26 Mayıs 2020, Salı

HDP seçim sonrası ilk değerlendirmesini yaptı

HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan, HDP Parti Meclisi toplantısına verilen arada kameralar karşısına geçerek HDP’nin seçim değerlendirmesini kamuoyuyla paylaştı.

[mks_dropcap style=”letter” size=”52″ bg_color=”#ffffff” txt_color=”#000000″]D[/mks_dropcap]umhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin ardından ilk değerlendirmesini yapan ve Parti Meclisi’ni toplayan HDP, toplantıya verilen arada, seçim değerlendirmesini paylaştı. Eş Genel Başkanlar Sezai Temelli ve Pervin Buldan, parti değerlendirmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

HDP’nin seçim değerlendirmesinin tam metni şu şekilde;

1. Öncelikle tüm seçmenlerimize, il ve ilçe örgütlerimize, üyelerimize, Genel Merkez yönetimimize, bileşenlerimize ve ittifak güçlerimize, bizlere dayanışma duygularıyla oy verenlere, demokratlara, kadınlara, gençlere, cezaevlerinde rehin tutulan vekillerimize, belediye eşbaşkanlarımıza ve üyelerimize, 26. Dönem vekillerimize ve vekil adayı olarak çalışan arkadaşlarımıza, dünyanın her yerinde HDP’ye gönül vermiş olanlara yürekten teşekkür ediyoruz. Bizlere oy vermemiş olan, ama seçimin sağ salim yapılması için mücadele etmiş olanlara, Suruç gibi provokasyonlar ve seçim ortamını terörize etme girişimleri karşısında sağduyuyu elden bırakmamış herkese de teşekkürler.

Bizler, HDP’ye oy verenlerin mesajlarını aldık ve beklentilerini boşa çıkarmayacak bir siyasi hatla mücadelemize devam edeceğiz. Bu seçimlerde türlü nedenlerle bizlerden oylarını esirgeyenlerin veya tereddüt yaşayanların da mesajlarını aldık; eksik ve zaaflarımızı bir an önce gidererek onların gönüllerini ve desteklerini kazanmak doğrultusunda çabalardan geri durmayacağız.

Çok özel bir teşekkür de bütün baskılara, zorluklara, ablukalara rağmen fedakarca çalışan ve çabalayan, zulme hayır diyen, boyun eğmeyen, dik duran başta Kürt halkı olmak üzere tüm Türkiye halklarımızadır. Onlar demokratik siyaset konusundaki kararlı duruşları ve ısrarlı davranışlarıyla, büyük bir demokrasi sınavını başarıyla tamamlamışlardır.

2. 24 Haziran seçimleri OHAL gölgesinde, adil ve eşit olmayan koşullarda, demokratik meşruiyeti bulunmayan bir ortamda yapılmıştır. Seçime katılım oranı demokratikliğin veya meşruiyetin karinesi olamaz. Bu süreçte AKP Genel Başkanı Erdoğan ve partisinin bütün temsilcileri HDP’nin baraj altında bırakılması, demokratik siyasetten tasfiye edilmesi için parası, sivil ve asker bürokratı, kaymakamı ve valisiyle devletin bütün imkanlarını pervasızca kullanmışlardır. İktidarın sesi ve borazanı olan medyada ağır ambargo uygulanmıştır, HDP’nin sözü topluma ulaşmasın diye elden gelen yapılmıştır.

Tüm bunlara rağmen HDP barajı aşmıştır. HDP, hem oy oranı hem de parlamento içi dağılım açısından Türkiye’nin üçüncü partisi olmuştur. HDP’nin demokratik siyasetten tasfiye edilmesi, sandığa gömülmesi girişimleri ve bir bütün olarak çöktürme planı durdurulmuş ve boşa çıkarılmıştır. HDP etrafında örülmeye çalışılan tecrit çemberi kırılmış, bir eşik aşılmıştır.

3. Cumhurbaşkanı adayımız Selahattin Demirtaş, tamamen eşitsiz ve adil olmayan koşullarda, cezaevinden sürdürdüğü seçim kampanyasına, kendisine karşı yürütülen tüm kara propagandaya rağmen 3’üncü sıraya yerleşmiş; halkın sevgisine ve güvenine sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir. Dünya siyaset tarihinde ilk kez bir Cumhurbaşkanı adayı kampanyasını bir hücreden ve siyasi rehine olarak sürdürmüştür. Keyfilik ve hukuksuzluk sona erdirilmeli, yaklaşık 4,5 milyon oy almış olan Demirtaş derhal serbest bırakılmalıdır.

4. Sayısal verilere dair ilk değerlendirmelerimizin ortaya koyduğu tablo, önümüzdeki günlerde neler yapmamız gerektiğine dair bizlere ışık tutmaktadır:

Kasım 2015 seçimleri ile karşılaştırıldığında, toplamda oy artışımız 725 bindir. İstanbul ve İzmir’de 7 Haziran 2015 seviyesinin üzerine çıkılmış ve HDP 3’üncü parti olmuştur. Keza diğer batı metropollerinde ve illerinde de ya 7 Haziran’ın ya da 1 Kasım’ın üzerinde sonuçlar alınmıştır. 1 Kasım’da vekil kaybettiğimiz Antalya ve Kocaeli’nde bu kayıp telafi edilmiş, ilk kez vekil çıkardığımız Hatay’da büyük bir başarıya imza atılmıştır. Hala HDP’nin bir Türkiye partisi olamadığı iddiasında bulunanlara bu tabloya bakmalarını salık veririz.

Aynı şekilde oluşan parlamento bileşimine kadın temsiliyeti açısından da bakmalarını öneririz. Ortada apaçık erkek egemen bir tablo vardır. Bunun tek istisnası kendi grubu içinde eşit temsile tam ulaşamamış olsa da 26 kadının parlamentoya girmesini sağlayan HDP’dir. Bu konuda eşit temsil hedefine ulaşamamanın bir eksiklik olduğunun farkındayız ve önümüzdeki dönem bu konudaki çalışmalarımızı derinleştireceğiz.

5. Ancak üzülerek belirtelim ki, Kürt illerinde istenen düzeye erişilememiş ve 120 bin civarında bir oy kaybımız olmuştur. Bu sonuç ağır baskılardan, sandık taşımalardan, zorunlu göçlerden, yüksek orandaki geçersiz oylardan, parti çalışmalarının ve müşahitlerimizin engellenmesinden, il-ilçe yöneticilerimizin ve üyelerimizin sürekli tutuklanmalarından, devletin idari ve askeri bütün yapılanmasıyla ve derin kollarıyla Cumhur İttifakı ve özellikle MHP lehine seçimlere müdahale etmesinden kaynaklanmıştır.

Ancak bu olumsuzlukları bir mazerete dönüştürecek değiliz. Herşeye rağmen bu bölgede daha başarılı bir sonuç elde edememiş olmamızı kendi eksiğimiz olarak görmekteyiz. Buna dair değerlendirmelerimizi tamamlayıp, yanlışlarımızı ve eksiklerimizi aşma, halkımızın eleştirileri doğrultusunda kendimizi düzeltme konusunda kararlıyız.

6. Seçim sonuçları da göstermiştir ki, Türkiye halkları HDP’nin yer almayacağı bir parlamentonun olamayacağına, gerçek bir demokrasi ve adalet mücadelesinin HDP’siz yürütülemeyeceğine dair inançlarını oylarıyla teyit etmiştir. HDP’siz barış olmaz, demokrasi olmaz, yeni yaşam olmaz, çoğulculuk olmaz denmiştir.

Oyların sadece HDP’ye değil, HDP’nin değerlerine ve demokrasi mücadelesine verildiğinin bilincindeyiz. HDP’ye oy verenler aynı zamanda güçlü bir parlamenter rejime, güçlü bir yerel demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, yargının bağımsızlığına ve tarafsızlığına, OHAL’siz bir ülke yaşamı mücadelesine de açık ve net bir destek vermişlerdir. HDP, bu desteğin hakkını vermek ve Türkiye’nin 150 yıllık demokrasi mücadelesinin birikimini omuzlamak için elden geleni yapmaya devam edecektir.

7. HDP’nin bu seçimlerdeki bir hedefi de tek adam rejiminin kurumsallaşmasını engellemekti. Ne yazık ki bu hedefe ulaşılamamıştır. Bu sonuçta Millet İttifakı’nın demokratik muhalefetin gelişmesi konusundaki ürkek ve kaygılı tavrının rolü büyüktür. Ancak şu çok açık ki, Türkiye gayri meşru faşizmi ve tek adam rejimini kurumsallaştırarak değil ancak demokrasi mücadelesinin birikimini daha ileriye taşıyarak yolunu açabilir. Sandık hiç bir şekilde faşizmi meşrulaştırmanın aracı haline getirilemez.

Türkiye’de demokrasi, barış, adalet, eşitlik ve özgürlük mücadelesini önümüzdeki dönemde büyütmek, cumhuriyeti demokratikleştirmek, demokratik ulus mücadelesini geliştirmek bizlerin sorumluluğu ve görevidir. Bütün il ve ilçe örgütlerimizle, üyelerimizle, dostlarımızla, demokrasi güçleriyle, bileşenlerimiz ve müttefiklerimizle, vicdan sahibi tüm yurttaşlarımızla ve demokrat insanlarla birlikte bu görevi yerine getirme mücadelesini sürdürme kararlılığındayız.

8. Şu ana kadar eksikleri ve yetmezlikleri de olsa başarılı bir şekilde yürütülen seçim kampanyasını aslında kesintiye uğratmadan ve Mart 2019’daki yerel seçimlere bağlayarak başka biçimlerde sürdürmeyi önümüze koyuyoruz. En ufak bir hatanın bile çok büyük kaybettirdiği faşizan baskı koşullarında yaşadığımızı asla unutmadan hassas, duyarlı ve örgütlü davranmanın hayati olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.

Demokratik toplumsal muhalefet kendisine güvenmeli; karamsarlığa kapılmadan ve geri çekilmeden, kendi iç dayanışmasını pekiştirerek yeni hedeflere kilitlenmelidir. Seçim süreci iyi bir sinerjiyi açığa çıkarmıştır, hiç kimsenin bunu heba etme hakkı yoktur. Bu motivasyon doğru politikalarla ve kararlı adımlarla sürdürülebilir. Demokratik toplumsal muhalefetin gücünü ortak ilkeler temelinde birleştirmesi Türkiye’nin demokratikleşmesi ve Kürt sorununun çözülmesi açısından elzemdir.

9. HDP’ye oy verenler biliyor ki, bugüne kadar hep direnerek ve mücadele ederek var olduk, bundan sonra da varlığımızı direnerek sürdüreceğiz. Başta Kürt halkı olmak üzere tüm halklar ve demokratik güçler yeni dönemin toplumsal muhalefetini ve tek adam rejimine karşı mücadeleyi sürdüreceklerdir. Yasama, yürütme ve yargıyı tek elde toplayan, kuvvetler ayrılığını ortadan kaldıran, denge ve denetleme mekanizmalarını etkisiz kılan, yargıyı taraflı ve bağımlı hale getiren, tüm demokratik hak ve özgürlükleri iktidarın amaçları doğrultusunda çiğneyen keyfi ve kuralsız bir rejim kabul edilemez.

AKP, hem doğuda hem de batıda kaybettiği 2 milyondan fazla oy nedeniyle Meclis çoğunluğunu yitirmiştir. AKP, artık bir azınlık yönetimine ve bir koalisyona mahkumdur. Öte yandan 16 yıllık AKP iktidarının bilançosu aslında derin bir toplumsal, kültürel, kentsel, ekolojik yıkım yaratmıştır. Şimdi de bir iktisadi krizin eli kulağındadır. Halklarımıza yeni bir kemer sıkma paketinin dayatılması çok muhtemeldir. HDP, ağır faturanın işçilere ve emekçilere çıkarılması yeltenişlerine karşı mücadeleyi öncelikli gündemlerinden biri olarak görmektedir.

10. Tek adam rejimini değiştirecek bir ittifak anlayışı ve güç dizilişi geleceğin demokratik gelişmelerinin adımlarını oluşturacaktır. HDP olarak aktif ve cesur bir rol ve misyon üstlenmek konusunda kararlıyız. Nereden gelirse gelsin hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğiz. Demokratikleşme ve toplumsal sorunların çözümü konusunda geliştireceğimiz politikalar ile bunu sağlayacağız.

Bu bağlamda HDP, demokrasi blokunun ön saflarında yerini alacaktır. HDP, faaliyetleri ve mücadelesi ile AKP’nin yaratmaya çalıştığı korku imparatorluğuna karşı cesareti ve umudu büyütmüştür. Demokrasi ve barış mücadelesinin inşa gücü ve lokomotifi olmuştur ve gelecekte de olacaktır. HDP, umudun ve demokratik geleceğin adresidir ve teminatıdır.

‘İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU TELEFONLA ARAYARAK TEHDİT ETTİ’

Açıklamanın Eş Genel Başkan Sezai Temelli tarafından okunmasının ardından, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pervin Buldan, “Süleyman Soylu sizi aradı mı? Aradıysa ne söyledi?” sorusuna cevap verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından, parti olarak tehdit edildiklerini belirten Buldan, “Dün Bakan beni arayarak Ağrı Doğubeyazıt ilçesi Yanyurt köyünde kendilerinin müşahidi olan bir insanın infaz edildiğini ve bu infazdan partimizi sorumlu tuttuğunu söyledi. Sayın Soylu direkt partimizi hedef gösteren ifadeler kullandı, infazın partimizle bağlantılı olduğu ima etti. Bu konuşmayı reddediyoruz.” dedi. Parti olarak bu tür olayların faillerinin açığa çıkması için her zaman çaba harcadıklarını söyleyen Pervin Buldan,”Soylu “size haddinizi bildireceğiz, size artık yaşama hakkı yok. Sizler sorumlusunuz, nereye gidiyorsanız gidin. CHP’ye mi Avrupa’ya mı gidiyorsunuz, nereye giderseniz gidin” gibi ifadeler kullandı, saçma sapan bir konuşmayla karşı karşıya kaldım. AKP bundan sonra da bu ülkeyi böyle mi yönetecek? Böylesi bir kinle, bu ülkenin üçüncü büyük partisi olan 6 milyondan fazla insanın oyunu alan bir partiyi bu tür suçlamalarla karartmalarına asla izin vermeyeceğiz. Biz legal demokratik alanda siyaset yapan, halkların kardeşliği için çaba yürüten büyük bir partiyiz. ” dedi. İçişleri Bakanının bu hareketinin kabıl edilemez olduğunu belirten Buldan, “Soylu’nun bir partinin Eş Genel Başkanı’nı arayıp tehdit etmesi kabul edilemez. Herkes haddini bilecek, Soylu da haddini bilecek. Biz sıradan bir parti değiliz. Küçük bir parti değiliz.” ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu ile Pervin Buldan arasındaki telefon konuşmasını değerlendiren HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “İçişleri Bakanı bugüne kadar yapması gerekenleri yapmadı, HDP ile uğraştı. Ortada hepimizin kınadığı bir olay var. Gidip suçluları yakalamak yerine partimizle uğraşmaya devam ediyor, tıpkı seçimde olduğu gibi. Bütün bu sözlerini kendisine iade ediyoruz. Kendisini sorumlu davranmaya davet ediyoruz.” dedi.

‘MHP’DEKİ YÜKSELİŞ GARNİZON ETKİSİ’

Gazetecilerin, HDP’ye gelen  Batı oyları ve MHP’nin Doğu’da oylarını artırma nedeni üzerine sorulan bir soruya Temelli, “Batı oyları HDP’nin demokratikleşme, barış mücadelesindeki kararlılığı sonucu HDP’ye gelmiştir. Seçimlere 15 gün kala hala ciddi bir gri bölge olduğu konuşuluyordu. Seçmen davranışının kararsızlığı çok yüksekti. HDP kararsızlardan izlemiş olduğu barış ve demokrasi mücadelesiyle oy almıştır. MHP oylarının yükselişine “garnizon etkisi” diyorum. Bölgedeki garnizon artışının etkisi var. Bunun da çalışmasını yapacağız.” yanıtını verdi.

Son Haberler

CHP meclis üyesine silahla saldıran AKP’liler serbest bırakıldı

Çorum’un Kargı ilçesi AKP Belediye Meclis Üyesi İbrahim Eken, AKP Belediye Meclis Üyesi Abdulaziz Akgül’ün oğlu İbrahim Akgül ile birlikte CHP Belediye Meclis Üyesi...

Toplu ulaşım ve İSPARK, sağlık çalışanlarına 3 ay daha ücretsiz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplu taşıma ve İSPARK'ın koronavirüs salgınında fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarına 3 ay süreyle daha ücretsiz olduğunu duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediye...

Eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle ‘basit yaralama’ suçu bulunan erkek serbest

Bursa'da eşine şiddet uygulayan erkek, Plaka Tanıma Sistemi sayesinde yakalandı. Ancak eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 'basit yaralama' suçundan kaydı bulunan erkek, ifade verdikten sonra...

Çok sayıda koronavirüs vakası tespit edildi: Poliklinikler kapatıldı

Manisa Valiliği, Saruhanlı Devlet Hastanesi'nde çok sayıda çalışanda yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu hastanenin poliklinik ve yataklı servislerinin geçici bir süreliğine kapatıldığını açıkladı. Manisa'nın...

Çok Okunanlar

“Ankara, İstanbul ve İzmir’de yeni normale geçişler daha geç olacak”

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan yaptığı açıklamada, "Ankara, İstanbul, İzmir'de yeni normale geçişler biraz daha geç...

“Hakan Fidan, 15 Temmuz’u önceden bildiklerini Meclis’e bildirdi”

CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın 15 Temmuz Darbe Girişimi'nden önceden haberdar olduklarını TBMM'de kurulan komisyona bildirdiğini...

E-Devlet’te din değişikliği yapılabilecek

E-Devlet'in yeni başlattığı uygulama ile daha önce İl Nüfus Müdürlükleri'nde yapılabilen din değiştirme, silme ve boş bırakma işlemi online...

Meteoroloji’den yağış ve şiddetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji, Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanak yağışın olacağını ve Doğu Anadolu Bölgesinde ise şiddetli rüzgarın olacağı uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü...

Af Örgütü’nden cezaevindeki siyasetçi, insan hakları savunucusu ve gazeteciler için kampanya

Uluslararası Af Örgütü, koronavirüs nedeniyle cezaevlerinde yüksek risk altında bulunan, aralarında Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala gibi isimlerin de...

Gözden Kaçmasın