Kadir Has Üniversitesi “Türkiye Eğilimleri’” araştırma başlıklı raporunu her yıl olduğu gibi bu yılda yayınladı. Rapora göre Kürtlerin %17,5’i “Bağımsız Devleti’” istiyor.

Kadir Has Üniversitesi tarafından her yıl açıklanan rapora göre, diğer etnik yapıların görüşü ise büyük oranda Kürtlerin ayrılmak, bağımsız devlet olmak istediği yönünde.
Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinatörlüğünde yapılan bin kişilik örneklem gurubuyla 26 il merkezi baz alınarak yapılan ve yedi ocak 2021 de yayımlanan araştırmaya göre, etnik köken farkı olmaksızın, bütün katılımcılara sorulan ‘’Kürtlerin istedikleri düşünülen yönetim şekli’ sorusuna verilen en yüksek cevap, %25,6 ile ‘’Bağımsız Kürt Devleti’’ cevabı olmuş. Özerklik %24,3 ile ikinci sırayı alırken ‘’Daha Demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti’’ cevabı 24,2 oranında kalmış. Federal devlet yapısı istiyorlar cevabı %15 ile 4. Sırada yer alırken; mevcut yapının devamı isteniyor cevabı ise %10,9 ile son sırada yer almış.

KÜRTLER NASIL BİR YÖNETİM ŞEKLİ İSTİYOR

Sadece Kürt katılımcılar baz alındığında, durum, nerdeyse tersine dönüyor. “Kürtlerin istedikleri düşünülen yönetim şekli” sorusuna sadece Kürt katılımcıların verdiği cevap %33,6 ile “Daha Demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti” cevabı olmuş. İkinci sıraya yerleşen cevap ise %24,5 ile “Özerk Yönetim” cevabı. Kürt katılımcılar içerisinde “bağımsız Kürt devleti’” cevabı ise 17,3 ile üçüncü sırada yer almış.
Raporun “Hükümetin Kürt Sorununa yönelik politikalarının değerlendirilmesi” kısmına bakıldığında ise hükümet politikalarını ‘kesinlikle başarılı’ bulanlar %12,3 de kalırken, ‘kesinlikle başarısız’ diyenler %11,7 ile biri birine yakın oranlarda tespit edilmiş.
Araştırmanın “Kürt Sorunu” başlığını taşıyan bölümünde yer alan diğer sonuçlar ise şöyle; Kürt katılımcılar, Kürt Halkını HDP’nin temsil ettiğine % 18,2 oranında ‘kesinlikle temsil etmektedir’ yanıtı verirken ‘kesinlikle temsil etmemektedir’ yanıtı ise % 19,5 oranında bulgulanmıştır.
Kürt Kökenli katılımcıların, “PKK’nin Kürt halkını temsil edip, etmediği” sorularına verdiği cevaplar ise %14 ile ‘kesinlikle temsil etmektedir’ olurken. Yüzde 30 katılımcı ise ‘kesinlikle temsil etmemektedir ‘cevabı vermiştir.
Rapora göre genel karakteristik olarak Türkiye toplumu muhafazakar, milliyetçi ve dindar olarak tespit ediliyor.
Raporda yer alan terör, seçimler, ekonomi , sosyal yapı gibi diğer başlıkların yer aldığı raporun tamamı için tıklayınız.