İstanbul Tabip Odası ve SES tarafında İstanbul’da birçok merkez yapılan eylemlerde, sağlık çalışanlarının taleplerini hatırlatıldı. Sağlık çalışanlarının geçinmekte zorlandığı belirtilerek, “Kuru ekmek zammı değil, temel ücrete 2 bin lira seyyanen zam istiyoruz” çağrısı yapıldı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve İstanbul Tabip Odası’nın çağrısıyla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Bakırköy’de bulunan Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi ve Kartal’daki Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ek ödemeler ve toplu iş sözleşmesine ilişkin basın açıklaması yapıldı.

“SALGIN, GÜVENCESİZ İSTİHDAMIN ARTIRILMASININ BAHANESİ OLDU”

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi önünde gerçekleşen açıklamaya çok sayıda sağlık çalışanı ve sağlık meslek örgütü temsilcisi katıldı.
Sağlık çalışanlarının zor koşullarda çalıştığını, pandeminin şartları daha da ağırlaştırdığına dikkat çeken SES Aksaray Şubesi İşyeri Temsilcisi Aydın Erol, şöyle konuştu:
“Tüm emekçiler gibi biz sağlık emekçileri de yandaş sendikanın Toplu İş Sözleşmesi orta oyunu ve TUİK tarafından gerçek olmayan verilerle hesaplanan enflasyon farkı ile ücretlendirildik. Bu ücretlerle kredilerimizi, faturalarımızı, kiralarımızı ödemeye çalışırken gelecek ayı eksi hesapla bekliyoruz. Pandemi ile birlikte yoğun bakım ve acil gibi yüksek riskli alanlarda çalışanların tavandan ek ödeme ile eskisi kadar bile ücret alamıyorlar. Yetmezmiş gibi salgın süreci, sağlık emekçilerinin ek ödemelerinden tasarruf edilmesinin, sözleşmeli- güvencesiz istihdamın arttırılmasının bahanesi oldu.”
Erol, sağlık çalışanların taleplerini ise şöyle sıraladı:
“*Ülkemizdeki adaletsiz gelir vergisi ile kamu emekçilerinin yılın başında ve sonunda aldığı maaş arasındaki fark her yıl daha fazla artıyor. Adaletsiz gelir vergisi tarifesine son verilmeli, ücretli emekçiler için vergi dilimi oranı en fazla yüzde 10 olarak sabitlenmelidir.
* Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin yoksulluğa ve sefalete itilmesine karşı; toplu sözleşme derhal yenilenmeli, temel ücretlere 2 bin lira seyyanen zam yapılmalıdır.
* Tüm ek ödemeler temel ücrete eklenerek emeklilik hesaplamasına dahil edilmeli, 3 bin 600 ek gösterge, yıpranma hakkı düzenlemesi bir an önce hayata geçirilmelidir.
* Personel eksikliği kadrolu güvenceli istihdamla giderilmelidir.”

“ASGARİ ÜCRET DEVRE DIŞI BIRAKILMALI”

SES Bakırköy Şubesi, “Maskeler konuşuyor” eylemini Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Sağlık Müdürlüğü Ek Bina önünde gerçekleştirdi.
SES Bakırköy Şube Eşbaşkanı Hatip Şengül, derinleşen kriz ve pandemi nedeniyle nefes almanın dahi zorlaştığına vurgu yaparak, şunları kaydetti:
“Milyonlarca kamu emekçisi, işçi, emekli çarşıda pazarda yaşanan gerçek enflasyonu TÜİK’in perdeleyen rakamlarıyla, sahte verilerle açlığa mahkûm edilmek isteniyor. Açlık sınırının 2 bin 600, yoksulluk sınırının 8 bin 600 TL’yi aştığı bugünün koşullarında sıra emekçilere gelince ‘kaynak yok’ diyorlar. Ama 5’li çeteye vergi muafiyetleri ve istisnalar adı altında bütçeden devasa paralar aktarırken kaynak sıkıntısı çekmiyorlar. Varlık affı, prim destekleri gibi adlarla sermayeye kaynak bulmakta zorlanmıyorlar. ‘İtibardan tasarruf olmaz’ diyerek Saray’a günlük 59 milyon TL bütçe ayırırken işini kaybedene günlük 39 TL’yi reva görüyorlar.”
Şengül, sağlık çalışanlarının taleplerini şu şekilde sıraladı:
“*Çoktan hükmünü yitiren, kamu emekçilerine 2021 yılı için yüzde 3 + yüzde 3 maaş artışı dayatılan toplu sözleşme derhal yenilenmelidir.
*Asgari ücret vergi dışı bırakılmalıdır.
*Emekçilerin sağlık, eğitim, gıda, barınma, giyim, elektrik, ısınma giderleri için ödediği vergiler gelir vergisi matrahından mahsup edilmelidir.
*Yoksulluk sınırı altında geliri olan hanelerin elektrik, doğalgaz, su, internet giderleri pandemi tehdidi tamamen ortadan kalkıncaya kadar hazineden karşılanmalıdır.
*Bebek maması, bebek bezi ve ekmek, süt ürünleri, elektrik, doğalgaz, su başta olmak üzere temel tüketim maddelerinde KDV sıfırlanmalıdır.”

“KAZANILMIŞ HAKLARIMIZDAN ELİNİZİ ÇEKİN”

Kartal’da ise Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yapılan açıklamada konuşan SES Anadolu Yönetim Kurulu Üyesi Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri Edibe Aşık, “O masada oturan emekçilerden, yaşanılan geçim sıkıntısından bihaber olan yetkililer bu durumun en büyük sorumlularıdır. Oynanan oyunların sonunda hayatımızla sınanan, sürekli zarar gören bizler sizlerden utanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Aşık da, taleplerini şöyle sıraladı:
“*İzin, emeklilik, istifa gibi kazanılmış haklarımızdan elinizi çekin.
*Personel eksikliğini kadrolu, güvenceli istihdam ile giderin.
*Bütün sağlık emekçilerinin temel ücretlerinin yoksulluk sınırının üzerinde olacak şekilde düzenlenmesini istiyoruz.”