Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Mersin’deki Taşucu Limanı’nın 40 yıllığına özelleştirilmesi için ihale ilanı verdi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait Taşucu Limanı’nın 40 yıl süreyle “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle, liman geri sahasında bulunan taşınmazın da “satış” yöntemiyle özelleştirilmesi için ilana çıktı.

İHALEDE GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ 20 MİLYON LİRA

ÖİB’nin taşınmazın satışına ihale ilanı Resmi Gazete’de yayınlandı. İlana göre, Taşucu Limanı 40 yıllığına işletme hakkının verilmesi yöntemiyle, liman geri sahasında bulunan taşınmaz da “satış” yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirilecek. İhalede geçici teminat bedeli 20 milyon lira, ihale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedeli ise 20 bin lira olarak belirlendi. İhale için istekliler 8 Eylül saat 17.00’ye kadar teklif verilecek.

İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık usulü”yle yapılacak. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecek.

İhaleye katılım için İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanı’nın satın alınması ve ÖİB’nin internet sitesinden temin edilecek Gizlilik Taahhütnamesi’nin imzalanması gerekiyor.