2021’de en düşük MTV 109 TL en yüksek MTV ise 50 bin 107 TL olarak belirlendi. 2021 yılında emlak vergisi ise yüzde 4.55 artışla uygulanacak.

Önümüzdeki yıl birçok bazı istisnalar haricinde vergi ve harç yüzde 9.11 ile enflasyon ile belirlenen yeniden değerleme oranında artacak, emlak vergisinde ise yüzde 4.55 ile yeniden değerlemenin yarısı kadar artış gerçekleşecek. Resmi Gazete’nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan tebliğlere göre, motorlu taşıtlar vergi tutarları yeniden değerleme oranı nispetinde artırıldı.

MTV EN FAZLA 50,107 TL

Reuters’ta yer alan habere göre, motorlu taşıtlar vergisi genel tebliğ ekinde yer alan listeye göre, 1 Ocak 2018 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen 1-3 yaş arası, 1,301 – 1,600 cm3’e kadar motor hacmine sahip, fiyatı 56,500 TL’yi aşmayan otomobil ve arazi taşıtlarından 1,830 TL, 99,000’i aşmayanlardan 2,014 TL, bu fiyatın üzerinde olanlardan 2,197 TL MTV tahsil edilecek. Motor hacmi, fiyatı ve yaş aralığına göre bu kapsamda bir araçtan tahsil edilecek MTV en fazla 50,107 TL en az 109 TL olarak belirlendi.
Aynı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan vergi usul kanunu genel tebliğiyle, 213 sayılı vergi usul kanunun ilgili maddelerinde yer alan had ve tutarlar yeniden değerleme oranı nispetinde artırıldı.

EMLAK VERGİSİ YÜZDE 4.55 ARTACAK

Resmi Gazete’nin aynı mükerrer sayısında yayımlanan emlak vergisi kanunu genel tebliği uyarınca, mükellefiyeti 2021 yılında başlayanların, mükellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerinin hesabında; 2020 yılı değeri, 2020 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan %4.555 artırılması suretiyle belirlenecek. Bu kapsamda, bina vergi değeri üzerinden hesap edilen değerli konut vergisine esas tutar da 2021 yılında, 2020 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı yüzde 4.55 oranında artırılarak 5.22 milyon TL olarak belirlendi.
Buna göre, değerli konut vergisine tabi konutların nitelikli taşınmaz değeri alt ve üst sınırları; 5.22 milyon ile 7.81 milyon arasında değer sahip olanlarından; 5.22 milyon TL’yi aşan kısım için binde 3, değeri 10.4 milyon TL’ye kadar olanlarından 7.8 TL’si ve fazlası için binde 6, değeri 10.4 milyon TL’den fazla olanlarından bu tutarın ve fazlası için binde 10 olarak belirlendi.