Çalıştığı markette 50 kuruşa satılan çubuk krakeri kasadan geçirmediği ve fişini kesmediği gerekçe gösterilerek iş akdi feshedilen işçi, açtığı davada 35 bin lira tazminat almaya hak kazandı.

Merkez Kayapınar ilçesinde 6 yıl önce bir markette 716 gün çalışan Yücel Korkutan, 50 kuruş değerinde bir krakeri kasadan geçirmediği gerekçesiyle işten atılınca hukuk mücadelesi başlattı. Korkutan, avukatı Gülben Elhakan aracılığıyla Diyarbakır 3. İş Mahkemesi’ne haklarına ilişkin dava açtı. Dava kapsamında “ücret eşitsizliği”, “mesai ücretlerinin ödenmemesi”, “yıllık izin” gibi sorunlar da gündeme geldi. Diyarbakır 3. İş Mahkemesi’nde görülen dava sonucunda, işveren 35 bin 888 lira 490 kuruş tazminata mahkum etti.

MAHKEME HAKSIZ FESİH SAYDI

Davanın gerekçeli kararda “kraker çalma iddiası” ciddiye alınmadı ve şu karara verildi: “Davalının iş akdini haklı nedenle feshettiğini ispatlayamadığından, davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığı anlaşılmıştır. Davalı, davacının yıllık izinlerini kullandığını, izin defteri, eş değer bir belge ile bedelinin davacıya ödendiği yazıldığını ispat etmesi gerekirken etmediği için davacının yıllık izin ücretine hak kazandığı ve davalının bilirkişinin belirlediği yıllık izin ücretinden sorumlu tutulmuştur”. Gerekçi kararda ayrıca işten atılan işçinin haftalık 45 saatten fazla çalıştığı halde fazla çalışma ücreti almadığı, hafta tatili alacağına hak kazandığı ifade edilerek, eksik ücretleri de alacağına eklendi ve toplam 35 bin 888 lira 490 kuruşun yasal faiziyle birlikte işverenden alınıp işçiye ödenmesine karar verildi.