İSİG Meclisi, 11 Mart ve 10 Mayıs arasında Türkiye’de koronavirüs nedeniyle en az 128 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, koronavirüs salgınında yaşanan iş cinayetleri ve işyerlerindeki hak ihlallerini raporlaştırdı.
Raporda işverenlerin koronavirüs olan işçilerin bilgilerini sakladığı ve salgına rağmen üretime devam ettiği belirtildi.

ÖLENLERİN 9’U KADIN 119’U ERKEK

İşyerlerinde alınmayan önlemlerin salgının yayılmasını kolaylaştırdığı ifade edilirken, virüs nedenli iş cinayetlerine ilişkin ise şu bilgiler paylaşıldı:

Hayatını kaybeden emekçilerin 9’u kadın 119’u erkek.
Hayatını kaybeden emekçilerin yaş ortalaması 50.
Hayatını kaybedenlerin 98’i ücretli (işçi ve memur), 30’u ise kendi nam ve hesabına çalışan.
Covid-19 nedenli iş cinayetlerinin en fazla gerçekleştiği işkolları ticaret-büro işkolu ile sağlık işkoludur.

HAYATINI KAYBEDENLERİN İŞ KOLUNA GÖRE DAĞILIMI

Hayatını kaybeden işçilerin işkollarına göre dağılımı ise şu şekilde: Ticaret-büro işkolunda 37, sağlık işkolunda 31, belediye-genel işler işkolunda 11, turizm-konaklama işkolunda 8, tekstil işkolunda 7, taşımacılık işkolunda 5, savunma-güvenlik işkolunda 5, bankacılık işkolunda 4, metal işkolunda 4 ve diğer işkollarında 14 işçi yaşamını yitirdi.
Kaybettiğimiz işçilerin en az 18’i (yüzde 15) sendikalı idi.
Salgının ilk iki ayında Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden işçilerin 78’i (yüzde 60) İstanbul, 9’u Kocaeli, 7’si İzmir, 5’i Bursa, 3’ü Ankara, 3’ü Gaziantep ve 23’ü de diğer illerde çalışmaktaydı.

İSİG’İN TALEPLERİ ŞU ŞEKİLDE

Temel ve zorunlu sektörlerde gerekli işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri,
Bunların dışındaki sektörlerde ücretli izin hakkı,
Salgın süresince bütün işçilere İşsizlik Fonu’ndan insanca yaşanacak düzeyde gelir,
Kaynakların, halkın ve işçilerin sağlığı için kullanılmasını talep ediyoruz.