Koronavirüs salgınında her gün yeni ölümler yaşanırken salgına karşı önlemler de üst seviyeye çıkarılıyor. Samsun Gazeteciler Cemiyeti koronavirüs salgınına ilişkin basın mensuplarının da korunması gerektiğine dikkat çekti.

Cemiyet Başkanı Mehmet Yazıcı yaptığı yazılı açıklamada, sahada görev yapan gazetecilerin de ciddi riskle karşı karşıya olduğunu belirtti.

GAZETECİLERİN GÜVENLİĞİ SAĞLANMALIDIR

Gazetecilerin evde kalma gibi bir şanslarının olmadığına dikkat çeken Yazıcı, “İnsanlara “evde kal” diye çağrı yapılırken sahada çalışan gazetecilerin evde kalma şansı yoktur. Onlar her türlü tehlikeye rağmen halkın haber alma hakkı gereği görevlerini en iyi şekilde yapmak durumundalar. Yine gazetecilerin baskı, dağıtım sürecinde görev alan emekçiler de yerel ve ulusal gazetelerin en zor şartlarda dahi halka ulaşması için fedakarca çalışmak zorunda kalıyorlar. Bu bağlamda kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına görevlerini yerine getiren basın emekçilerinin de virüse karşı korunmaları gerekiyor. Gazetecilerin iş sağlığı ve güvenliği gerek işveren ve gerekse yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından mutlaka sağlanmalıdır.
Bunun için ilk görev öncelikle devlete ve medya sahiplerine düşmektedir. Çalışanlarının güvenliğini asgari düzeyde almak medya sahiplerinin görevidir. Evden çalışma yöntemi esas alınmalıdır ve tüm iş akışı bunu sağlayacak şekilde yeniden yapılanmalıdır. Ancak bu koşulun yerine getirilmesi için devletin basın sektörüne yönelik kolaylaştırıcı adımlar atması, basın ilan kurumunun bu dönemin ihtiyaçlarını dikkate alarak kurallarında esneklikler yapması büyük önem taşımaktadır” dedi.

İŞSİZ GAZETECİLERE DE DESTEK SUNULMALIDIR

Basın İlan Kurumu şartlarının gazetecileri zor durumda bıraktığını vurgulay Yazıcı şunları söyledi:
Basın ilan kurumundan ilan alabilmenin şartlarının gazetelerin her gün basılması, dağıtılmasını şart koşması yerel ve ulusal medya kuruluşlarını çok zorlamaktadır. Olağan koşullarda evlerinden de çalışabilecek pek çok basın-yayın emekçisi bu nedenle evlerinden çıkmakta, risk altına girmektedirler.
*Öncelikle görev başında olan gazetecilerin sağlıklı kalabilmeleri için, her basın kuruluşu gerekli hijyenik ortamı sağlamalı, her kurum öncelikle kendi önlemini asgari ölçüde almalıdır. Gazetecilerin maske, dezenfektan, eldiven gibi ihtiyaçları düzenli olarak karşılanmalıdır.
*Basın ilan kurumu gazetelerin hiç bir hakkıını, ilan gelirlerini kaybetmeden belirli bir süreyle de olsa basılmamasına izin vermeli, hatta bunu teşvik etmelidir.
*Ancak gazetelerin basılmadığı sürecin çalışanlar aleyhine bir fırsatçılık zemini haline getirilmesine de izin verilmemeli, gazetelerin basılmadığı süre boyunca çalışanların tam ücreti ve tüm hakları basın ilan kurumunun denetiminde eksiksiz güvence altına alınmalı, ilan hakkının devam etmesi bu şarta bağlanmalıdır.
*Medya çalışanlarının iş güvenceleri sağlanmalı, çalışanlar ve işverenler için Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketine ek destekler ilave edilmelidir.
*Ayrıca bu aşamada işsiz kalan gazeteciler için İŞKUR destekleri arttırılmalıdır.
*İçinde bulunduğumuz zor koşullar göz önüne alınarak yerel yönetimler, kamu kuruluşları, emniyet mensupları ve sağlık personeli ve yöneticiler gazeteciler görev yaparken onlara gerekli kolaylığı sağlamalıdır.
*Cezaevlerinde zor koşullarda tutulan gazeteciler de serbest bırakılmalı, onlar da bu bu olağanüstü günlerde ailelerinin yanında olmalıdır.
*Aynı şekilde medya sahipleri de ekonomik olarak zor günler yaşamaktadır. Yerel ve yaygın basının bu anlamda desteklenmesi gerekmektedir.
*Kriz sonrası dönemde de medya kuruluşlarının yaşadıkları maddi kayıpların telafi edilmesi için şimdiden tedbirler alınmalı, resmi ilandan yararlanan yerel gazeteler için ek kaynak yaratılmalı, kağıt desteği verilmeli ve resmi ilanlar asla kesilmemelidir. Bu konuda duyarlılık gösteren ve bazı iyileştirmeler yapan Basın İlan Kurumuna da teşekkür ediyoruz.