2019’da 4 milyon abonenin 2.4 milyar TL’lik borcunu ödememesinden dolayı elektriği kesildi. Elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerine verilen 3.7 milyar TL’lik ceza ise zaman aşımına girmek üzere.

Çok sayıda ayrıcalık tanındığı bilinen elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerinden mevzuata aykırı davrananlara tahsil edilmedi. EPDK’nin gerekli sistemi kurmaması nedeniyle kurumlar arasında ortaya çıkan koordinasyon eksikliği 3.7 milyar TL’lik para cezasının zaman aşımına uğraması ortaya çıkardı. Bugüne kadar para cezalarının sadece yüzde 1’i tahsil edildi.
BirGün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre 2019 yılında 4 milyon abonenin 2.4 milyar TL’lik borcunun ödeyememesi üzerine elektriklerini kesen kamu, ödemeleri konusunda aynı titizliği göstermiyor.
Sayıştay’ın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nu 2019 denetim raporunda, “Kurumlar arasındaki koordinasyon eksikliği kamu alacaklarının zamanaşımına uğrama riskinin bulunduğu tespit edilmiştir” denildi. Kurumun denetimler ile gerçekleştirme kurumlarınca yapılan denetimlerde ortaya çıkacak EPDK’ye giren mevzuata aykırı hareket eden firmalara idari para cezası kesildiği belirtildi. Kurum tarafından elektrik ve doğal gaz piyasasına boyama verilen idari para cezalarından kesinleşenlerin tahsil edilmesi için vergi dairesine yapılan ifade edilen raporda, şu tespitlere yer verildi:

KOORDİNASYON EKSİKLİĞİNE DEĞİNİLDİ

“Bundan sonraki işlemler vergi daireleri takip edilmektedir. Tahsilatı tamamlanan cezalara karşılık gelen Kabahatler Kanunu gereği kuruma iletilmesi gerekmektedir. Ancak incelendiğinde; idari para cezalarının tahsili EPDK ile tahsilat dairelerinin koordinasyon çalıştığı koordinasyon. Kurum, vergi dairelerine gönderdiği idari para cezalarının tahsilatının sağlanıp sağlanmadığına dair güncel ve sağlıklı verilemekte, bu vergi dairelerinde vergi dairelerinden ve Gelir İdaresi Başkanlığından zaman zaman yazı ile bilgi istemektedir. Vergi dairelerince gönderilen cevabilarda ise, idari para cezasına yazı evrakın vergi dairesine ulaştığı, alacağın zamanaşımına uğradığı ve herhangi bir işlemin yapılamayacağı ifade edilebilmektedir. Vergi dairelerinde iş kullanımı, idari para cezalarının tahsilat süreci uzayabilmekte, alacaklar zamanaşımına uğrayabilmektedir. Bu yüzden EPDK tarafından idari para cezası dosyasında yer alan elektronik iletilen vergi dairelerinin iletilmesinin, alacağın bir durumda ve tahsil edilmesi önemli olduğu değerlendirilmektedir. ”

TAHSİLAT SADECE YÜZDE 1

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, idari para cezasına ait elektronik paylaşılmasına yönelik sistem için talepte bulunmasına rağmen EPDK’nin bir çalışma başlatmaması vurgulandı.
EPDK’nin muhasebe kayıtlarında, geçmiş yıllardan gelen kayıtlarla beraber 2019 yılı sonu tahakkuk eden idari para cezası tutarı 3 milyar 847 milyon TL olduğu, bu tarihe kadar 3 milyar 695 bin TL’sinin tahsilat işlemlerinin sonuçlandırılmadığı tespitine raporda yer verildi.