Anayasa Profesörü Kemal Gözler, koronavirüs salgını bahane edilerek yasaklanan içki yasağı ve gazetecilerin görüntü almasına engel olan Emniyet genelgesine dair, “İçki satışı yasağı ve polisin görüntüsünün engellenmesi Anayasa’ya aykırıdır” tespitinde bulundu.

Anayasa Profesörü Kemal Gözler, koronavirüs salgını bahane edilerek yasaklanan içki yasağı ve gazetecilerin görüntü almasına engel olan Emniyet genelgesine dair kaleme aldığı yazıda, “Bu yasak ve tedbirler, hukuka aykırıdır. Çünkü, Anayasamızın 13’üncü maddesine göre, bir temel hak ve hürriyet, ancak kanunla sınırlanabilir” ifadelerini kullandı.

“KANUNLA GETİRİLMEMİŞ BİR YASAĞIN İÇERİĞİNİ TARTIŞMAYA DAHİ GEREK YOKTUR”

Gözler, makalesinde şu değerlendirmeyi yaptı:

Son bir yıldır sorulan soruların cevabı hep aynı: Bu yasak ve tedbirler, hukuka aykırıdır. Çünkü, Anayasamızın 13’üncü maddesine göre, bir temel hak ve hürriyet, ancak kanunla sınırlanabilir. İnsanların sokağa çıkması, sağlık personelinin istifa etmesi, alkollü içeceklerin satılması veya keza kamusal alanlarda görevini ifa eden polislerin fotoğraflarının çekilmesi ancak kanunla yasaklanabilir. Bunlar, yönetmelikle veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de yasaklanamaz. Kanunla getirilmemiş bir yasağın içeriğini tartışmaya dahi gerek yoktur. Böyle bir yasak, sırf biçiminden dolayı, yani kanun şeklinde yapılmamasından ötürü Anayasaya aykırıdır.”

“HAKKINI ARAYACAK VATANDAŞLAR, ÇOK CİDDİ PROBLEMLERLE KARŞILAŞACAK”

Gözler ayrıca, bu tür yasaklarda resmi olarak yasağın olup olmadığının da tartışmalı olduğunu kaydetti. “Bu yasakların uygulanması durumunda kimin kime karşı, nerede, ne davası açacağı, dava konusu olarak hangi işlemin veya eylemin gösterileceği dahi tartışmaya açıktır” diyen Gözler, şu tespitlerde bulundu:

Diğer yandan yasakların kanunla konulması yerine genelgeyle konulması veya alkol satışı yasağının ilk bir iki gününde olduğu gibi fiilen konulması durumunda, hak arama hürriyeti ve adaletin kolay ve düzenli çalışması bakımından yığınla problem ortaya çıkar. Bütün bu yasaklarda, yasağın olup olmadığı, yasak var ise yasağın kapsamı ve istisnaları konusunda belirsizlik ve tartışma ortaya çıkabilir. Dahası bu yasakların uygulanması durumunda kimin kime karşı, nerede, ne davası açacağı, dava konusu olarak hangi işlemin veya eylemin gösterileceği dahi tartışmaya açıktır. Hakkını arayacak vatandaşlar, bu konularda çok ciddi problemlerle karşılaşacaklardır.

Prof. Dr. Kemal Gözler’in “GENELGE DEVLETİ-Hukukta Şeklin Önemi Üzerine” adlı makalesine buradan erişebilirsiniz.