20 Ekim 2020, Salı

İHD Adana’dan rapor: Valilik yasağı ifade özgürlüğünün açıkça ihlalidir

Güven BoğaBütün yazıları

Kayyumların atanmasına ve etkinliklerin yasaklanmasına dönük raporunu kamuoyuna duyuran İHD Adana Şubesi’nin açıklamasında “Adana ilinde şu anda Kayyım atamaları nedeniyle devam eden valiliğin yasaklama kararı ‘ifade özgürlüğünün’ açıkça ihlalidir. Yasaklamanın kaldırılmasını, hak ihlallerinin son bulmasını talep ediyoruz” denildi.

İHD Adana Şubesi tarafından ‘Adana İlinde Kayyımların Atanmasına Karşı Yapılan Basın Açıklamaları ve Etkinliklerin Yasaklanmasına İlişkin Hak İhlalleri Raporu’ yayınlandı. Yapılan tespit ve gözlemlerin  tarihsel kronolojik sıralamaya göre ayrıntılı olarak ve görsellerle belirtildiği raporun sonuç bölümünde ise, yaşanan hak ihlalleri hukuksal boyutu ile değerlendirildi.

Raporun giriş bölümünde “31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel Seçimlerde Yüksek Seçim Kurulunun onayı ile aday olan ve yüksek oy oranı ile seçilen HDP’li Büyükşehir Belediye başkanları, seçilmeden önceki dönemde haklarında devam eden soruşturmalar gerekçe gösterilerek idari bir kararla görevlerinden alınmışlardır. Yasal dayanaktan yoksun ve toplumsal meşruiyeti olmayan bu idari karar neticesinde, Türkiye’nin bir çok yerinde barışçıl, demokratik protesto eylemleri gerçekleştirilmiş, buna karşın Kolluk güçleri tarafından, orantısız bir güç kullanılarak, yazılı ve medyada herkesçe görüldüğü üzere çoğu yerde ve zamanda da şiddet ve darp etme yoluna başvurularak barışçıl, demokratik eylemler bastırılmaya çalışılmıştır. Kolluğun, şiddete varan güç kullanımı neticesinde bir çok kişi, yaralanmış ve gözaltına alınmış , ceza ciheti ile karşı karşıya kalmıştır” denildi.

“Kayyım atamalarına karşı yapılan Barışçıl ve demokratik eylemler, başta Adana HDP il teşkilatı olmak üzere Emek ve demokrasi Güçleri tarafından da Adana ilinde yapılmak istenmiş, ancak; ilk günden itibaren Adana ilinde muhtemel barışçıl eylemlerin yapılacağı tüm parklar ve meydanlar demir bariyerlerle insan trafiğine kapatılmıştır” denilen raporda “Kolluk güçleri, zor kullanacaklarını belirtilerek ilk gün yani 19.08.2019 tarihinde herhangi idari bir yasaklama kararı olmadığı halde barışçıl ve demokratik tepkiyi, yapılacak basın açıklamasını engellemeye çalışmışlardır” ifadeleri yer aldı.

HDP İl binasının abluka altına alınarak parti binası içerisinde bulunan kitlenin sokağa dahi çıkmasına izin verilmediği belirtilen raporda “Bu hukuka aykırı yasaklama ve engelleme daha sonradan Adana Valiliğinin resmi yasaklama kararı gerekçe gösterilerek, haksız kayyım atamalarına karşı yapılacak basın açıklamaları ve etkinlikler tamamen yasaklanmıştır. Belirttiğimiz yasak halen devam etmektedir” denildi.

Raporda Adana Valiliği’nin yasaklama kararına karşı hukuksal sürecin başlatıldığına da dikkat çekildi.

ADANA İLİNDE KAYYIM’LARIN ATANMASINA KARŞI YAPILAN BASIN AÇIKLAMALARI VE ETKİNLİKLERİN YASAKLANMASINA İLİŞKİN YAŞANAN HAK İHALLERİ RAPORU

GİRİŞ;

İçişleri Bakanlığı tarafından idari bir kararla 19 Ağustos 2019 günü, Halkların Demokratik Partisi (HDP)’nin Mardin, Diyarbakır ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevden alınarak , yerine o illerin Valileri KAYYIM olarak atanmıştır. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel Seçimlerde Yüksek Seçim Kurulunun onayı ile aday olan ve yüksek oy oranı ile seçilen HDP’li Büyükşehir Belediye başkanları, seçilmeden önceki dönemde haklarında devam eden soruşturmalar gerekçe gösterilerek idari bir kararla görevlerinden alınmışlardır. Yasal dayanaktan yoksun ve toplumsal meşruiyeti olmayan bu idari karar neticesinde, Türkiye’nin bir çok yerinde barışçıl, demokratik protesto eylemleri gerçekleştirilmiş, buna karşın Kolluk güçleri tarafından, orantısız bir güç kullanılarak, yazılı ve medyada herkesçe görüldüğü üzere çoğu yerde ve zamanda da şiddet ve darp etme yoluna başvurularak barışçıl, demokratik eylemler bastırılmaya çalışılmıştır. Kolluğun, şiddete varan güç kullanımı neticesinde bir çok kişi, yaralanmış ve gözaltına alınmış , ceza ciheti ile karşı karşıya kalmıştır.

Kayyım atamalarına karşı yapılan Barışçıl ve demokratik eylemler, başta Adana HDP il teşkilatı olmak üzere Emek ve demokrasi Güçleri tarafından da Adana ilinde yapılmak istenmiş, ancak; ilk günden itibaren Adana ilinde muhtemel barışçıl eylemlerin yapılacağı tüm parklar ve meydanlar demir bariyerlerle insan trafiğine kapatılmıştır. Buna karşın, Israrla demokratik hakkını kullanmak isteyen kitlelere karşı, Kolluk güçleri, zor kullanacaklarını belirtilerek ilk gün yani 19.08.2019 tarihinde herhangi idari bir yasaklama kararı olmadığı halde barışçıl ve demokratik tepkiyi, yapılacak basın açıklamasını engellemeye çalışmışlardır. Özellikle HDP İl binası abluka altına alınarak parti binası içerisinde bulunan kitlenin sokağa dahi çıkmasına izin verilmemiştir. Bu hukuka aykırı yasaklama ve engelleme daha sonradan Adana Valiliğinin resmi yasaklama kararı gerekçe gösterilerek, haksız kayyım atamalarına karşı yapılacak basın açıklamaları ve etkinlikler tamamen yasaklanmıştır. Belirttiğimiz yasak halen devam etmektedir.

İnsan Hakları Derneği Adana Şubesi olarak; Bu süreçte yaşanan hak ihlallerinin yakın takipçisi olduk ve günlük olarak yaşanan bu hak ihlallerini yerinde gözlem ve tespitlerde bulunduk. Aynı zamanda Adana Valiliğince verilen yasaklama kararına karşı hukuksal süreci başlattık. Yaptığımız tespit ve gözlemlerimizi raporumuzda tarihsel kronolojik sıralamaya göre ayrıntılı olarak ve görsellerle belirtmeye özen gösterdik. Raporumuzun sonuç bölümünde ise, yaşanan hak ihlallerini hukuksal boyutu ile değerlendirmeye çalıştık.

OLAYLAR VE OLGULAR;

19 Ağustos 2019 ; Diyarbakır, Van, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına kayyımın atandığı aynı gün, HDP il ve Seyhan ilçesinin bulunduğu bina abluka altına alındı ve giriş çıkışlara izin verilmemeye başlandı. Adana’da, aynı günün sabahında yapılan ev baskınlarında ise aralarında çocuklarında olduğu 20 kişi gözaltına alınmıştır. Yine, aynı gün Adana ili İnönü parkında HDP il yönetiminin yapacağı basın açıklaması herhangi yasal bir engel olunmamasına rağmen, polis tarafından engellenmiş ve İnönü parkının tamamı demir bariyerlerle kapanmıştır. Parti binası dışına çıkamayan ve parti binası koridorunda sıkıştırılan HDP’liler ve emek-demokrasi kurumları temsilcileri, parti binasının giriş koridorunda kayyımlara karşı basın açıklaması gerçekleştirmişlerdir. Kamuoyuna ve basına yansıyan görüntülerde görüldüğü üzere; Güvenlik güçleri, basın açıklamasının yasaklanmasına ilişkin herhangi yazılı bir karar sunmadıkları gibi, talep edilmesine rağmen, yasaklama emrinin kim tarafından verildiğini ise kolluk birimleri açıklayamamıştır.

20 ağustos 2019 – Adana Valiliği 20.09.2019 tarihinde almış olduğu kararla; 19.08.2019 tarihinden itibaren Diyarbakır, Van, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınması nedeniyle Adana ilinde yapılacak basın açıklaması ve her türlü etkinlik vb. etkinliğin 15 süreyle 2911 sayılı yasanın 7 ve 17. Maddeleri doğrultusunda yasaklanmasına karar vermiştir.

20 Ağustos 2019- HDP il teşkilatının parti binası dışında dışarıda yapacağı basın açıklamasına izin verilmemiştir. Parti binası içerisinde bulunan parti üyeleri ve vatandaşlar, parti binasından çıkarken ve parti binası girişinde kimlik kontrolü yapılmıştır. Grup halinde parti binasından çıkışa izin verilmemiştir. Bu nedenle parti binası girişindeki koridorda arbede yaşanmış ve yere düşen gaz kapsülünden kişiler etkilenmişlerdir. Aynı gün Adana Emek ve Demokrasi Güçlerinin HDP’ye destek ve kayyımların atanmasına karşı yapacağı basın açıklamasına izin verilmemiş ve polis ablukasında olan HDP il binası Adana Emek ve Demokrasi güçleri tarafından ziyaret edilerek kayyımları protesto etmek ve dayanışmak için parti binası içinde basın toplantısı düzenlenmiştir.

20 ağustos 2019 – Kayyımların atanmasını protesto etmek için HDP Adana il örgütü tarafından hergün saat 20:00’de Mahallelerde ses çıkarma ve ışık söndürme eylemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir.

21 Ağustos 2019- İnsan Hakları Derneği Adana Şubesi olarak, Adana Valiliğinin “Kayyımların atanmasının protesto edilmesi nedeniyle yapılacak basın açıklamaları ve etkinliklerin yasaklanmasına dair kararına “ karşı Adana İdare Mahkemesinde Yürütmeyi Durdurma talepli dava açtık. Ancak; bugüne kadar bu konuda herhangi bir karar verilmemiştir.

22 Ağustos 2019- Adana ili 5 Ocak Meydanında HDP il yönetimince saat 12:30 yapmak istenilen basın açıklaması, Adana Valiliğinin almış olduğu yasak kararı uyarınca izin verilmemiştir. Aynı Gün İHD Adana şubesi olarak yaptığımız tespitlerde; basın açıklamasının yapılacağı 5 ocak meydanına yüzlerce kolluk kuvveti getirilmiş ve meydan tamamen insan trafiğine kapatılmıştır. Aynı şekilde, Basın açıklaması yapmak amacıyla HDP parti il binasından çıkmaya çalışan ve alana gitmek isteyen parti yöneticileri ve üyeleri polis tarafından engellenmiş ve il binasından dışarıya çıkışlarına izin verilmemiştir. HDP İl örgütü, bu yasaklama nedeniyle aynı gün akşam saat 18:00 de tüm üye ve destekçilerini parti binası önüne davet etmiş ve parti binası içinde oturma eylemi yapmaya karar vermiştir.

23 Ağustos 2019- HDP İl örgütü ve üyelerinin basın açıklaması yapmasına izin verilmemiş ve parti teşkilatı ve yöneticileri parti binasında oturma eylemi yapmışlardır. Adana Emek ve Demokrasi güçleri , HDP il binasına yönelik yoğun polis ablukasına karşı dayanışmak için il binasını ziyaret etmişlerdir. Kurumların ortak olarak yapacakları basın açıklamasına ise izin verilmemiştir.

23 Ağustos 2019- HDP seçmenlerinin yoğun olduğu mahallelerde ışık söndürme, tencere tava ses çıkarma eylemleri akşamları yapılmıştır. Yine aynı gün Kayyımları atamalarını protesto amacıyla HDP il binasında ışık söndürme ve ses çıkarma eylemleri yapılmıştır.

24 Ağustos 2019- HDP il teşkilatının almış olduğu karar gereği; 5 Ocak Meydanında yapılmak istenen basın açıklaması Adana Valiliğinin yasaklama kararı gerekçe gösterilerek polis tarafından engellenmiş, meydan tamamen insan trafiğine kapatılmış, 5 ocak meydanına gitmek isteyen HDP il binasındaki yönetici ve üyelerin, parti binası dışına çıkmasına izin verilmemiştir. Açıklamanın yapılacağı meydana parti binası dışından gelen yaklaşık 10 kişilik grubun kimlikleri alınıp, GBT sorgulaması yapılmış ve TC Kimlik numaraları polisler tarafından alınarak kamera görüntüleri alınmıştır. 10 kişilik grubun 5 ocak meydanının yan tarafında bulunan bahçede, çay ocakları ve kafelerde oturulmasına izin verilmemiştir.

25 Ağustos 2019- Bir önceki gün ile aynı şekilde, HDP il teşkilatının almış olduğu karar gereği 5 Ocak Meydanında yapılmak istenen basın açıklaması Valilik yasaklaması gerekçe gösterilerek polis tarafından engellenmiş, meydan tamamen insan trafiğine kapatılmış, Meydana gitmek isteyen HDP il binasındaki yönetici ve üyelerin parti binasının dışına çıkmasına izin verilmemiştir. Açıklamanın yapılacağı meydana parti binası dışından gelen yaklaşık 10-15 kişilik grubun kimlikleri alınıp, GBT sorgulaması yapılmış ve TC Kimlik numaraları polisler tarafından alınarak kamera görüntüleri alınmıştır. 10-15 kişilik grubun 5 ocak meydanının yan tarafında bulunan bahçede, çay ocakları ve kafeler de oturulmasına izin verilmemiştir. Parti binasına gelen gruplar cadde boyu takip edilmiş ve tek sıra halinde dağınık bir şekilde parti binasına gidilmesi kollukça, gruba söylenilmiştir.

25 Ağustos 2019- HDP İl teşkilatının aldığı karar gereği, kayyımların protestosu amacıyla mahallelerde ses çıkarma tencere tava çalma, ışık söndürme eylemleri gerçekleştirilmiştir.

26 Ağustos 2019- İzmir ilinde Adliye binası önünde kayyım atamalarının protesto edilmesi sırasında bir çok avukatın gözaltına alınması ve darp edilmesi nedeniyle Adana Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukatlar tarafından Eski adliye binası önünde saat 12:30 da basın açıklaması yapılmış, basın açıklaması içeriğinde kayyım kelimesinin geçmesinden dolayı polis tarafından basın açıklaması engellenmeye çalışılmıştır. Basın açıklamasının bitmesi ile grup olaysız bir şekilde dağılmış olup, açıklamaya katılan avukatlar polis kamerası ile kayıt altına alınmıştır.

26 Ağustos 2019- Adana kadın platformu tarafından “ kayyım kadın kazanımlarına saldırı, halk iradesine ve demokrasiye darbedir” adıyla kayyımlara karşı basın toplantısı yapılmıştır.

1 Eylül 2019- 1 Eylül Dünya Barış günü nedeniyle Adana Emek Ve Demokrasi Güçleri’nin Adana Atatürk parkında ortaklaşa düzenlediği “ Bir eylül Dünya barış günü “etkinliğinde HDP Gaziantep milletvekili Mahmut TOĞRUL’un konuşma içeriğinde “kayyım“ kelimesi kullanmamasına rağmen kayyımları ima ettiği gerekçesiyle konuşmaya müdahale girişimi birkaç kolluk memuru tarafından yapılmak istenmiş, ancak; konuşmacının milletvekili olmasından dolayı herhangi bir müdahale olmamıştır.

4 Eylül 2019- HDP İl teşkilatının, saat 12:30’da Adana Abidin Dino parkında yapmak istediği basın açıklaması ve oturma eylemi polis tarafından engellenmiş ve HDP İl binasından çıkışlara izin verilmemiştir.

5 Eylül 2019- Akdeniz Yakınlarını Kaybeden Ailelerle yardımlaşma ve dayanışma derneğinin 1. Olağan kongresinin yapılacağı toplantı salonuna giden HDP’li yönetici ve üyeler, kongrenin bitiminde dışarı çıkmak isterken, kayyımlarla ilgili basın açıklaması yapacakları gerekçesi ile grubun dışarı çıkmasına polis tarafından izin verilmemiş ve yaklaşık 2 saat boyunca 70-80 kişilik bir grup toplantı salonun bulunduğu ara sokakta bekletilmiştir. , Kolluk ile yapılan görüşme neticesinde grupta bulunan kişilerin tek tek ve 1’er dakika ara ile dışarı çıkabileceği belirtilmiş, bu şekilde gurubun dışarı çıkmasına izin verilmiştir.

5 Eylül 2019- HDP İl teşkilatının, saat 12:30 da Adana Abidin Dino parkında yapmak istediği basın açıklaması ve oturma eylemi polis tarafından engellenmiş ve HDP İl binasından çıkışlara izin verilmemiştir.

16 Eylül 2019- HDP Adana Kadın meclisi tarafından Milletvekilleri Dilan Dirayet Taşdemir ve Tülay Hatimoğulları’nın katıldığı ve “Eş Başkanlık mor çizgimizdir” konulu Abidin Dino parkında yapılmak istenen basın açıklamasına ve oturma eylemine izin verilmemiştir. Bunun üzerine grup HDP parti binası girişindeki merdivenlerde oturma eylemi ve basın açıklaması yapmıştır.

18 Eylül 2019- HDP Diyarbakır Kulp İlçesi Belediye Başkanlığına Kayyım atanması nedeniyle Adana HDP İl teşkilatının Abidin Dino parkında yapmak istediği basın açıklamasına izin verilmemiş, Parti Yöneticilerinin ve üyelerinin parti binasının dışına çıkışına izin verilmemiştir. Bu nedenle Parti yöneticileri merdiven boşluğunda basın açıklaması yapmak zorunda kalmışlardır.

18 Eylül 2019- Adana Valiliği tarafından 2. Kez “Kayyımlarla ilgili basın açıklaması ve etkinlik düzenlemesini” 15 günlüğüne yasaklamıştır.

19 Eylül 2019- Adana Halkların Demokratik Kongresi ( HDK) Meclisi, kayyım atamalarına karşı yapmak istedikleri basın açıklamasının dışarıda yasak olmasından dolayı Adana yeni Yaşam Derneğinde yapmışlardır.

23 Eylül 2019- Adana’da sahnelenecek olan “ Zargotin Zergotin’e” adlı Kürtçe tiyatro oyunu 3. Kez Güvenlik gerekçesi nedeniyle Adana Valiliği tarafından yasaklama kararı verilmiştir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Kayyım’ların atandığı 19.08.2019 tarihinden bugüne kadar Adana HDP İl binasının girişinde çevik kuvvet polis aracı ve onlarca polis sürekli olarak beklemektedir. Özellikle parti binasının giriş bölümünde polislerin oturması çoğu zaman parti üyeleri ve vatandaşların girişine engel dahi teşkil etmektedir. HDP parti binasının altında bulunan esnaflar açısından büyük ekonomik zarar sözkonusu olup, dükkanlar iş yapamaz durumuna gelmişlerdir. HDP’nin üyeleri ve sempatizanları parti binasının ablukaya alınması nedeniyle partiye giriş ve çıkışlarda tedirginlik içerisindedirler. Adana Emek ve Demokrasi güçlerinin basın açıklaması ve etkinliklerini düzenlediği İnönü parkı halen demir bariyerlerle kapalı durumdadır. Vatandaşlar, parti binasının olduğu kaldırımdan geçemeyip, karşı kaldırımdan geçmektedirler. Bu mevcut durumun ne zamana kadar devam edeceği de belli değildir.

22.08.2019 tarihinde HDP il teşkilatının çağrısı ile 5 ocak meydanına giden ve basın açıklamasına katılmak isteyen gruba kabahatler kanununa göre 6.400,00 TL. para cezası verilmiştir. Bugüne kadar toplam 15 kişiye kabahatler kanunu uyarınca kesilen para cezaları tebliğ edilmiş ve bu para cezalarına karşı itirazlar yapılarak hukuki süreç başlatılmıştır.
Adana Valiliğinin 19.08. 2019 tarih ve 2019/719 sayılı YASAKLAMA kararında: … farklı kesimler arasında çatışma çıkmasının önlenmesi, milli birlik ve beraberliği zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilmesi, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması….vb “ gerekçelerle 15 gün süreyle “Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınması sebebiyle Adana ilinde her türlü eylem etkinlik, yürüyüş, miting basın açıklaması 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17 ve 7. maddesi ve 5442 sayılı İller İdaresi Kanununun 11/A ve 11/C maddesi gereğince yasaklama kararı verildiği belirtilmiştir. Adana Valiliğince alınan bu yasaklama kararı açıkça usul ve yasaya aykırıdır. Öncelikle; yasaklama kararında belirtilen gerekçelerin hiçbirinin somut dayanakları ve delilleri bulunmamaktadır. Örneğin; yapılacak basın açıklamaları veya etkinliklerin kamu düzenini bozacağı veya temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldıracağına, trafik güvenliğini tehlikeye düşüreceğine dair alınan herhangi bir istihbari bilgi, belge bulunmamaktadır.

Anayasa’nın 34. Maddesine göre; herkes önceden izin almaksızın toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Yine, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesinde ise toplantının ertelenmesi ve yasaklanması halleri düzenlenmiş olup, burada temel kriter olarak “açık ve yakın tehlike” kriteri belirlenmiştir. 2911 sayılı yasanın 17. Maddesinde kanun koyucu yasaklama kriteri olarak “AÇIK VE YAKIN TEHLİKENİN MEVCUT OLMASI HALİNDE “ diye belirterek, aslında yasaklama gerekçesinin somut delillere ve verilere dayanmasını gerektiğini açıkça belirtmiştir.

Adana Valiliğince verilen yasaklama kararı yukarıda belirttiğimiz gerekçelerle açıkça usul ve yasaya aykırıdır. Yasaca Valiliğe verilen bir hakkın kötüye kullanılması sözkonusu olup, Yasaklama kararı ile temel bir hak olan “ifade özgürlüğü” toplanma özgürlüğü, kolektif olarak hak arama özgürlüğü” açıkça gerekçesiz bir şekilde kısıtlanmıştır. Toplumsal meşruluğu olmayan, yargısal bir kararla değil, idari bir tasarrufla, seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınmasına karşı ifade özgürlüğü çerçevesinde hak arayışı talebi, demokratik bir hakkın engellenmesi sözkonusudur. AİHM’in Akarsubaşı/Türkiye kararında; Kamuya açık bir yerde yapılan her türlü gösteri, günlük hayatın akışında belli bir karışıklığa sebep olabilecek ve düşmanca tepkilere yol açabilecek nitelikte olsa bile, bu durum, tek başına, toplantı özgürlüğünün ihlal edilmesini haklı göstermemektedir” denilmektedir. Bu açıklamalar ışığında Adana Valiliğince verilen yasaklama kararı Gerek AİHM gerekse de Anayasa Mahkemesi kararları ve yasal mevzuatla uyuşmamaktadır. Bu nedenle; Valiliğin vermiş olduğu ve hala devam eden yasaklama kararı hukuki temelden yoksundur.
Anayasa’nın 38. maddesinde masumluk hakkı düzenlenmiş olup kesinleşmiş mahkeme kararı ile hüküm giymedikçe kimsenin suçlanamayacağı kuralı bulunmaktadır. Görevden alma ve seçilmiş belediye Başkanları yerine kayyım atama Anayasa’ya mutlak aykırılık teşkil etmektedir. İçişleri Bakanlığının gerekçesinde ifade edilen görevden alma prosedürü geçici olup bu durumda belediye meclisinde geçici olarak belediye başkanlığına vekalet edecek kişinin seçilmesi gerekmektedir. Ancak bunun yapılmayıp doğrudan doğruya valilerin görevlendirilmesi tam anlamıyla bir OHAL işlemidir.

Adana ilinde şu anda Kayyım atamaları nedeniyle devam eden valiliğin yasaklama kararı “ifade özgürlüğünün” açıkça ihlalidir. Toplumsal barışı sağlamanın yolu özgür bir toplumun varlığı ile mümkündür. Bu nedenle halen devam eden yasaklamanın kaldırılmasını, hak ihlallerinin son bulmasını talep ediyoruz. 30.09.2019

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ
ADANA ŞUBESİ

Son Haberler

Halkın yüzde 55’i sokağa çıkma yasağının uygulanmasını istiyor

ADAMOR'un araştırmasına göre, halkın yüzde 55'i koronavirüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının yeniden uygulanması gerektiğini ifade etti. ADAMOR, Türkiye Endeksi Ekim 2020 Gündem Araştırması...

Bekir Coşkun son yolculuğuna uğurlandı

Gazeteci Bekir Coşkun, Bilkent Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Coşkun Şanlıurfa'nın Tülmen Köyü'nde toprağa verilecek. Gazeteci, Sözcü yazarı Bekir Coşkun için Bilkent...

HDP’li Remziye Tosun hakkında soruşturma

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun hakkında, partisinin il binası önünde oturtulanlara hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Diyarbakır İl Örgütü binası önünde...

Silivri’de fabrika yangını

İstanbul Silivri'de bir fabrikada yangın çıktı. Silivri Ortaköy'de bulunan fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler fabrikayı sararken yükselen siyah dumanlar kilometrelerce uzaktan görünüyor. Olay...

Çok Okunanlar

Özdağ’ın FETÖ iddiasına Akşener’den ilk açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin milletvekili ve kurucuları arasında yer alan Ümit Özdağ'ın iddiaları hakkında ilk kez konuştu. Meral...

Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı’nın FETÖ’cü olduğu iddiasında bulundu

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı bir canlı yayında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun 'FETÖ'cü' olduğu...

Fahrettin Koca, sokağa çıkma yasağına ilişkin konuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sokağa çıkma yasağına ilişkin, "Türkiye için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması düşünmüyoruz" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin...

Norveç’te koronavirüsün yeni bir türü keşfedildi

Norveçli sağlık uzmanlarının Trondheim şehrinde SARS-CoV-2 virüsünün yeni türünü tespit ettiği kaydedildi. Norveçli sağlık uzmanlarının Trondheim şehrinde SARS-CoV-2 virüsünün yeni...

Afyonkarahisar’ın Düzağaç Belediyesi Başkanı Muammer Işıklı, AKP’den ihraç edildi

AKP Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, AKP Genel Merkez Disiplin Kurulu kararı ile Düzağaç Belediye Başkanı Muammer Işıklı’nın...

Banknottaki Atatürk fotoğrafı yerine Abdülhamit’in fotoğrafını koydu: “Kudursunlar”

Gaziantep’te Değirmicem Mahallesi’nin eski muhtarı Muhammet Şinasi Yılmaz, 100 liralık banknotun üzerindeki Atatürk fotoğrafı yerine Abdülhamit’in fotoğrafını koyduğu görseli,...

Ünlü bilim insanı duyurdu: Dünyaya meteor çarpacak

Amerikalı astrofizikçi Neid deGrasse Tyson, 2 Kasım’da dünyaya meteor çarpmasının beklendiğini duyurdu. Ünlü astrofizikçi Neid deGrasse Tyson’dan korkutan bir açıklama...

‘Cinci Hoca hem kadına hem de eşine tecavüz etti’ iddiası!

Cinci hocalar ile ilgili son günlerde artan tartışmalar sürerken Kocaeli'de ilk defa örneğine rastlanan bir iddia haberleştirildi. Cinci hocanın...

11 hakim ve savcı ihraç edildi

Hâkimler ve Savcılar Genel Kurulu, FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle 11 hâkim ve savcıyı meslekten ihraç etti. FETÖ...

19 yaşındaki Hazal Tektaş, reddettiği erkek tarafından öldürüldü

Esenler'de 19 yaşındaki Hazal Tektaş, reddettiği Mehmet Ali Atış isimli erkek tarafından öldürüldü. İstanbul'un Esenler ilçesinde, 19 yaşındaki Hazal Tektaş,...

Gözden Kaçmasın