İNSAN HAKLARI

İHD: Cezaevindeki ihlaller dışarıda yükselttiğimiz sesle engellenir

İHD İstanbul Şubesi Hapishaneler Komisyonu, Marmara Bölgesi’ndeki cezaevlerinde son 6 ayda yaşanan hak ihlallerine ilişkin raporunu yayımladı. Derneğe son 6 ayda 543 başvuru yapılırken, bunların 216’sının işkence, darp, tehdit ve disiplin cezaları olduğu belirtildi.
İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishaneler Komisyonu, Marmara Bölgesi’ndeki cezaevlerinde 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında yaşanan hak ihlallerine ilişkin hazırladığı raporunu yayımladı. Raporun hazırlandığı altı aylık süreçte en fazla başvurunun Silivri Kampüs Hapishaneleri ve Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan alındığı açıklandı. Bu yılın ilk altı ayında yaşanan ihlallere ilişkin derneğe toplam 543 başvuru yapıldığı ve bunların 147’sinin sağlık ve tedavi hakkına yönelik engeller, 216’sının işkence, darp, tehdit ve disiplin cezaları, 115’inin iletişim hakkına yönelik, 65’inin “diğer” başlığı altında toplanan ihlaller olduğu belirtildi. Başvuruların çoğunun tehdit, darp, işkence, kelepçe uygulaması, askeri nizam dayatması ve sağlık ve tedavi hakkına yönelik ihlaller olduğu aktarıldı. Başvuruların 33 tanesinin kadın mahpuslar tarafından yapıldığı aktarılırken Marmara bölgesindeki hapishaneler dışında 12 hapishaneden başvuru alındığı ifade edildi.

“HAK İHLALLERİ YAŞAM HAKKI İHLALLERİNE KADAR GİDİYOR”

Raporda altı ay boyunca mahpuslara yönelik fiziki saldırıların, tehdit, darp ve işkencenin öne çıktığına yer verildi. Raporda, tutuklu bulunan kişilerin ayakta sayım dayatması, ters kelepçe uygulaması, sayım ve telefon görüşmelerinde askeri tekmil ve askeri nizam dayatması ile karşı kaşıya olduğu aktarıldı. Raporda, “Ring aracıyla hastane ve mahkemeye götürülmesi ve bu sırasında yaşanan nefret saldırıları, sağlık hakkına erişim engelleri, çıplak arama, keyfi disiplin cezaları, sürgün sevk yine bazı hapishanelerde mahpusların özel alanlarını da görecek biçimde kameraların konulması, bazı hapishanelerde havalandırmaların üzerlerinin tel kafesle kapatılması vb. yaşanan hak ihlalleri yaşam hakkı ihlallerine kadar gidebilmektedir” denildi.


“KEYFİ OLARAK DİSİPLİN CEZASI VERİLİYOR”

Tutuklulara keyfi olarak disiplin cezası verildiğinin belirtildiği raporda, “Slogan atılması, görevliyi çağırmak için hücre kapısına vurulmasının disiplin cezasına gerekçe olduğu” ifadelerine yer verildi. Raporda, “Verilen disiplin cezaları, mahpuslara yönelik tecridi derinleştiren iletişim ve görüş yasaklarıyla birlikte hücre cezalarını da içermektedir. Üç disiplin cezası, mahpusun infazının yakılması için yeter gerekçe kabul edilmektedir” denildi.

“SAĞLIK HAKLARI İHLALLERİ ARTIŞ GÖSTERDİ”

Raporda sağlık ve tedavi hakkına yönelik ihlallerin son altı ayda artış gösterdiği belirtildi. Raporda, “sağlık hakkı engellenen tutukluların hastaneye sevk edilmediği, hastaneye sevk edilse dahi kontrol, tetkik ve muayenelerin randevularına zamanında götürülmediği, hastane gidişlerinde hasta tutuklulara ters kelepçe dayatması yapıldığı, çıplak arama zorlamasını kabul etmeyen hasta tutukluların hastanelere götürülmediği” aktarıldı. Raporda, “Doktor muayenesi sırasında askerin odadan çıkmak istememesi, muayene sırasında mahpusun kelepçelerinin çıkarılmaması, kelepçeli ve jandarma eşliğinde muayeneye zorlanma gibi sağlık hakkı ihlalleri devam etmektedir” denildi.

“İLETİŞİM HAKLARI İHLAL EDİLİYOR”

Raporda, “cezaevinde tutuklu bulunan kişilerin son 6 ayda en çok ihlal yaşadıkları konulardan birinin de iletişim yasağı olduğu” ifade edildi. Tutuklulara, kitap, gazete, dergi gibi yayınların verilmediği, yazılan mektupların gönderilmediği ve mektupların ulaştırılmadığı belirtildiği raporda, “Mahpusların edebi ve sanatsal üretimlerine de el konulmaktadır” ifadeleri kullanıldı. Raporda “Tutukluların ziyaretçileri ile yaptığı görüşmeyi izlemek amacıyla bir görevlinin bulunması, avukat ile tutuklunun birbirine verdiği belgeleri inceleme ve el koyma, görüş gün ve saatlerinin kısıtlanmasının söz konusu olduğu”na yer verildi.

“CEZAEVİNDEKİ İHLALLER DIŞARIDA YÜKSELTTİĞİMİZ SESLE ENGELLENİR”

Rapordaki verilerde 2018’in ilk 3 ayında hapishanelerden alınan mektupların sayısı ile nisan ayından bu yana hapishanelerden gelen mektup sayısında ciddi oranda azalma olduğunun tespit edildiği ifade edildi. Raporda, “Mektup sayısının azalması ihlallerin azalması anlamına gelmemekte, yaşanan sorunların bilinmesini ve kamuoyunda duyarlılık oluşmasını engellemek maksadı ile mahpus mektuplarının gönderilmesi hapishane idareleri tarafından keyfi olarak engellenmektedir” denildi. Raporda, “Biliyoruz ki; hapishanelerde yaşanan hak ihlalleri dışarıda yükselteceğimiz sesle engellenir. Hazırladığımız rapor, esasında, hapishanelerde yaşanan devasa sorunlara ilişkin duyarlılık ve mahpuslarla dayanışma çağrımızdır” denildi.

 

 

dokuz8HABER’i takip edin

Video