İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı, Aralık’ta bir önceki aya göre 0,2 puan azaldı.

İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı, Aralık’ta bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 75,6 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 75,4 oldu.
Kapasite kullanım oranı, Merkez Bankası tarafından 1736 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak belirlendi.