Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’nda yapılan denetimlerde kurum yöneticilerinin büyük bölümünün vekaleten atandığı ortaya çıktı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’nda yapılan denetimlerde kurum yöneticilerinin büyük bölümünün vekaleten atandığı ortaya çıktı. Buna göre GİB merkez teşkilatındaki 150 yöneticiden 105’i vekaleten atandı. Taşra teşkilatında ise 2 bin 70 yöneticiden 867’si vekaleten görev yapıyor. Sayıştay durumun genel ve sürekli bir görevlendirme yöntemi olarak kullanıldığına dikkat çekti.

BOŞ KADROLARA AİT GÖREVLER GEREKTİĞİNDE MEMURLARA ÜCRETSİZ GÖRDÜRÜLECEK

BirGün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre, Sayıştay raporunda vekaleten atamanın, ancak yasal izin, geçici görev, disiplin cezası gibi gerekçelerle geçici olarak işten ayrılan memurların yerine yapılabileceği vurgulandı. Ayrıca, boş kadrolara ait görevlerin gerektiğinde memurlara ücretsiz olarak gördürülebileceği de belirtildi.

GEÇİCİ VE İSTİSNAİ HALLER

Vekaleten görevlendirmenin, kamu hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması amacıyla geçici ve istisnai hallerde başvurulabilecek bir yöntem olduğu ifade edilen raporda, “Bu şekilde yapılan atamaların Devlet Memurları Kanunu’nun dayandığı sınıflandırma, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde yapılacak asaleten atama usulüne alternatif oluşturacak biçimde genel ve uzun süreli yapılması mümkün değildir” denildi.

TAŞRADA YÜZDE 70 VEKALETEN

Sadece zorunlu durumlarda ve usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilebileceğinin altı çizilen raporda şu tespitler yer aldı:
“GİB’de başkanlık düzeyinde vekaleten görevlendirilen yönetici personel oranı yaklaşık yüzde 44; merkez teşkilatı ayrıca değerlendirildiğinde bu oran yüzde 70’e ulaşmakta. Bu da göstermektedir ki GİB tarafından vekaleten atama uygulaması, genel ve sürekli bir görevlendirme yöntemi olarak kullanılmakta.”
Raporda bu uygulamanın bir takım yönetsel risklere yol açtığı, iç kontrol sistemi açısından da zafiyet oluşturduğu bildirildi.