CHP’li Ömer Fethi Gürer, çalışanlar ve emekliler için cinsiyet eşitsizliği sorununun belirlenip giderilmesi amacıyla Meclis Araştırması istedi. Gürer kadınları çalışma yaşamında yaşadığı sıkıntıların çözülmemesi nedeniyle, aynı sıkıntıyı emeklilik dönemlerinde de yaşadığına dikkat çekti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Başkanlığı’na sunduğu Meclis Araştırma Önergesinde, çalışanlar ve emekliler için çözüme kavuşturulamayan cinsiyet eşitsizliği sorununa dikkat çekti.

“KADIN VE ERKEK EMEKLİLERİN GELİRLERİNDE FARKLAR VAR”

Türkiye’nin de üyesi olduğu OECD ülkelerinde kadın ve erkek emeklilerin gelirlerinde ciddi farklılıklar bulunduğunun yapılan araştırmalarda ortaya konulduğunu belirten CHP Milletvekili Gürer, “Tüm OECD ülkelerinde ve dünya çapında kadın istihdamı ve emekli aylığı erkeklere göre daha düşüktür. Kadınların erkek çalışanlardan daha az kazanıyor olmaları, iş yerlerinde maruz kaldıkları mobing, cinsiyet eşitsizliği baskısı, çocuk sahibi olmanın bütün sorumluluklarının kadına verilmesi kadın çalışanların iş hayatına devam etmemesi için birer sebep oluşturuyor” dedi.

“ÇALIŞMA YAŞAMINDAKİ SIKINTILAR EMEKLİLİĞE DE YANSIYOR”

Emeklilikte cinsiyet eşitsizliğinde, OECD ülkelerinde hala boşlukların bulunduğunu ifade eden Gürer, kadınların çalışma hayatlarında yaşadıkları sıkıntılar giderilmediği için bu eksikliklerin emeklilik yaşantılarına yansıdığını belirtti.

“14 YILDA YÜZDE 4 İYİLEŞME”

CHP’li Gürer, “OECD ülke raporlarına göre; kadın, erkek maaş farkı 2017 yılında yüzde 14’dür. Önceki yıllara göre oranlarda yüzde 4’lük bir düşüş olması çok azdır. Kadın emekli ve çalışanlar için bir iyileştirme yapılmadığı görülmektedir” diye konuştu.

“EMEKLİ KADINLAR, ERKEKLERDEN FAZLA SIKINTI YAŞIYOR”

Bu oranlardan birçok çıkarım yapılabileceğine vurgu yapan CHP Milletvekili Gürer, Meclis Araştırma Önergesinde şu ifadelere yer verdi:
“İş yerlerinde hala cinsiyet eşitsizliğinin olduğu, kadınların hak ettiği maaşı alamadığı, kariyer sürelerinin erkelerden daha uzun olduğu, mobing ve annelik vasfı öne sürülerek kadınların çalışma süresinin kısaltılmaya çalışılması gibi yaşanmış örnekler 2020 yılında hala devam etmektedir. İş yaşantısında kadın-erkek cinsiyet eşitsizliği sorunsalı hala çözülmediği için çalışan kadınlar endişeli. Hastanede, konfeksiyonda, taşra üniversitesinde, kamuda, özel firmalarda ve birçok alanda çalışan her kadın aynı konularda mağduriyetini anlatmaktadır. Düzenli olarak bireysel emeklilik geliri elde eden kadınların oranı yüzde 52’iken erkeklerde yüzde 65’dir. Bu oranlar emeklilikte cinsiyet eşitsizliğini gözler önüne sermektedir. Türkiye’de 65 yaş üzeri emekli kadınlar, erkeklerden yüzde 80 daha fazla maddi sıkıntı yaşamaktadır. Kadınların iş yerinde ve emeklilikte yaşadıkları cinsiyet eşitsizliği konusunda gerekli çalışmalar yapılmalı ve yeni düzenlemeler düşünülmeli. Toplumda cinsiyet eşitsizliğinin derinleşmesine izin verilmemeli. Kadın çalışanların yasal haklarında iyileştirilme yapılmalıdır. Meclis araştırması ile emeklilikte cinsiyet eşitsizliği ile ilgili durumun incelenmesi, irdelenmesi ve yapılabilecek çalışmalarla destek sağlanmasının yolunun açılması da sağlanacaktır.”