Üyelerini Erdoğan’ın atadığı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, 1083 başvurudan 4’ünde hak ihlali tespit etti

Üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan ve yıllık bütçesi 16 milyon lirayı geçen Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), bin 83 başvurudan sadece dördünde hak ihlali tespit etti. Kuruma 2019 yılında da en fazla başvuru “İşkence ve kötü muamele” şikâyetiyle yapıldı.
BirGün’ün haberine göre, 2019 yılı bütçesi 16 milyon TL’yi geçen TİHEK, “Özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin” ulusal önleme mekanizması kapsamında yaptığı bin 55 başvuruyu da inceledi. TİHEK, bu başvurulardan sadece birinde hak ihlali tespit etti.

GEÇEN YIL EN FAZLA İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE İÇİN BAŞVURU YAPILDI

TİHEK’e 2019 yılında en fazla “İşkence ve kötü muamele yasağınının ihlal edildiği” gerekçesiyle başvuru yapıldı. TİHEK’e, işkence ve kötü muamele yasağını ihlalden 273 başvuru yapılırken nakil talebi için 243, sağlık hakkı için 193, infaz kurumu genel idaresine ilişkin şikayetler çerçevesinde 126 ve fiziksel koşullarla ilgili de 45 başvuru yapıldı. TİHEK’e ayrımcılıkla mücadele görevi kapsamında da toplam 70 başvuru yapıldı. Ayrımcılıkla mücadele görevi kapsamında yapılan başvurular arasında ilk sırada 27 başvuruyla “mobbing” şikâyeti yer alırken ikinci sırada 14 başvuruyla doğrudan ve dolaylı ayrımcılık iddiası ve üçüncü sırada da dört başvuruyla din temelli ayrımcılık iddiası yer aldı.

ÇOCUKLARLA İLGİLİ RAPORUNU SİLMİŞTİ

Ayrımcılıkla mücadele görevi kapsamında 2019 yılında 28 başvuruyu inceleyen TİHEK, sadece üç başvuruda hak ihlali tespit etti. İncelenen başvurulardan altısı hakkında kabul edilmezlik, ikisi hakkında incelenemezlik, biri hakkında da ihlal olmadığına karar veren TİHEK, 10 dosya hakkında da incelemenin devam ettiğini belirtti. TİHEK, Sincan Çocuk Cezaevi’ndeki çocukların infaz koruma memurlarının şiddetine maruz bırakıldığını açıkladığı raporunu tepkiler üzerine internet sitesinden silmesiyle biliniyor. TİHEK yetkililerinin, raporun düzenlenerek siteye yeniden konulacağını açıklamasına rağmen rapor hala yayımlanmadı.