Kamu görevine İlk defa veya yeniden atanacaklar hakkında arşiv araştırması uygulamasını içiren yasa teklifi Meclis Genel Kurul’da görüşülecek.

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan ve 2020 Haziran ayında Meclis İçişleri Komisyonu’ndan geçen “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi” yarın Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek.
MA’nın haberine göre; Toplam 16 maddeden oluşan kanun teklifinde, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak kişiler belirlendi. Buna göre arşiv araştırması; statüsü veya çalıştırma şekline bağlık olmaksızın ilk defa veya yeniden memuriyete yahut kamu görevine atanacaklar için yapılacak. Teklifte, düzenleme ile özel kanunlarda arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması öngörülen başka kadro ve pozisyonlar olabileceği de yer aldı.

SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALAR TESPİT EDİLECEK

Düzenlemede arşiv araştırmasının kapsamı da belirtildi. Buna göre arşiv araştırması; kişinin adli sicil kaydının, kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığı, kişi hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının, kesinleşmiş mahkeme kararları ve kişi hakkında devam eden veya sonuçlanmış olan soruşturma ya da kovuşturmalar kapsamındaki olguların mevcut kayıtları tespit edilecek. Ayrıca araştırma kapsamına hakkında kamu görevinden çıkarılma ya da kesinleşmiş memurluktan çıkarma cezası olup olmadığının araştırılması da dahil edildi.

EŞ VE BİRİNCİ DERECE KAN BAĞI OLANLAR ARAŞTIRILACAK

Güvenlik soruşturması kapsamında da arşiv araştırmasında belirlenen hususlar geçerli olurken,  güvenlik soruşturmasında araştırmaya dahil edilecek hususlar da düzenlemede belirtildi. Buna göre güvenlik soruşturmasına tabi olan kamu görevlilerinin eşi ile birinci derece kan ve sıhri hısımları ile sınırlı kalmak kaydıyla araştırma yapılabilecek.

MİT VE EGM’DEN YAPILAN BİLDİRİMLER

Düzenlemede, güvenlik soruşturması kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan bildirimin kural olarak ceza soruşturmasına esas alınabilecek nitelikte bilgi ve belgelere dayanma zorunluluğunun olmadığı da ifade edildi. MİT ve EGM’den gelen bildirimler 3 kişiden oluşan Değerlendirme Komisyonu’nda değerlendirilecek. Komisyon değerlendirmelerini atamaya yetkili amire sunacak ve bu bilgiler mahkemeler tarafından talep edildiğinde mahkemeye gönderilecek.
Düzenlemede güvenlik soruşturmasında yerinden araştırma değişen koşullara göre farklı usul ve yöntemlerle gerçekleştirilebilecek. Kişinin yakınları yönünden ise mevcut kayıtlar üzerinden araştırma yapılacak. Teklife göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması MİT ve EGM tarafından yapılacağı belirtilirken, MİT ve EGM ancak kendilerine iletilen taleple sınırlı olarak bilgi ve belgelere erişmeye yetkili olacağı belirtildi. Elde edilen istihbari bilgiler ise hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılan kişiye verilmeyeceği düzenlemede öngörülüyor.