İNSAN HAKLARI

Ayrımcılığa en fazla maruz kalan kesim: Suriyeli mülteciler, Kürtler ve LGBTİ+’lar

Eşit Haklar için İzleme Derneği, “Türkiye’de Ayrımcılık Algısı/Türleri-Failleri-Boyutları” adlı rapor yayımladı. Rapora göre en fazla ayrımcılığa maruz kalanların Suriyeli mülteciler, Kürtler ve LGBT+’lar olduğu belirtildi.

Araştırmacılar Seçil Doğuç ve Cem Özatalay’ın hazırladığı rapor için 26 ilde 1064 kişi ile görüşüldü. Raporda Türkiye’de ayrımcılığa en fazla maruz kaldığı düşünülenlerin Suriyeli mülteciler, Kürtler ve LGBTİ+lar olduğu üzerinde duruldu. Ayrıca raporda, siyasi ayrımcılığın haksızlığına dair güçlü bir kanaat olduğu da ifade edildi.

Araştırmaya göre Türkiye’de ayrımcılığın yaygınlığı konusunda yüzde 23,1’i çok yaygın biçimde yaşandığını düşünüyor. Buna karşılık yüzde 30.3’ü ayrımcılığın olmadığını ya da az yaygın olduğu görüşünü savunuyor. Yüzde 46.8’lik dilimi ise kısmen yaygın olduğunu düşünüyor. Bu araştırmada ayrımcılık algısının gelir ve eğitim düzeyi ile ilgili olduğu belirtiliyor. Buna göre gelir düzeyi yüksek olan kişilerde ayrımcılık algısının beklenenden zayıf, gelir seviyesi düşük olan kişilerde ise beklenenden yüksek olduğu görülüyor. Ayrıca ayrımcılık algısının dinsel ve etnik aidiyet ile olan ilişkisine bakıldığındaysa; etnik köken sebebiyle ayrımcılık yapıldığını düşünen kişilerin oranının yüzde 25.28, din ekseninde ise yüzde 26.59 ifade ediliyor.

Araştırma sonucu elde edilen bir diğer önemli bulguysa kadına yönelik herhangi bir ayrımcılık yaşanmadığına dönük güçlü bir kanaate sahip kalabalık bir kesimin olması. Buna göre görüşülen kişilerin yüzde 41.64’ü hiçbir zaman kadına yönelik ayrımcılık yapılmadığını düşünüyor.

LGBTİ+ VE GÖÇMENLERE KİMSE EVİNİ KİRALAMAK İSTEMİYOR

Ayrımcılığa uğradığına dair ortak bir kanaatin oluştuğu bir diğer grup ise LGBTİ bireyler oluşturuyor. Yüzde 36,28 LGBTİ bireylerin her zaman ya da çoğunlukla ayrımcılığa uğradığını söylüyor. Aynı zamanda bu oran mültecilere/göçmenlere her zaman ya da çoğunlukla ayrımcılık yapılır görüşü ile aynı oranda. Araştırmada ek olarak odak grup toplantılarında “evinizi/eviniz olsa kime kiralamazsınız?” sorusuna verilen yanıtlarda da mülteciler / göçmenler ve LGBTİ  aynı oranda öne çıkıyor. Gerekçelerini ise “eve zarar verirler”, “mahalleye giren çıkan belli olmaz”, “ahlaksızlık alış başını yürür” gibi cümlelerle ifade etmişler.

AYRIMCILIĞA EN FAZLA SİYASET NEDEN OLUYOR

Araştırmaya göre ayrımcılığa en fazla oranda neden olduğu düşünülen son başlık ise siyaset. Yüzde 42.02’lik bir kesim Türkiye’de her zaman veya çoğunlukla siyasi ayrımcılık yapıldığını düşünüyor.

Raporun detaylı bilgisine ulaşmak için; https://www.esithaklar.org/wp-content/uploads/2019/02/T%C3%BCrkiye%E2%80%99de-Ayrimcilik-Algisi.pdf

 

dokuz8HABER’i takip edin

Video