Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şantiyelerde uygulanmak üzere yeni koronavirüs tedbirlerine ilişkin kılavuz yayımladı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yayımlanan 19 maddelik kılavuz, şantiye çalışanlarının ve İSG profesyonellerinin dikkatine sunuldu. “Şantiyelerde 19 Adımda Yeni Tip Koronavirüse Karşı Korunun” başlıklı tüm önlemlerin yer aldığı klavuzda, işverenin işyerinde aldığı tedbirleri çalışanlara bildirmesi gerektiğine vurgu yapıldı.
Birden fazla işverenin bulunduğu şantiyelerde alınacak tedbirlerde, işbirliği ve koordinasyona, işverenler arasında düzenli bilgi alışverişinin sağlanmasına özen gösterilmesi gerektiği bildirildi. Star’ın haberine göre Kılavuzda, işverenlerin dikkate alması gereken önlemler şu şekilde sıralandı:

ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİ DİKKATE ALINACAK

“Mevcut acil durum planları ve risk değerlendirmeleri güncellenecek, çalışanlarda koronavirüs tespit edilmesi durumunda geliştirilecek eylem planında da yapılması gerekenlere yer verilecek.
Görevlendirilen çalışanlar ve sorumlulukları belirlenecek. Koordineli çalışma sürdürülmesi sağlanacak.
Çalışanların riskini en aza indirmek için gerekli tedbirler planlanacak.
Tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması aşamasında, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri ile çalışanların görüşleri dikkate alınacak.
Büyük çalışma ekipleri küçük birimlere ayrılacak, sosyal mesafe kuralı uygulanacak.
Faaliyetlerin en az sayıda çalışanla sürdürülebilmesine ilişkin çalışma planı oluşturulacak. Çalışanların birbiriyle iletişimin asgari düzeyde olması sağlanacak.
Çalışanların hayatının tehlikeye atılmaması doğru planlama ve uygun tedbirlerle engellenecek.

ÇALIŞANLARIN ATEŞİ ÖLÇÜLECEK

Çalışanların ateşi sabah işe giriş, öğle arasında işe başlamadan önce ölçülecek. Ateşi yüksek olanlar işyeri hekimine yönlendirilecek.
Alınacak tedbirler hakkında çalışanlar düzenli olarak bilgilendirilecek.
Hijyen kurallarının takibi sağlanacak. Zorunlu olmadıkça şantiyeye ziyaretçi girişi yasaklanacak.
Toplantılar video konferans gibi yöntemlerle uzaktan gerçekleştirilecek.
Çalışanların standartlara ve işe uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanması sağlanacak.
Koronavirüs belirtisi olan çalışanlar maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılacak.

ORTAK KULLANIM ALANLARINDA SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİLMELİ

Kılavuzda, şantiye alanlarındaki yemekhaneler ve dinlenme alanları ile ilgili dikkate alınması gereken önlemler ise şu şekilde sıralandı:
“Ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe ihlallerini önleyici tedbirler alınmalı.
Çalışanların, dezanfektana, suya sabuna erişimi sağlanmalı.
Düzenli havalandırma yapılmalı.
Gıda ihtiyaçlarında hijyen kurallarına dikkat edilmeli.
Malzemelerin depolandığı alanlarda tedbirler alınmalı.
Ülke genelindeki tedbirler ihlal edilmemeli.”