Türkiye’deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para varlıkları, Haziran ayı sonunda, 2019 yıl sonuna göre yüzde 3.6 azalışla 289.3 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası’nın, Uluslararası Ödemeler Bankası’nın (Bank for International Settlements – BIS) bu istatistik grubu için özel olarak belirlediği tanım, kapsam ve sınıflandırmalar bazında hazırladığı verilere göre, aynı dönemde banka dışı sektörden olan yabancı para alacakları ise yüzde 0.3 artışla 182.1 milyar dolara yükseldi.
Aynı dönemde, Türkiye’deki bankacılık sektörünün toplam yabancı para yükümlülükleri 2019 yıl sonuna göre yüzde 3.4 azalışla 324 milyar dolara, banka dışı sektöre olan yabancı para yükümlülükleri de yüzde 2.9 azalışla 238.9 milyar dolara geriledi.
Türkiye’deki bankaların ilk borçluya göre toplam sınır ötesi alacakları, aynı dönemde yüzde 14.5 azalışla 32.2 milyar dolara, bankalardan alacakları yüzde 21 azalışla 21.8 milyar dolara geriledi.
Türkiye’deki yerli bankaların nihai borçluya göre toplam yurt dışı alacakları da bu dönemde yüzde 14.2 azalışla 22.3 milyar dolara, bankalardan alacakları da yüzde 21.7 azalışla 12.8 milyar dolara geriledi.