Muğla Barosu’nun genel kurulun erteleme işlemiyle ilgili Muğla 3. İdare Mahkemesi’ne Muğla Valiliği’nin kararının iptali için açtığı davada, yürütmeyi durdurma kararı alındı. Oy birliğiyle alınan kararda, erteleme kararının “açıkça hukuka aykırı olduğu” aktarıldı.

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda Muğla İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Muğla Barosu’nun genel kurulunun ertelenmesiyle ilgili emsal oluşturacak bir karar alındı. Muğla 3. İdare Mahkemesi, genel kurulun ertelenmesinin “açıkça hukuka aykırı olduğunu” belirterek, oy birliği ile yürütmeyi durdurma kararı aldı.
Mahkeme kararında, baroların genel kurullarının meslek kanunu ile düzenlendiği hatırlatılarak, “İdari bir kurul tarafından bu konuda karar alınamaz” ifadelerine yer verildi.
Mahkeme, “temel haklar kapsamındaki bir hakkın kullanımının engellenmesi nedeniyle uygulanması halinde telafisi güç zararların doğacağı açıktır” diyerek valilik işlemini yürütmesini durdurdu.

“GENEL KURULUMUZ 14 KASIM’DA YAPILACAK”

Mahkeme kararına ilişkin Muğla Barosu tarafından yapılan açıklamada ifadelere yer verildi:
“Muğla 3. İdare Mahkemesine Yürütmeyi durdurma talebiyle açılan 2020/398 E. Sayılı dosyasında 13.10.2020 tarihinde alınan ve 14.10.2020 tarihinde başkanlığımıza tebliğ edilen dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiş olup; Baromuz Olağan Genel Kurulunun 14.11.2020 tarihinde saat 13.30’da Muğla ili Menteşe ilçesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri salonunda ve Baro organ seçimlerinin İlçe Seçim Kurulu gözetiminde 15.11.2020 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Muğla Barosu Hizmet Binasında yapılmasına; toplantı yeter sayısının ilk toplantı gününde sağlanamaması halinde 1136 Sayılı Avukatlık Kanunun 87/2.maddesi uyarınca Genel Kurulun 21.11.2020 tarihinde saat 13:30’da, aynı yerde, organ seçimlerinin 22.11.2020 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında İlçe Seçim Kurulu gözetiminde aynı yerde yapılacaktır.”