Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP’nin 7. Olağan Büyük Kongresi için hazırlanan konuşmasındaki İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kısımları okumadı

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın basına dağıtılan konuşma metninde, iptal sonrası kamuoyunda tartışılan İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin çekilmesine ilişkin değerlendirmelere yer verildiği görüldü. Ancak Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin kısımları kongre konuşmasında okumayarak es geçti.
Erdoğan’ın konuşma metninden çıkarılan bölümde, “Her kim, bizim, bırakınız kadınlara karşı olmayı, kadınların haklarının korunması noktasında en küçük bir ihmalimiz, eksiğimiz olduğunu öne sürüyorsa, bilin ki yalan söylüyordur, iftira atıyordur. İstanbul Sözleşmesini de bu amaçla yürürlüğe sokmuştuk.  Ancak, sözleşmede geçen kimi ifadelerin, inancımıza ve kültürümüze saldırı, varlığımızın ve geleceğimizin teminatı olan aile müessesini kökünden yıkma aracı haline dönüştürülmeye çalışıldığını gördük” ifadeleri dikkati çekiyor.
Metinde ayrıca, “İnancımıza göre sapkınlık işareti olan hususların, İstanbul Sözleşmesinin arkasına sığınılarak sürekli gündemimize getirilmesine ve baskı aracına dönüştürülmesine izin veremezdik”, “Kadını kimliksiz, kişiliksiz, değersiz bir meta haline getirmek isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz” ifadeleri yer alıyordu.