Meclis Deprem Araştırma Komisyonu’nun hazırladığı taslak rapora göre, afet riski taşıyan 7 milyona yakın yapının hızla dönüştürülmesi gerekiyor.

Meclis Deprem Araştırma Komisyonu, dört aylık çalışmasının sonucunda bir taslak raporu hazırladı. Rapora göre 20 milyonu bulan yapı stokundan afet riski taşıyan 7 milyona yakın konut ve iş yerinin hızla dönüştürülmesi gerekiyor.
Hürriyet’ten Bülent Sarıoğlu’nun haberine göre, köye dönüşün özendirilmesinin istendiği taslak rapor, gelecek hafta son eklemeler yapılarak tamamlanacak. Komisyonun tespitine göre, Türkiye’de toplam 20 milyon dolayında olan yapı stokundan afet riski taşıyan 7 milyona yakın konut ve iş yerinin hızla dönüştürülmesi gerekiyor.
Raporda, “Türkiye Afet İyileştirme Planı’nın bir an önce tamamlanması, deprem mastır planının güncellenmesi, kent jeolojisi, mikro bölgeleme, yer bilgi sistemi, tsunami tehlikesi, hasar analizleri, afet risk gösterge sistemi, erken uyarı ve acil müdahale sistemi, heyelan tehlikesi çalışması, geçici toplanma ve barınma alanı ihtiyaç analizi ve kentsel dönüşüm stratejik planı çalışmalarının en kısa zamanda yapılması için” gerekli denetleyici ve düzenleyici önlemlerin alınması istendi.