Millet İttifakı’nın “Tutum Belgesi”nde, 4 partinin farklı programlarını koruyarak, “kuvvetler ayrılığı, çoğulcu demokrasi, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile OHAL’in kaldırılması ve terörle etkin mücadele” konusunda ittifak oluşturdukları belirtildi.

[mks_dropcap style=”letter” size=”52″ bg_color=”#ffffff” txt_color=”#000000″]C[/mks_dropcap]HP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’den oluşan Millet İttifakı, partilerin genel başkan yardımcılarının gerçekleştirdiği toplantıyla “Tutum Belgesi”ni açıkladı. Tutum Belgesi, dört partiden dört farklı komisyonun çalışmaları sonucunda oluşturuldu.
Anlaşmaya varılan belgede önce, “CHP , Demokrat Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi farklı program ve dünya görüşlerini muhafaza ederek, vatandaşların siyasi tercihlerinin Meclis’e eksiksiz yansıması ve temsilde adaletin sağlanması amacıyla 24 Haziran’da yapılacak 27. Dönem Genel Seçimine Millet İttifakı adı altında katılmaktadır” ifadesiyle ittifak tanıtıldı. Millet İttifakı’nın varlığının Türkiye’de oluşturulmaya çalışılan “toplumsal ayrışma ve kutuplaşmayı” önemli ölçüde azalttığı ileri sürüldü. Belgenin devamında, kuvvetler ayrılığı, çoğulcu demokrasi, rekabetçi siyasal zeminin inşası, cumhurbaşkanının yetkileri, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı, OHAL’in derhal kaldırılması ve terörle etkin mücadeleye dair tutum belirtildi.
YENİDEN İNŞA EDİLECEK SİYASAL SİSTEM
Millet İttifakı, “16 Nisan Referandumu ile değiştirilen siyasal sistemin yeni yasama döneminde zaman kaybetmeden kuvvetler ayrılığı ilkesi ve çoğulcu demokrasi esasına göre yeniden inşa edileceğini” öncelik olarak belirledi. İttifak, “rekabetçi siyasal zeminin tüm gerekleri ile yeniden inşası” sürecinde Cumhurbaşkanlığı yetkilerinin kuvvetler ayrılığı ilkeleri ve Meclis denetimi esasına göre kullanılmasını sağlama amacı taşıdıklarını ifade etti.
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ
‘Tutum Belgesi’nde, siyasal sistemin yenilenmesi süreciyle eş zamanlı olarak hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanması hedeflendi. “Terörle mücadele” amacıyla sürdürüldüğü iddia edilen OHAL yönetiminin etkin olmadığını ifade eden İttifak, “OHAL’in derhal kaldırılarak, terörün her türlüsü ile kesintisiz, etkin ve kararlı bir mücadelenin yürütülmesini” amaçladığını açıkladı.
EKONOMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
Belgede, “kontrolden çıkmış durumdaki enflasyon, döviz kuru ve faizler” ile mücadele için güven ortamı ve normalleşmenin sağlanması yolu öngörülüyor.
Belgenin sonunda ittifak, öncelikle ifade basın özgürlüğü olmak üzere tüm hak ve özgürlüklerin, vatandaşlar ve kurumlar tarafından gerektiği gibi kullanılmasını sağlamak konusunda kararlılığını belirtiyor.