“Endüstri 4.0” sürecini değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Türkiye’nin Endüstri 4.0 konusunda gelişmiş ülkelerin gerisinde kaldığını söyledi.

İstanbul Milletvekili Adıgüzel, bugünkü tablodan Türkiye’nin Endüstri 4.0’a hazır olmadığının görüldüğünü belirterek, yapılan araştırmaların Türkiye’de sanayinin dijital olgunluk seviyesinin Endüstri 2.0 ile Endüstri 3.0 arasında olduğunu dile getirdi. “Dünya GAFAM’dan büyüktür” demekle işin bitmediğini söyleyen Adıgüzel şu değerlendirmeleri yaptı: “Üniversitelerin özerkliğinin ortadan kalktığı, Twitter’ın erişim engelleme tehdidiyle karşı karşıya kaldığı, beyin göçünün rekor kırdığı, yatırım denilince akla inşaatın geldiği, girişimin desteklenmediği bir ortamda, günü kurtarmak, seçim kazanmak için ortaya atılan bu tür popülist söylemlerden ziyade akılcı, stratejik ve gerçekçi hedeflere ihtiyaç var. Örneğin; gelişmiş ülkeler pandemi sonrası dünya için planlamalarını şimdiden ortaya koyuyor. Güney Kore, büyük veri için iddialı bir ulusal strateji yayınladı. ABD, pandemi ile ortaya dijital uçurumu daraltmak için geniş banta 94 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Peki, Türkiye bütün bu tartışmaların neresinde?”.

ARAŞTIRMAYA KAYNAK AYRILMIYOR

Türkiye’nin “Endüstri 4.0” sürecinin değerlendirildiği açıklamada şu bilgilere de yer verildi: “Endüstriyel robot üretiminde lider ülkelerin Ar-Ge harcamalarıyla Türkiye’nin Ar-Ge harcamaları arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. OECD’nin 2018 verilerine göre; Türkiye Ar-Ge harcamalarına yüzde 1 veya daha az pay ayıran 7 OECD ülkesinden biri olmuştur. Uluslararası Robot Federasyonu’nun 2020 yılı rakamlarına göre, dünya genelinde fabrikalarda kullanılan endüstriyel robot sayısı 2,7 milyon olarak belirtilmektedir. Singapur, 10 bin çalışana düşen 918 robotla en yüksek robotlaşma oranını yakalayan ülke durumundayken, onu, 10 bin çalışan başına düşen 855 robotla Güney Kore, 364 robotla Japonya, 346 robotla Almanya ve 277 robotla İsviçre izlemiştir. Robotlaşma oranı en yüksek 15 ülke içinde ise Türkiye yer almamaktadır. 2018 yılı verilerine göre, Türkiye’de her 10 bin işçiye 19 robot düşmektedir.”

NEREDE YANLIŞ YAPILIYOR?

Adıgüzel’in açıklamasında, Türkiye’nin Endüstri 4.0 bağlamında dijitalleşmesinin önündeki en büyük engellerden birinin altyapı yatırımlarının eksikliği olduğu vurgulandı. “Türkiye özellikle geniş bant/fiber yatırımları konusunda ne yazık ki geride kalmıştır. İnternet kullanımının elektrik, su gibi yaşamsal önem taşıdığı günümüzde, internet altyapı yatırımlarına ne yazık ki gereken önem verilmemiştir. Bunun tersine çevrilmesi için altyapı yatırımları bir an önce gündeme alınmalıdır” denilen açıklamada, KOBİ’lerin dijital alt yapısının dönüştürülmesine öncelik verecek adımların ivedilikle atılması gerektiği de vurgulandı.

ÇAĞA UYGUN EĞİTİM

Açıklamada son olarak, Türkiye’nin en ivedi ihtiyaçlarının başında “araştıran, sorgulayan ve analiz yapabilen bireyler yetiştirebilen, çağın gereklerine uygun bir eğitim modeli”nin geldiği de ifade edildi. AB ülkeleri arasında en genç nüfusa sahip Türkiye’nin eğitim modelin acilen dijital çağın gerekliliklerine uygun olarak revize edilmesi istenen açıklamada, “Aksi takdirde, mevcut eğitim modeli ile var olan insan kaynağımızın Endüstri 4.0’ın ihtiyaçlarına uygun bir şekilde hazırlamamız mümkün görünmemektedir” denildi.