İnsan Hakları Derneği Adana Şubesi, Azadiya Welat Gazetesi çalışanı ve İHD Üyesi Kadri Bağdu’nun öldürülmesinin 5. yılında yetkili kurum ve kuruluşlar ile STK’ları “olayın aydınlatılması ve katillerin yakalanması için gereken etkin ve sonuç alıcı bir soruşturma yapmaya” çağırdı.

İnsan Hakları Derneği Adana Şubesi Azadiya Welat Gazetesi çalışanı ve İHD Üyesi Kadri Bağdu için basın açıklaması ve anma programı gerçekleştirdi. Programa HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları ve çok sayıda kurum temsilcisi katıldı. İHD adına açıklamayı İHD Genel Merkez Yöneticisi Avukat Yasemin Dora Şeker okudu.

15 AY SONRA RAFA KALDIRILDI

Açıklamada “Adana İnsan Hakları Derneği üyesi ve Azadiya Welat gazetesi çalışanı Kadri BAĞDU, 14 Ekim 2014 tarihinde bisikletiyle gazete dağıtımı yaptığı sırada karanlık güçler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu katledildi. Kasklı ve motosikletli bir kişi tarafından silahla ensesinden vurulan Bağdu’nun soruşturma dosyası 15 ay sonra ‘daimi arama’ kararı ile zaman aşımına kadar rafa kaldırıldı” denildi.

“OLAYLARIN FAİLLERİ CESARETLENDİRİLİYOR”

“Olayın aydınlatılması ve faillerinin yakalanıp yargı önüne çıkarılması için gerekli ve etkin bir soruşturma yapılmadığı inancındayız. Olayın üzerinden 5 yıl geçmiş olmasına rağmen soruşturmanın rafa kaldırılmış olması Türkiye’de bir cezasızlık hukukunun var olduğuna açık işarettir” denilen açıklamada “Bu olayların faillerinin açılan soruşturma veya davalarda zamanaşımına uğrayarak davaların düşmesi veya dava açılsa bile az bir ceza alması veya beraat edilmesi, bu olayların faillerini cesaretlendirmekte ve cezai bir yaptırıma uğramayacağı güvencesi kazandırmaktadır. Hukukun üstünlüğü ilkesine uygun bir yargı yapılanması olmadan adaletin yerini bulması mümkün değildir” ifadeleri kullanıldı.

“CEZASIZLIK POLİTİKASINA SON VERİLMELİ”

Açıklamaya şöyle devam edildi:
“Adalet; faillerin ve sorumluların, devletin hangi makamında ve bürokrasinin neresinde olurlarsa olsunlar, cezasızlık zırhı ile korunup kollanmadan yargılanmalarını, cezalandırılmalarını ve kamuda ve kişide meydana gelen maddi ve manevi zararların uygun yol ve yöntemlerle giderilmesini gerektirir.
Ancak bırakınız zarar giderimlerini cezasızlık politikası ile yapılan soruşturmalar ve yargılamalar, cezasızlık zırhından faydalanacağını bilen faillerin yeniden ve daha fazla suç işlemesine yol açma tehlikesini barındırmaktadır. Cezasızlık politikasına son verilerek etkili, kapsamlı ve bağımsız idari ve adli soruşturmalar yürütülmelidir. Cezasızlık politikası ve kültürüne son verilerek, suç işleyen kişilerin ve onları koruyup kollayan, gerekli önleyici tedbirleri almayan veya bizzat suç işleyen devlet görevlilerinin korunmasından vazgeçilmelidir.”

“SONUÇ ALICI BİR SORUŞTURMA YAPMAYA ÇAĞIRIYORUZ”

Açıklamanın sonunda Kadir Bağdu cinayetinin 5. yılında aydınlatılması çağrısı yapılarak, “Kadri Bağdu’nun katledilişinin 5. yılında tekrar Adalet Bakanlığını, İçişleri Bakanlığını, TBMM İnsan Hakları Komisyonunu, Ulusal ve Uluslararası hak mücadelesi veren sivil toplum kuruluşlarını, Adana’da yetkili tüm mülki amirleri ve Başsavcılığı olayın aydınlatılması ve katillerin yakalanması için gereken etkin ve sonuç alıcı bir soruşturma yapmaya çağırıyoruz” denildi.