Sınır kapılarında bekletilen mülteci çocukların durumuna ilişkin 52 sivil toplum kuruluşu (STK) “Yüzünüzü Çocuklara Dönün” başlıklı ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, sınırdaki çocukların durumuna dikkat çekilerek yetkililere bir an önce çocukların güvenliğinin sağlanması için yönünde öneriler sunuldu.

Aralarında Ankara Kadın Platformu, Ankara Tabip Odası, FİSA Çocuk Hakları Merkezi, İnsan Hakları Derneği, Yaşam Bellek özgürlük, Çocuk Hakları Komisyonu, Türk Psikologlar Derneği ve SES gibi birçok sendika, oda ve kurumun bulunduğu 52 örgüt, ortak imza ile sınırdaki çocukların durumuna dikkat çekti. Açıklamada mülteci çocukların birçok hak ihlaline maruz kaldıkları kaydedilerek, “Silahlı çatışmalara dâhil edilmeleri, psikolojik, fiziksel ve cinsel istismar vb. pek çok hak ihlaline maruz bırakılıyorlar” ifadelerine yer verildi.

“15 BİN MÜLTECİNİN BİRÇOĞU ÇOCUK”

“Yüzünüzü Çocuklara Dönün” başlığıyla yayınlanan yazılı açıklamada çocukların eşitsizlik, ayrımcılık, yoksulluk, nefret söylemi, kutuplaşma, çatışma ve savaşların yanı sıra doğal afet, salgın vb. pek çok sorunu yaşadıkları kaydedildi ve “Sınır kapılarında ve düzensiz geçiş noktalarında yaşananlar, çocukları doğrudan etkileyen ve hedef alan son gelişmeler arasında yer alıyor. Ülkelerinde süren savaşlar nedeniyle göç etmek zorunda kalarak Türkiye’ye sığınan insanlar, Türkiye Hükümeti’nin Avrupa’ya geçiş için sınır kapılarını açacağını duyurması üzerine 28 Şubat’tan bu yana sınır kapılarına ve düzensiz geçiş noktalarına doğru hareket etti. Şu anda sınırda bekleyen yaklaşık 15 bin mülteci olduğunu ve bu grubun büyük bir çoğunluğunu çocukların oluşturduğunu bilmek oldukça endişe verici”denildi.

“ÇOCUKLAR CAN GÜVENLİĞİ OLMAYAN KOŞULLARDA BEKLETİLİYOR”

Çocukların günlerdir can güvenliği olmayan koşullarda sınırlarda bekletildiğine yer verilen açıklamada, “Barınma, sağlık ve temel ihtiyaçların karşılanamaması, ailelerinden ayrı düşmelerine bağlı olarak refakatsiz kalmaları veya aile birleşimlerinin gerçekleşmemesi, eğitim haklarından mahrum kalmaları, ucuz işgücü olarak görülmeleri nedeniyle kayıt dışı ve yasadışı istihdam edilmeleri, silahlı çatışmalara dâhil edilmeleri, psikolojik, fiziksel ve cinsel istismar vb. pek çok hak ihlaline maruz bırakılıyorlar” ifadeleri kullanıldı.

#ÇocuklarSınırda ETİKETİ İLE SOSYAL MEDYA KAMPANYASI YAPILDI

Ayrıca konuya ilişkin imzacı kurumların çağrısıyla bugün (23 Mart) saat 20:00’de #ÇocuklarSınırda etiketiyle bir sosyal medya kampanyası yapıldı. Kampanyaya onlarca kurum katıldı.
Açıklamada talep edilen maddeler şu şekilde:
·  Çocukların bir an önce ebeveynleriyle birlikte güvenli alanlara ulaşımlarının sağlanmasını,
·  Hijyenik bir ortamda koruyucu, önleyici ve tedavi edici sağlık hizmetine erişimlerinin kolaylaştırılmasını,
·  Barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasını,
· Çocuklarla ilgili; ötekileştiren, kutuplaştıran, rekabete dayalı ve şiddet kültürünü besleyen söylem ve haberlerin yapılmamasını,
·  Hiçbir çocuk dışarıda kalmayacak şekilde planlama ve önceliklendirme yapılmasını,
·  Tüm sürecin kapsayıcı, şeffaf, hesap verebilirlik ilkeleriyle işletilmesini

Ortak açıklamada imzası bulunan kurumlar:
1. 100. Yıl İnisiyatifi
2. Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği
3. Ankara Kadın Platformu
4. Ankara Tabip Odası
5. Antakya Kadın Dayanışması
6. Antalya Tabip Odası
7. Ardıç Dayanışma Derneği
8. Biz Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırmaları Derneği
9. Çanakkale Tabip Odası
10. Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı
11. Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Gençlik Ağı
12. Çocuk Heryerde Derneği
13. Defne Halk İnisiyatifi
14. Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi
15. Dünya Evimiz Uluslararası Dayanışma Derneği
16. Eğitim Sen Antalya Şubesi
17. Eğitim Sen Çanakkale Şubesi
18. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği
19. FİSA Çocuk Hakları Merkezi
20. Göç ve İnsani Yardım Vakfı
21. Göçmen Dayanışma Mutfağı
22. Günebakan Kadın Derneği
23. Hak İnisiyatifi Derneği
24. Halkevci Kadınlar
25. Hatay Direniş Renkleri
26. Hatay Kadın Emeği Kolektifi
27. Hatay Kadınlar Birlikte Güçlü
28. Hatay Kampüs Oluşumu
29. Hatay Mor Kampüs
30. Hatay Psikologlar Derneği
31. Hayat Ağacı Kadın Kooperatifi
32. HDK Göç ve Mülteciler Komisyonu
33. İnsan Hakları Derneği Çocuk Hakları Komisyonu
34. İnsan Hakları Gündemi Derneği
35. İzmir Buca Kent Konseyi
36. Kadın Savunması Ağı
37. Mersin 7 Renk Eğitim ve Araştırma Derneği
38. Mersin Tabip Odası
39. Rengârenk Umutlar Derneği
40. Roman Hakları Derneği
41. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
42. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
43. Sosyalist Kadın Meclisleri
44. Suruç Aileleri İnisiyatifi
45. Tarlabaşı Toplum Merkezi
46. Türk Psikologlar Derneği
47. Uğur Özkan Çocuk Kültür Evi
48. Veli-Der
49. Yaşam Bellek Özgürlük Derneği
50. Yaşamda Kadın ve Sanat Derneği
51. Yeni Demokrat Kadın
52. Zan Vakfı