Boğaziçi akademisyenleri, hazırladıkları 40 maddelik hasar raporunu sosyal medya üzerinden yayınladı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Boğaziçi Üniversitesi’ne Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasının ardından başlayan eylemlerde 122 günlük süreç içerisinde  yaşananlara dair  hazırlanan “Boğaziçi Hasar Tespit Raporu” yayınlandı.

Yayınlanan Boğaziçi Hasar Tespit Raporu’n da başlıklar halinde şu ifadelere yer verildi.

 • Üniversitemize seçilmemiş bir rektör atandı.

 • Bir gecede iki yeni fakülte kuruldu.

 • Bir gecede kurulan Hukuk Fakültesi’ne dışarıdan dekan atandı.

 • Atanmış rektör bir gecede kurulan İletişim Fakültesi’ne dekan da oldu.

 • LGBTİ+ Öğrenci Kulübü kapandı.

 • Kadın Araştırmaları Öğrenci Kulübü’nün odasına girmesi engellendi.

 • Cinsel Tacizi Önleme Ofisi fiilen kapatıldı.

 • Seçilmiş Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü atanmadı.

 • Seçilmiş Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü atanmadı.

 • Atanmış yönetim Senato’da mükerrer oy kullandı.

 • Bir gecede kurulan Hukuk Fakültesi’ne dışarıdan temsilci atandı.

 • Üniversite bileşenlerine danışılmadan YADYOK’a müdür atandı.

 • Kampüslerimizde yoğun sivil polis mevcudiyeti bulunuyor.

 • Kampüslerimiz polis ablukası altında.

 • Kampüslerimize her geçen gün daha fazla güvenlik kamerası yerleştiriliyor.

 • Öğrencilerimizin evlerine polis baskınları düzenlendi.

 • Kampüsümüze polisin girmesine izin verildi.

 • Öğrencilerimiz gözaltına alındı.

 • Öğrencilerimiz tutuklandı.

 • Yarı zamanlı, emekli hocalarımız ve misafirlerimiz kampüse alınmıyor.

 • Mezunlarımız kampüse alınmıyor.

 • Öğrencilerimize suçlar icat edilerek disiplin soruşturmaları açıldı.

 • Bir öğrencimiz karakolda darp edildi.

 • Öğrencilerimizin faaliyetleri zor kullanılarak engelleniyor.

 • Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkemiz ihlal ediliyor.

 • Üniversite çalışanları, emektarları kimliklerinden dolayı dışlanıyor.

 • Kamu kaynakları sömürülüyor.

 • Okulumuzun şiddetsiz iletişim geleneği ve dili tahrip ediliyor.

 • Üniversitemiz ilkelerine aykırı şekilde temsil ediliyor, itibarı zedeleniyor.

 • Demokratik yönetişim geleneğimiz tahrip ediliyor.

 • Üniversitemiz vekaleten yönetilmeye çalışılıyor.

 • Demokratik seçimlerimiz askıya alındı.

 • Güvenlik görevlileri öğrencilerimize psikolojik ve fiziksel şiddet uyguluyor.

 • İş güvencesinden yararlanma hakkı ihlal ediliyor.

 • “Boğaziçi artık bilim üretiyor” gibi söylemlerle çalışmalarımız itibarsızlaştırılıyor.

 • Haberleşme özgürlüğümüz engelleniyor.

 • Haber verme hakkımız ihlal ediliyor.

 • Akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz hedef gösteriliyor.

 • Öğrencilerimi kutuplaştırılmaya çalışılıyor.

 • Geçmişte başlayan ve devam eden projeler yeni projelermiş gibi sunuluyor.