“Bunun da hakkından geliriz. Ona o caminin dibinde de ezanı dinletiriz”