Tarım ve Orman Bakanlığı, alkol piyasalarında yaptığı yönetmelik değişikliğini Resmi Gazete’de yayımladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, alkol piyasalarında yaptığı yönetmelik değişikliğini Resmi Gazete’de yayımladı. Yeni düzenlemeye göre; alkol ve alkollü içki sektörüne üretici olarak girecek, üretimini farklı kategoride bir alkollü içki üretimine dönüştürecek, yeni alkollü ürün ekleyecek gerçek ve tüzel kişilerin sözleşmelerinde imza sirküleri talep edilmeyecek.

UYGUNLUK BELGESİ TALEPLERİNDE İMZA SİRKÜSÜ ŞARTI ARANMAYACA

Alkol, alkollü içki ve metanol ithal etmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin uygunluk belgesi taleplerinde de imza sirküsü şartı aranmayacak, ana sözleşmelerin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanması yeterli olacak.

ETİL ALKOL ÜRETİM TESİSİ KURACAK GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE DÜZENLEME

Etil alkol üretim tesisi kuracak gerçek veya tüzel kişilerin taleplerine ilişkin dilekçelerde de yetkili kişilere ait imza sirkülerinin bulunması şartı aranmayacak. Bu kişilerden Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmış şirket ana sözleşmesi ile varsa bunların tadilleri istenecek. Uygulama, etil alkol veya metanol ithal etmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin firmalarına ilişkin belgelerde yer alanlara ait imza sirküleri için de geçerli olacak.