Ekonomik güven endeksi Kasım’daki 89,5’ten, Aralık ayında yüzde 3,5 düşerek 86,4 düzeyine geriledi.

Ekonomik güven endeksi Kasım’daki 89,5’ten, Aralık ayında yüzde 3,5 düşerek 86,4 düzeyine geriledi. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

EKONOMİK DURUMU İLİŞKİN KÖTÜMSERLİĞİ GÖSTERİYOR

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

AYLIK BAZDA HİZMET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ YÜZDE 9,2 AZALDI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre aylık bazda; hizmet sektörü güven endeksi yüzde 9.2 azalarak 70.4’e, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 7.8 azalarak 87.6’ya, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 7.2 azalarak 73.3’e düştü.

YÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ AYNI SEVİYEDE KALDI

Tüketici güven endeksi aynı seviyede kalarak 80.1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2.8 artarak 110.4 değerini aldı. Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.

TOPLAM 20 ALT ENDEKS HESAPLAMADA KULLANILIYOR

Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanıyor, güven endekslerine doğrudan uygulanmamaktadır. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılıyor.