KHKlı Platformların Sol-Sosyalist-Yurtsever üyeleri: Bizler yaklaşık dört yıldır bulunduğumuz her zeminde haksız hukuksuz bir şekilde ihraç edildiğimizi anlatmaya çalıştık. Bununla da yetinmeyip bu haksız hukuksuz KHK rejimine karşı mücadelenin özneleri olduk ve KHK rejimi son bulana kadar da bu mücadeleye devam edeceğiz.

15 Temmuz Darbe Girişiminin ardından OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç edilen kamu emekçilerinin oluşturduğu “KHK Platformu” üyeleri yaşadıkları hukuksuzluklara ilişkin açıklama yaptı. KHKlı Platformlarının Sol-Sosyalist-Yurtsever üyelerinin yaptığı açıklamada , yaşanan hak ihlallerine dikkat çekildi.
“Bizler parasız, laik demokratik, nitelikli, bilimsel, anadilinde eğitim ve sağlık hakkı istediğimiz için; adil ve eşit oranlı vergi düzeni, daha nitelikli – parasız belediye hizmetlerini kısacası nitelikli ve parasız kamusal hizmeti savunduğumuz ve en temelde Emek, Demokrasi ve Barış mücadelesi verdiğimiz için her daim siyasi iktidarların hedefinde olan kamu emekçileriyiz. 2016 Başbakanlık genelgesi ile bizleri ihraç etmek istediler ancak toplumsal muhalefetin gücünden çekindikleri için bunu hayata geçiremediler. 15 Temmuz Darbe girişimini “Allah’ın bir lütfu”olarak gören siyasi iktidar 20 Temmuzda yaptığı sivil darbe ile darbeyi fırsata çevirerek gece yarısı yayınladığı KHKlar eliyle bizlerin de içinde olduğumuz yüzbinlerce kamu emekçisini ihraç etti.” denilen yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bizler sadece işsiz kalmadık, seyahat, eğitim, sosyal güvenlik, çalışma, seçilme hakkımız gibi kısacası temel hak ve özgürlüklerimizden de men edildik. Hakkımızı arayacağımız hiçbir mahkeme de yoktu bize gösterilen kapı ise üyeleri siyasi iktidar tarafından belirlenen OHAL İnceleme Komisyonu idi. Bizler yaklaşık dört yıldır bulunduğumuz her zeminde haksız hukuksuz bir şekilde ihraç edildiğimizi anlatmaya çalıştık. Bununla da yetinmeyip bu haksız hukuksuz KHK rejimine karşı mücadelenin özneleri olduk ve KHK rejimi son bulana kadar da bu mücadeleye devam edeceğiz. Verdiğimiz dört yıllık mücadeleyi haksızlığa uğramış tüm kamu emekçileriyle yürütmek için azami çaba gösterdik.

“BÜTÜN MAHKEMELER YÜZÜMÜZE KAPATILDI

İhraç sonrası başvurdukları mahkemelerde de bir sonuç alınamadığının vurgulandığı açıklamada, “Bizler “ne saf dili ne de saf solcularız.” Bizler çok bilinçli tercihler sonucu KHKlı Platformlarının hem kuruluşunda hem de çalışmalarında yer alan ilerici devrimci yurtsever sosyalist kamu emekçileriyiz. Bizleri diğer ihraç edilen kamu emekçileri ile yanyana getiren KHK rejimiyle ihraç edilmemiz ve sonrasında KHKlı olmaktan kaynaklı yaşadığımız sistematik ve ağır işkence uygulamalarıdır. Bizler işgüvencesinden ve temel hak ve özgürlüklerimizden mahrum bırakılan kamu emekçileri olarak birlikte yol yürümek ve mücadele etmek için KHKlı Platformlarını kurduk. KHKlı Platformları haksızlığa uğrayan tüm kamu emekçilerinin birlikte kurdukları hak arama zeminidirler. KHK Platformları ne ocudur ne de bucu. Platformlar; ihraç kamu emekçilerinin, kendi öz sorunlarının çözümü için yola çıkmış, tamamen kendilerinin özne olduğu ve kendi öz sorunlarına çözüm aradığı bir mücadele örgütüdür. Biz ilerici-sol-sosyalist- yurtsever – devrimci kamu emekçileri olarak bu platformun kuruluşunda ve bütün çalışmalarında haksız ve hukuksuz şekilde ihraç edilen tüm kamu emekçileriyle omuz omuza olacağız. Platformlarda çok bilinçli bir şekilde varız ve KHK rejimi son bulana kadar da çok bilinçli bir şekilde varolacağız. Birleşik mücadeleye inanıyoruz ve bunun gereklerini yerine getireceğiz. Bizler, kamu emekçileri hareketinden bize aktarılan mirasa ve tarihsel görevimize sahip çıkıyor ve herkesi KHK Platformlarını; büyütmeye, yaygınlaştırmaya, Emek, Demokrasi ve Barış mücadelesini derinleştirmeye davet ediyoruz.