Türkiye’deki genç nüfus artık iş arama çabasına bile uzak. Ne istihdamda, ne de eğitimde olan Türkiyeli ve göçmen gençler arasındaki araştırma, 15-24 yaş grubundakilerin “eğitimde olmama-eğitimi terk etme” ve “çalışmama-iş aramama” nedenlerini ortaya koyuyor.

2019 sonu itibariyle “ne eğitimde ne de istihdamda olan gençler”in oranını yüzde 30,9 ile AB ve OECD içindeki en yüksek oranlardan birini oluşturdu. Dünya gazetesinin detaylı biçimde aktardığı Uluslararası Çalışma Örgütü raporuna göre, küresel krizle iş gücüne katılım oranı düştü, üzerine asıl darbeyi Kovit-19 salgını vurdu. Türk vatandaşı olanların yüzde 30’u, göçmen gençlerin ise yüzde 4’ü ücretli bir iş aramıyor. İş aramayan Türkiyeli gençlerin yüzde 27’si aile desteğinin yeterli olması, yüzde 21’i yaşam konforunu bozmak istememesi, yüzde 14’ü ise iş bulacağına inanmadığı için iş aramıyor. Ücretlerin düşük oluşunu her iki grupta sıklıkla dile getiriliyor.

AİLELERİYLE YAŞIYORLAR

Araştırmaya göre, “ne eğitimde ne de istihdamdaki gençler”in yüzde 96’sı evli ya da nişanlı değil. Göçmenlerde ise bu oran yüzde 79 düzeyinde. Evli olan göçmenlerin yüzde 14’ünün, Türklerin ise sadece yüzde 2’sinin çocuğu var. Türk vatandaşı olan 15-24 yaş arası “ne eğitimde ne istihdamda olan” gençlerin yüzde 95’i aileleriyle yaşıyor. Göçmenlerde bu oran daha düşük, ancak nedeni evlilik oranının görece daha yüksek olması.

ÇOĞUNLUK AİLESİNDEN GEÇİNİYOR

Temel geçim kaynağı olarak göçmenlerin yüzde 61’i, Türk vatandaşlarının ise yüzde 84’ü ailesini gösterdi. Göçmenlerin yüzde 20’si aile işinde çalışırken, yüzde 11’i düzensiz işlerde çalışıyor. Türk vatandaşı gençlerin ise yüzde 84’ü ailesinden gelir elde ettiğini söyledi. Türkiyeli gençlerin yüzde 9’u kendisini AB gelir grubunda (yüksek gelir) görürken, bu oran göçmen gençlerde yüzde 11 olarak beyan edildi. Buna karşılık Türk gençlerin yüzde 22’si “dar gelirli” grubunda olduğunu beyan ederken, göçmen gençlerin yüzde 42’si kendisini bu grupta sıraladı. Ne eğitimde ne istihdamda olan 15-24 yaş grubundaki Türkiyeli gençlerin yüzde 98’i herhangi bir sosyal yardım almıyor. Göçmenlerde bu oran yüzde 91 oldu.

EĞİTİM VAR, İŞ YOK

Araştırmaya göre gençler ile Türk gençler arasında eğitim farkı yok. Göçmenlerde üniversite mezuniyeti biraz daha yüksek. Hiç eğitim almayanların oranı göçmen gençlerde yüzde 9, Türk vatandaşı gençlerde yüzde 0,4 düzeyinde. Göçmen gençlerin yüzde 12,6’sı, Türk vatandaşı gençlerin ise yüzde 8’i üniversite mezunu. Eğitimi terk etme nedenleri sorulduğunda göçmenlerin yüzde 17’si, Türk vatandaşlarının yüzde 21’i “formal eğitimi sevmediği için bıraktığını” söylüyor. Göçmenlerin yüzde 15’i, vatandaşların yüzde 17’si ise eğitimini tamamladığını düşünüyor. Eğitime ihtiyacım yok, diyenlerin oranı göçmenlerde yüzde 2, Türkiyeli gençlerde yüzde 16. Evlendiği için eğitim terk eden göçmenlerin oranı yüzde 8, ailesinin geçimine yardım etmek için eğitimi terk edenlerin oranı ise yüzde 9 olarak saptandı. Eğitimi aileye destek için bırakanlar Türkiyeli gençlerde yüzde 5 olarak belirlendi.