20 Ocak 2021, Çarşamba

Kamu arazisi TOKİ eliyle lüks konut arazisi yapıldı

Antalya’da Akdeniz Üniversitesi bitişiği olan hazine arazisi önce Millet Bahçesi yapılacağı gerekçesiyle TOKİ’ye oradan özel bir inşaat şirketine satıldı.

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi’nde 1980 öncesinde üniversite alanı olarak kamulaştırılan ardından 30.07.2018 tarihinde Millet Bahçesi yapılacağı gerekçesiyle önce TOKİ’ye, oradan da özel bir inşaat şirketine satılan alanda lüks konut ve iş yeri inşaatı yapımı devam ediyor.

Akdeniz Üniversitesi Batı Kapısı bitişiği olan, Konyaaltı İlçesi Arapsuyu Mahallesi 4110 ada 2 parselde bulunan hazine arazisi Millet Bahçesi yapılacağı gerekçesiyle TOKİ eliyle lüks konut ve iş yeri inşaatına uygun hale getirilerek satıldı. Konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapan Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu, satış ve inşaat sürecinde ihmali bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

ÇED RAPORU ALMADAN İNŞAAT RUHSATI ALINMIŞ

Açıklamada, bahsi geçen alanda 1254 metrekare arsası bulunan Akdeniz Üniversitesi’nin defalarca tahsis talebinde bulunmasına rağmen 2017 yılında Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Doğu Antalya Emlak Müdürlüğü’nün söz konusu taşınmazın kamu hizmetlerinde kullanılacağı gerekçesiyle ‘red’ cevabı vermiş olmasına dikkat çekildi. Millet Bahçesi yapma gerekçesiyle alanın tahsisi yapılan TOKİ, bahçe yapmak yerine, lüks konut ve ticari yapılara uygun hale getirdiği arsayı, özel bir inşaat şirketine sattı. Şimdi, inşaat bitme aşamasında. İnşaat şirketinin, ÇED Raporu dahi almadan, CHP’li Konyaaltı Belediyesi’nden inşaat ruhsatını aldığı da ortaya çıktı.

ÜNİVERSİTENİN İSTEĞİNE RET

Toplam, 32.607,62 metrekarelik arsada, 1254 metre kare hissesi bulunduğu için Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Doğu Antalya Emlak Müdürlüğü’nden 2017 yılında tahsis talebinde bulunan Akdeniz Üniversitesi, “Kamusal amaçlarla kullanılacağı” cevabı ile reddedildi. Aynı alanda 500 metrekarelik hissesi ile bir başka hak sahibi olan Konyaaltı Belediyesi de üniversitenin tahsis talebine sıcak bakmadı. Bu arada üniversitenin hissesi de başka bir alana kaydırıldı. Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu’nun açıklamasında, “Üniversitenin genişlemesi için tek alan olan, bu sebeple tahsisi talep edilen ve planda Toplu Konut Alanı kararı olan 4110 ada 2 Parsel sayılı taşınmazdaki Akdeniz Üniversitesi hissesi, Konyaaltı Belediyesince yapılan imar uygulaması sonucu Pınarbaşı Mahallesi 20396 Ada 9 Parsel sayılı taşınmaza kaydırılmıştır. Yani üniversitenin hissesi nedeni ile tahsis isteminin önü kesilmiştir. Toplu Konut Alanı kararı bulunan ve ‘Kamusal amaçla kullanılacağı’  belirtilen taşınmaz, Cumhurbaşkanlığı’nın 30.07.2018 tarih ve 391 Sayılı onayı ile parselin Maliye Hazinesine ait hissesi, Millet Bahçesi yapılmak üzere TOKİ’ye devredilmiştir” denildi.

 TAHSİSE ENGEL DEĞİL

Üniversitenin tahsis taleplerinin, “Toplu Konut Alanı” dışındaki kullanımı uygun görülmediğinden reddedildiğinin belirtildiği açıklamada, “Kamusal amaçla kullanılacağı belirtilen taşınmazı, üniversite zaten kamusal amaçla kullanmak üzere talepte bulunmuştur.  Aynı yönetmeliğin 23. maddesinde; aynı taşınmaz hakkında birden fazla Kamu İdaresi’nin tahsis ve devir talebinin bulunması halinde; taşınmazın imar planı ile kullanım durumu belli ise planda belirtilen kamu hizmetini yapacak kamu idaresinin sırasıyla genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine tahsis ve devir yapılabileceği hüküm altına alınmıştır” görüşlerine yer verildi.

 “TOKİ’NİN KURULUŞ AMACINA AYKIRI”

TOKİ tarafından satışı yapılan taşınmazın ihalesinin, taşınmazın bulunduğu bölgede ve billboardlarda duyurulmadığını ve ihaleye tek yatırımcının katıldığını belirten Eşgüdüm Kurulu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Rekabet ortamı yaratılmadığından şeffaflığı sorgulanan ihale sonucunda TOKİ, 32. 607,62 metrekare taşınmazı, metrekare fiyatı 2 milyon 606 bin 753 TL’den toplam 85 milyon TL bedelle satmıştır. Aynı parseldeki Konyaaltı Belediyesi’nin 500,00 M2 arsası ise (üniversitenin tahsis talebine karşın,) metrekare birim fiyatı 5 bin 100,00 TL’den toplam 2.550.000,00 TL’ye satılmıştır. Belediyenin metrekaresini 2 katına sattığı bir arsa neden TOKİ tarafından yarı fiyatına satılmıştır. TOKİ’nin asıl kuruluş amacı ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşların konut ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Varlıklı kişilere lüks konut arsası temin etmek ve yatırımcılara değerinin çok altında arsa satmak TOKİ’nin kuruluş amacına aykırıdır”.

 “’ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR’ GÖRÜŞÜNE KATILMIYORUZ”

ÇED Yönetmeliği’ne göre, 200 konut ve üzeri toplu konut projeleri için “ÇED Gerekli Değildir Kararı” alınmasının zorunlu olduğunu belirten Eşgüdüm Kurulu, “Mimarlar Odası Antalya Şubesi’nce, Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ÇED Yönetmeliği Kapsamında değerlendirilmek üzere sunulmuş bir dosya olup olmadığı ile ilgili 31.08.2020 tarih ve 2020/1099 sayılı yazıya verilen 04.09.2020 tarihli cevapta, İl Müdürlüğü’ne sunulmuş bir dosya olmadığı belirtilmiştir.

Daha sonra, ÇED başvurusu yapıldığına dair alınan duyumlar üzerine, 25.09.2020 tarih ve 2020/1200 sayılı yazı ile tekrar sorulmuş, alınan 30.09.2020 tarihli cevabi yazıda, 17.09.2020 tarihinde ÇED başvurusu yapıldığı, 23.09.2020 tarihinde “Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir” yazısı verildiği belirtilmiştir. Dosya jet hızıyla 6 gün içerisinde incelenmiş ve ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir’ kararı verilmiştir.

Yapı yoğunluğunun iki kat artırılması, sosyal donatı ve teknik altyapı üzerine getireceği ilave yükler ile araç trafiği, kanalizasyon, içme suyu gibi altyapılar üzerindeki olumsuzlukların yaratacağı kaçınılmaz olarak olumsuz çevresel etkiler göz önüne alınmadan, yeterli incelemeler ve değerlendirmeler yapılmadan verilen ÇED gerekli Değildir görüşüne katılmadığımızı vurgulamakta yarar görüyoruz” görüşlerine yer verdi.

 KONYAALTI BELEDİYESİ CEVAP VERMEDİ

Konyaaltı Belediyesi’ne söz konusu alan ile ilgili düzenlenmiş bir yapı ruhsatı olup olmadığını sorduklarını ancak bugüne kadar herhangi bir cevap alamadıklarını belirten Eşgüdüm Kurulu, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Konyaaltı Belediyesi’nin bu tutumu şeffaf belediyecilikten uzaktır. Eğer Yapı Ruhsatı ÇED Gerekli Değildir görüşü alınmadan düzenlenmiş ise usulsüz olarak düzenlenmiştir ve suçtur. Yangından mal kaçırırcasına, Üniversitenin hissesini bir başka parsele kaydırarak, Kamusal Hizmetler için kullanılmak yerine, yatırımcıya lüks konut yapımı için sorunsuz bir arsa yaratılarak, değerinin çok altında bir bedelle rant amaçlı satılması, eğer ruhsat düzenlenmiş ise ÇED raporu olmadan usulsüz olarak düzenlenmiş olması, hızla büyüyen üniversite kampüsünün genişletilmesi için son şansı olan taşınmazın hem Konyaaltı Belediyesi, hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Emlak Daire Başkanlığı-Doğu Antalya Emlak Müdürlüğünce, kamusal amaçla kullanılacağı gerekçe gösterilerek tahsis edilmemesinde Kamu Yararı Bulunmadığı gibi değerinin çok altında bir bedelle satışı yapılarak kamu zararına neden olunmuştur. İdari işlemlerin iptali istemiyle yargıya başvurup, usulsüz işlem yapanlar ve kamu zararına neden olanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız.”

 23 ODA İMZA ATTI

Açıklamaya, Antalya Barosu, Makine Mühendisleri Odası, Tabip Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Harita Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Veteriner Hekimleri Odası, Şehir Plancıları Odası, Maden Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendiseri Odası,  Çevre Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, SMMM Odası, Gemi Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Orman Mühendisleri Odası, İç Mimarlar Odası, Diş Hekimleri Odası ve Eczacılar Odası imza attı.

 

Son Haberler

KESK üye ve yöneticileri habersizce AKP üyesi yapılmış

KESK, üye ve yöneticilerinin haberleri olmadan AKP’ye üye yapıldıkları ortaya çıktı. KESK, üye ve yöneticilerinin haberleri olmadan AKP’ye üye yapıldıkları ortaya çıktı. "Ülkenin dört bir...

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle...

Mersin Valiliği: Akkuyu Nükleer Santrali’nde planlı patlatma gerçekleştirildi

Mersin Valiliği, Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat çalışmaları sırasında planlı patlatma gerçekleştirildiğini açıkladı. Mersin Valiliği, Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat çalışmaları sırasında planlı patlatma gerçekleştirildiğini...

İBB müfettişleri AKP yönetimindeki yolsuzlukları ortaya çıkardı, soruşturmaya mülkiye müfettişleri el koydu

İBB'nin AKP yönetimindeyken bazı tanıdık isim ve vakıflardan kullanılamaz durumda milyonlarca liralık taşınmaz aldığını ortaya çıkaran İBB müfettişlerinin ortaya çıkardığı soruşturmaya mülkiye müfettişleri el...

Çok Okunanlar

Kastamonu’da öldü diye morga kaldırılan işçi tekrar canlandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde fabrikanın tesisatını yaparken, elektrik akımına kapılarak öldü diye morga kaldırılan işçi canlandı. Tekrar müdahale edilen işçi...

10 ilde yapılan ev baskınlarında 20 kişi gözaltına alındı

Balıkesir merkezli 10 ilde yapılan ev baskınlarında 20 kişi "örgütün finans faaliyetlerinde bulunup cezaevi yapılanmasında yer aldıkları" iddiasıyla gözaltına...

Selçuk Özdağ’a saldıran kişi “3. Abdülhamit Erdoğan’ı indireceğiz”

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ Halk TV’de yayınlanan Kayda Geçsin programının konuğu oldu. Önemli açıklamalarda bulunan Özdağ kendisine...

AKP’nin Demirtaş önerisi Erdoğan’ı kızdırdı

AKP'nin MKYK toplantısında 6-8 Ekim olayları hakkında Batı kamuoyunun bilgilendirilmesi teklif edildi. MKYK toplantısında sunulan teklifi kesin bir dille reddeden...

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında patlama

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında patlama meydana geldiğini iddia ederek, “18.20 sıralarında yaşanan patlamadan...

“Sedat Peker gözaltına alınıp sınır dışı edildi” iddiası

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in Kuzey Makedonya’da gözaltına alındığı ve Kosova üzerinden Türkiye’ye iade edileceği iddia edildi. Peker'e...

Taha Akyol’dan kendisini hedef alan Bahçeli’ye yanıt

Karar Gazetesi yazarı Taha Akyol, kendisini hedef alan MHP lideri Bahçeli'ye, "Bana ve yazar arkadaşlarıma hakaret edenlere, hedef gösterenlere...

Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı’ndan Özdağ’a saldırı soruşturmasını yürüten savcıya tehdit

Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Ömer Şanlı, Selçuk Özdağ'a saldırıyla ilgili soruşturmayı yürüten savcı Alparslan Tufan'ı tehdit etti. Gelecek Partisi...

Yeğenini istismar eden Osman Çur tahliye edildi, aile davul ve zurna ile karşıladı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yeğenini sistematik olarak cinsel istismara maruz bırakan Osman Çur tahliye edildi. Çur ailesi tarafından davul ve...

AKOM’dan İstanbul’a kar yağışı uyarısı

İstanbul'da hafta sonu etkili olan ve bu sabah da yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışı ile ilgili Afet Koordinasyon...

Gözden Kaçmasın