page_demokratik-toplum-kongresinin-sonuc-bildirgesi-aciklaniyor_602232576
Diyarbakır’da düzenlenen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Olağanüstü Genel Kurulu’nun “Özyönetimlerle ilgili siyasi çözüm deklarasyonu”na destek verildi. Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Genel Sekreteri Metin Bakkalcı ve İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, deklarasyona destek vererek, özyönetimin doğal bir hak olduğuna dikkat çekti.
‘Her halk kendini yönetme hakkına sahiptir’
DİHA’nın haberine göre demokratik özerkliğin adem-i merkeziyetçi yönetim şekliyle, halkların kendi geleceğini belirleme hakkıyla ilişkili olduğuna dikkat çeken Türkdoğan, “Halkların kendi geleceğini belirleme hakkı Türkiye’nin de onaylayıp yürürlüğe koyduğu Birleşmiş Milletler (BM) İkiz Sözleşmeleri tarafından kabul edilmiş bir haktır. Kağıt üstünde olsa da Türkiye bu hakkı tanımıştır” dedi. AKP iktidarının BM yerel yönetimler şartını 2003’te imzaladığını hatırlatan Türkdoğan, ancak üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen tek adım atılmadığına dikkat çekildi. Türkiye’nin sürekli bir oyalama içinde olduğuna dikkat çeken Türkdoğan, “Halkların kendi geleceğini belirleme hakkı BM İnsan Hakları Komitesi’nin ve BM Ekonomik Sosyal Haklar Komitesi kararlarında detaylıca açıklanmıştır” bilgisini paylaştı.
‘Özyönetim hak temelinde ele alınmalı’
Özyönetimlerin de hak temelli ele alınması gerektiğinin altını çizen Türdoğan, “BM kendini yönetme ve ekonomik kaynakları kullanma hakkı verirken, tek başına ayrılma hakkı vermiyor” tespitinde bulundu. Türkiye’deki Kürt sorunun özünün Kürtlerin statü talebi olduğunu hatırlatan Türkdoğan, Kürtlerin 20 yıldır bu taleplerini açık bir şekilde dile getirdiğini söyledi.
‘Özyönetim Kürtlerin hakkıdır’
Özyönetimin bir insan hakkı meselesi olduğunu belirten Türkdoğan, “Türkiye devleti klasik ulus devlet çizgisinde ısrar ettiği için bu noktaya bir türlü gelmek istemiyor. Ancak bu hakkın Kürtler bakımından yerine getirilmesi gerekiyor. Bu çerçevede DTK’nin özyönetim ile ilgili aldığı kararı bu çerçevede değerlendirmek gerekir bu Kürtlerin hakkıdır” diyen konuştu. Türkdoğan, Türkiye derhal 12 Eylül Anayasası’nı değiştirip Kürt sorununu da bu temelde çözmeli ve Kürt siyasal hareketi, Kürt sivil toplumuyla bu konuyu tartışması gerektiğini belirtti.
‘Özyönetim en doğal insan hakkıdır’
THİV Genel Sekreteri Metin Bakkalcı ise, özyönetimin, halkların kendilerini özgürce geliştirebilme ve ifade edebilmesi için en doğal insan hakkı olduğunu belirtti. Özyönetimlerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirten ve bu konuda hükümetin yaklaşımlarına tepki gösteren Bakkalcı, “İnsanların yaşam haklarını tayin etmesinden daha doğal bir şey yoktur. Özyönetimlerin ülkemizde çeşitli düzeylerdeki algı yönetimleriyle bir tartışma biçimine dönüştürülmesi kabul edilemez. Bu en doğal hakkın bastırılması büyük acılar yol açılmaktadır. Üstünde tartışma yürütülemez. Bu hakkın siyasal iktidar tarafından da güvence altına alınması gerekiyor. Bunun önünün açılması gerekir” diye konuştu.