ADANA’DA İSE DURUM FARKLI

İncefikir Adana’daki duruma ilişkin ise şunları söyledi:
“Adana dönüm birimden 400 kilogram ile 650 kilograma kadar çıkan ve Türkiye’de Mayıs ayının ortasındaki hasadıyla ilk şehir olma özelliğini taşımaktadır ve Türkiye buğday ortalamasının da en üst sıralarındadır.”